2001

20/12/2001
Nu mai este în vigoare: Decizia BCE din 6 decembrie 2001 privind repartizarea venitului monetar al băncilor centrale naționale ale statelor membre participante începând cu exercițiul financiar 2002 (BCE/2001/16), JO L 337, 20.12.2001, p. 55.
20/12/2001
Nu mai este în vigoare: Decizia BCE din 6 decembrie 2001 privind emisiunea de bancnote euro (BCE/2001/15), JO L 337, 20.12.2001, p. 52.
20/12/2001
Decizia BCE din 8 noiembrie 2001 privind anumite condiții referitoare la accesul la Sistemul de Monitorizare a Falsificărilor (SMF) (BCE/2001/11), JO L 337, 20.12.2001, p. 49.
20/12/2001
Aviz cu privire la legea de modificare a Statutului Oesterreichische Nationalbank (CON/2001/40), Austria, 20.12.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/12/2001
Nu mai este în vigoare: Regulamentul (CE) nr. 2423/2001 al BCE din 22 noiembrie 2001 privind bilanțul consolidat al sectorului instituțiilor financiare monetare  (BCE/2001/13), JO L 333, 17.12.2001, p. 1.
14/12/2001
Aviz cu privire la un decret-lege de modificare a regimului valutar (CON/2001/39), Portugalia, 14.12.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/11/2001
Versiunea consolidată a Orientării BCE/2000/6 din 20 iulie 2000 privind punerea în aplicare a articolului 52 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al BCE după încheierea perioadei de tranziţie, modificată prin Orientarea BCE/2001/10  JO C 325, 21.11.2001, p. 14.
16/11/2001
Aviz cu privire la legea de modificare a legii privind onorariile avocaţilor (CON/2001/37), Austria, 16.11.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/11/2001
Aviz cu privire la Legea de instituire a supravegherii integrate a serviciilor financiare (CON/2001/35), Germania, 8.11.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/10/2001
Aviz cu privire la un Decret-lege de modificare a cadrului juridic aplicabil instituţiilor de credit şi societăţilor financiare (CON/2001/32), Portugalia, 11.10.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/10/2001
Aviz cu privire la legislaţia referitoare la supravegherea conglomeratelor financiare (CON/2001/30), Finlanda, 3.10.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/09/2001
Aviz cu privire la legea de modificare a cheltuielilor de judecată (CON/2001/29), Austria, 28.9.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/09/2001
Aviz cu privire la Regulamentul pentru derogarea de la aplicarea dispoziţiilor referitoare la funcţionarii publici şi funcţionarii publici stagiari în privinţa agenţilor Banque centrale du Luxembourg cărora li se aplică un statut de drept public (CON/2001/28), Luxemburg, 26.9.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/09/2001
Aviz cu privire la legislaţia referitoare la reorganizarea şi lichidarea instituţiilor de credit (CON/2001/27), Finlanda, 21.9.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/09/2001
Aviz cu privire la modificarea deciziei din 27 iulie 1998 privind stabilirea normelor referitoare la schimbul, retragerea şi anularea bancnotelor de către De Nederlandsche Bank şi informarea publicului (CON/2001/26), Țările de Jos, 19.9.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/09/2001
Aviz cu privire la o lege referitoare la fondurile de investiţii imobiliare şi de modificare a mai multor acte conexe (CON/2001/24), Austria, 13.9.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2001
Aviz cu privire la Legea privind elaborarea balanţei de plăţi şi a poziţiei investiţionale internaţionale şi de modificare a Decretului-lege din 6 octombrie 1944 privind controlul schimburilor valutare şi diverse dispoziţii juridice (CON/2001/23), Belgia, 30.8.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2001
Aviz cu privire la Decretul-lege privind introducerea de dispoziţii urgente pentru introducerea şi protejarea euro (CON/2001/22), Italia, 30.8.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2001
Aviz cu privire la legea asupra circulaţiei bancnotelor şi a monedelor metalice euro şi alte aspecte referitoare la acestea (CON/2001/21), Grecia, 30.8.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2001
Aviz cu privire la decretul privind marcarea bancnotelor exprimate în franci (CON/2001/20), Franța, 30.8.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/08/2001
Aviz cu privire la modificările legii penale (CON/2001/19), Austria, 24.8.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/08/2001
Aviz cu privire la modificarea statutului Deutsche Bundesbank (CON/2001/17), Germania, 2.8.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/06/2001
Aviz cu privire la legea referitoare la aprobarea Convenţiei Internaţionale privind stoparea falsificării de monedă precum şi a protocolului la aceasta, şi modificarea anumitor prevederi ale Codului penal şi ale Codului de procedură penală (CON/2001/16), Luxemburg, 28.6.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/06/2001
Aviz cu privire la legea asupra substituirii monedei fiduciare cu euro în Belgia (CON/2001/15), Belgia, 26.6.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/06/2001
Aviz cu privire la ordinul referitor la alimentarea anticipată cu bancnote şi monede metalice euro (CON/2001/14), Spania, 18.6.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2001
Aviz cu privire la modificarea mai multor legi de reglementare a pieţei financiare spaniole (CON/2001/12), Spania, 31.5.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2001
Aviz cu privire la anumite dispoziţii cuprinse în proiectul de lege din anul 2001 privind conturile inactive (CON/2001/11), Irlanda, 31.5.2001.
25/05/2001
Aviz cu privire la legea de înfiinţare şi funcţionare a autorităţii de supraveghere a pieţei financiare, precum şi de modificare a mai multor legi conexe (CON/2001/10), Austria, 25.5.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/05/2001
Regulamentul (CE) nr. 985/2001 al BCE din 10 mai 2001 de modificare a Regulamentului BCE/1999/4 privind competența BCE de a impune sancțiuni  (BCE/2001/4), JO L 137, 19.5.2001, p. 24.
17/05/2001
Aviz cu privire la legea cuprinzând măsurile auxiliare pentru introducerea euro (CON/2001/9), Austria, 17.5.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/04/2001
Aviz cu privire la regulamentul referitor la substituirea monedei fiduciare cu moneda euro în 2002 şi de modificare a anumitor prevederi legislative (CON/2001/7), Luxemburg, 26.4.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/04/2001
Aviz cu privire la proiectul de lege privind obligaţiunile ipotecare şi obligaţiunile de stat (CON/2001/6), Irlanda, 25.4.2001.
20/04/2001
Aviz cu privire la anumite dispoziţii incluse în legea privind trecerea la euro  (CON/2001/5), Irlanda, 20.4.2001.
11/04/2001
Aviz cu privire la modificarea Codului financiar şi monetar în privinţa sistemelor de plăţi (CON/2001/2), Franța, 11.4.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/02/2001
Aviz cu privire la Legea privind societăţile financiare (CON/2000/32), Danemarca, 2.2.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/01/2001
Aviz cu privire la circulaţia în paralel a bancnotelor şi monedelor cu valoare nominală exprimată în euro, respectiv în escudos şi cu privire la modificările statutului Banco de Portugal (CON/2001/1), Portugalia, 26.1.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language