2001

20/12/2001
Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 6. decembra 2001 o razporeditvi denarnega prihodka nacionalnih centralnih bank sodelujočih držav članic za poslovno leto 2002 (ECB/2001/16), UL L 337, 20. 12. 2001, str. 55.
20/12/2001
Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 6. decembra 2001 o izdajanju euro bankovcev (ECB/2001/15), UL L 337, 20. 12. 2001, str. 52.
20/12/2001
Sklep ECB z dne 8. novembra 2001 o nekaterih pogojih v zvezi z dostopom do Sistema za nadzor ponaredkov (CMS) (ECB/2001/11), UL L 337, 20. 12. 2001, str. 49.
20/12/2001
Mnenje o zakonu o spremembah statuta centralne banke Oesterreichische Nationalbank  (CON/2001/40), Avstrija, 20. 12. 2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/12/2001
Ni več v veljavi: Uredba (ES) št. 2423/2001 ECB z dne 22. novembra 2001 o konsolidirani bilanci stanja v sektorju monetarnih finančnih institucij (ECB/2001/13), UL L 333, 17. 12. 2001, str. 1.
14/12/2001
Mnenje o uredbi z zakonsko močjo o spremembah pravnega okvirja za devizno poslovanje (CON/2001/39), Portugalska, 14. 12. 2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/12/2001
Mnenje o Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta o prospektu, ki se objavi, ko se vrednostni papirji ponudijo javnosti ali so sprejeti v trgovanje (CON/2001/36), UL C 344, 6. 12. 2001, str. 4.
28/11/2001
Smernica ECB z dne 16. novembra 2001 o spremembah Smernice ECB/2000/1 o upravljanju deviznih rezerv ECB s strani nacionalnih centralnih bank in pravne dokumentacije za posle, ki vključujejo devizne rezerve ECB (ECB/2001/12), UL L 310, 28. 11. 2001, str. 31.
21/11/2001
Prečiščeno besedilo Smernice ECB/2000/6 z dne 20. julija 2000 o izvajanju člena 52 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in ECB po koncu prehodnega obdobja, kakor je bila spremenjena s Smernico ECB/2001/10 UL C 325, 21. 11. 2001, str. 14.
16/11/2001
Mnenje o zakonu o spremembah Zakona o odvetniški tarifi (CON/2001/37), Avstrija, 16. 11. 2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/11/2001
Mnenje o zakonu, ki vzpostavlja združen nadzor nad finančnimi storitvami (CON/2001/35), Nemčija, 8. 11. 2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/11/2001
Mnenje o uredbi Evropskega parlamenta in Sveta o čezmejnih plačilih v eurih (CON/2001/34), UL C 308, 1. 11. 2001, str. 17.
20/10/2001
Mnenje o Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta o indeksu stroškov dela (CON/2001/33), UL C 295, 20. 10. 2001, str. 5.
19/10/2001
Mnenje o sklepu Sveta o vzpostavitvi programa usposabljanja, izmenjave in pomoči za zaščito eura proti ponarejanju (program "Pericles") (CON/2001/31), UL C 293, 19. 10. 2001, str. 3.
11/10/2001
Mnenje o uredbi z zakonsko močjo o spremembah pravnega okvirja za kreditne institucije in finančne družbe (CON/2001/32), Portugalska, 11. 10. 2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/10/2001
Mnenje o zakonodaji o nadzoru finančnih konglomeratov (CON/2001/30), Finska, 3. 10. 2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/09/2001
Mnenje o zakonu o spremembah sodnih taks (CON/2001/29), Avstrija, 28. 9. 2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/09/2001
Mnenje o uredbi, ki se nanaša na odstopanje od določb o državnih uradnikih in uradnikih v poskusni dobi v zvezi z zaposlenimi v centralni banki Banque centrale du Luxembourg z javnopravnim statusom (CON/2001/28), Luksemburg, 26. 9. 2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/09/2001
Mnenje o Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta o dopolnilnem nadzoru kreditnih institucij, zavarovalnic in investicijskih družb v finančnem konglomeratu, ki spreminja nekatere povezane direktive (CON/2001/25), UL C 271, 26. 9. 2001, str. 10.
21/09/2001
Mnenje o zakonodaji o reorganizaciji in prenehanju kreditnih institucij (CON/2001/27), Finska, 21. 9. 2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/09/2001
Mnenje v zvezi s spremembo sklepa z dne 27. julija 1998 o določitvi pravil za zamenjavo, odstranitev iz obtoka in razveljavitev bankovcev s strani centralne banke De Nederlandsche Bank in o informacijah, ki se o tem sporočijo javnosti  (CON/2001/26), Nizozemska, 19. 9. 2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/09/2001
Mnenje o zakonu, ki se nanaša na nepremičninske sklade in spreminja nekatere povezane predpise (CON/2001/24), Avstrija, 13. 9. 2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/09/2001
Mnenje o uredbah, ki določata podrobnejša pravila za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 2494/95 glede minimalnih standardov za revizije harmoniziranega indeksa cen življenjskih potrebščin in glede minimalnih standardov za obravnavanje stroškov storitev, izraženih sorazmerno s transakcijsko vrednostjo, v harmoniziranem indeksu cen življenjskih potrebščin (HICP) (CON/2001/18), UL C 244, 1. 9. 2001, str. 5.
