CON/2002/25

  1. Stanovisko k nařízení Evropského parlamentu a Rady o prodlení při předávání hlavních souhrnných ukazatelů národních účtů, odchylkách v této oblasti a předávání údajů o zaměstnanosti v odpracovaných hodinách  (CON/2002/25), Úř. věst. C 253, 22. 10. 2002, s. 14,