30/08/2001
Mnenje o zakonu o pripravi plačilne bilance in stanja mednarodnih naložb ter o spremembah uredbe z zakonsko močjo z dne 6. oktobra 1944 o deviznem nadzoru in drugih pravnih določb (CON/2001/23), Belgija, 30. 8. 2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2001
Mnenje o uredbi z zakonsko močjo o uvedbi nujnih ukrepov za uvedbo in varovanje eura (CON/2001/22), Italija, 30. 8. 2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2001
Mnenje o zakonu o obtoku eurobankovcev in kovancev in o povezanih zadevah  (CON/2001/21), Grčija, 30. 8. 2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2001
Mnenje o uredbi o označbi bankovcev, denominiranih v frankih (CON/2001/20), Francija, 30. 8. 2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/08/2001
Mnenje v zvezi s spremembami kazenskega prava (CON/2001/19), Avstrija, 24. 8. 2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/08/2001
Mnenje o spremembah statuta centralne banke Deutsche Bundesbank  (CON/2001/17), Nemčija, 2. 8. 2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/07/2001
Sklep ECB z dne 5. julija 2001 o spremembi Sklepa ECB/1998/4 o sprejetju pogojev za zaposlitev osebja ECB (ECB/2001/6), UL L 201, 26. 7. 2001, str. 25.
12/07/2001
Smernica ECB z dne 21. junija 2001 o spremembah Smernice ECB/2000/1 z dne 3. februarja 2000 o upravljanju deviznih rezerv ECB s strani nacionalnih centralnih bank in pravne dokumentacije za posle, ki vključujejo devizne rezerve ECB (ECB/2001/5), UL L 190, 12. 7. 2001, str. 26.
12/07/2001
Mnenje o Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta o dogovorih o finančnem zavarovanju  (CON/2001/13), UL C 196, 12. 7. 2001, str. 10.
28/06/2001
Mnenje o aktu, ki se nanaša na potrditev Mednarodne konvencije za zatiranje ponarejanja denarja in njenega protokola, in o spremembah nekaterih določb Kazenskega zakonika in Zakonika o kazenskem postopku (CON/2001/16), Luksemburg, 28. 6. 2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/06/2001
Mnenje o zakonu v zvezi z zamenjavo gotovine v eure v Belgiji (CON/2001/15), Belgija, 26. 6. 2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/06/2001
Mnenje o odredbi o dobavljanju bankovcev in kovancev v eurih (CON/2001/14), Španija, 18. 6. 2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2001
Mnenje v zvezi s spremembami nekaterih zakonov, ki urejajo španski finančni trg (CON/2001/12), Španija, 31. 5. 2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2001
Mnenje v zvezi z nekaterimi določbami Zakona o mirujočih računih iz leta 2001  (CON/2001/11), Irska, 31. 5. 2001.
25/05/2001
Mnenje o zakonu, ki ustanavlja in organizira organ nadzora nad finančnim trgom in spreminja nekatere povezane zakone (CON/2001/10), Avstrija, 25. 5. 2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/05/2001
Ni več v veljavi: Smernica ECB z dne 26. aprila 2001 o transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem času (TARGET) (ECB/2001/3), UL L 140, 24. 5. 2001, str. 72.
22/05/2001
Mnenje o Uredbi Sveta o ustanovitvi aranžmaja za zagotavljanje srednjeročne finančne pomoči za plačilne bilance držav članic (CON/2001/8), UL C 151, 22. 5. 2001, str. 18.
19/05/2001
Uredba (ES) ECB št. 985/2001 z dne 10. maja 2001 o spremembi Uredbe ECB/1994/4 o pooblastilih ECB za nalaganje sankcij (ECB/2001/4), UL L 137, 19. 5. 2001, str. 24.
17/05/2001
Mnenje o zakonu o določitvi pomožnih ukrepov za uvedbo eura (CON/2001/9), Avstrija, 17. 5. 2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/05/2001
Mnenje o Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta o četrtletnih nefinančnih računih sektorja država (CON/2001/4), UL C 131, 3. 5. 2001, str. 6.
03/05/2001
Mnenje o Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES, Euratom) št. 58/97 o strukturni statistiki podjetij  (CON/2001/3), UL C 131, 3. 5. 2001, str. 5.
26/04/2001
Mnenje o uredbi o prehodu na euro v letu 2002 in o spremembah nekaterih zakonodajnih določb (CON/2001/7), Luksemburg, 26. 4. 2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/04/2001
Mnenje o zakonu o hipotekarnih obveznicah in obveznicah, ki jih izdajajo javne kreditne institucije (CON/2001/6), Irska, 25. 4. 2001.
20/04/2001
Mnenje o nekaterih določbah zakona o prehodu na eure (zneski) iz leta 2001 (CON/2001/5), Irska, 20. 4. 2001.
11/04/2001
Mnenje v zvezi s spremembo denarnega in finančnega zakonika glede plačilnih sistemov (CON/2001/2), Francija, 11. 4. 2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/04/2001
Mnenje o Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta o spremembah Uredbe Sveta (ES) št. 2223/96 glede reklasifikacije poravnav v okviru poslov zamenjave (swap) in nestandardiziranih terminskih pogodb (CON/2000/10), UL C 103, 3. 4. 2001, str. 8.
24/02/2001
Sklep ECB z dne 10. novembra 2000 o objavi nekaterih pravnih aktov in instrumentov ECB (ECB/2000/12), UL L 55, 24. 2. 2001, str. 68.
24/02/2001
Sklep Sveta ECB z dne 19. junija 1998 o imenovanju in trajanju mandata zunanjega revizorja ECB (ECB/1998/NP1), UL L 55, 24. 2. 2001, str. 75.
02/02/2001
Mnenje o Zakonu o finančnih podjetjih (CON/2000/32), Danska, 2. 2. 2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/01/2001
Mnenje o dvojnem obtoku bankovcev in kovancev, denominiranih v eurih, in eskudov ter spremembah Statuta centralne banke Banco de Portugal  (CON/2001/1), Portugalska, 26. 1. 2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/01/2001
Mnenje o zaščiti eura pred ponarejanjem (CON/2000/20), UL C 19, 20. 1. 2001, str. 18.