2001

20/12/2001
Mhux aktar fis-seħħ: Id-Deċiżjoni tal-BĊE tas-6 ta’ Diċembru, 2001 dwar l-allokazzjoni tad-dħul monetarju tal-banek ċentrali nazzjonali ta’ l-Istati Membri li jipparteċipaw mis-sena finanzjarja 2002 (BĊE/2001/16), ĠU L 337, 20.12.2001, pġ. 55.
20/12/2001
Mhux aktar fis-seħħ: Deċiżjoni tal-BĊE tas-6 ta' Diċembru, 2001, dwar il-ħruġ tal-karti tal-flus ta' l-euro (BĊE/2001/15), ĠU L 337, 20.12.2001, pġ. 52.
20/12/2001
Deċiżjoni tal-BĊE tat-8 ta' Novembru, 2001 fuq ċerti kondizzjonijiet dwar l-aċċess għas-Sistema ta' Monitoraġġ kontra l-Falsifikazzjoni (Counterfeit Monitoring System) (CMS) (BĊE/2001/11), ĠU L 337, 20.12.2001, pġ. 49.
20/12/2001
Opinjoni dwar Liġi li temenda l-iStatut ta' l-Oesterreichische Nationalbank  (CON/2001/40), L-Awstrija, 20.12.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/12/2001
Mhux aktar fis-seħħ: Regolament (KE) Nru. 2423/2001 tal-BĊE tat-22 ta' Novembru, 2001, dwar il-karta tal-bilanċ ikkonsolidata tas-settur ta' l-istituzzjonijiet finanzjari monetarji (BĊE/2001/13), ĠU L 333, 17.12.2001, pġ. 1.
14/12/2001
Opinjoni dwar Liġi tad-Digriet li temenda l-qafas legali tal-kambju fi flus barranin  (CON/2001/39), Il-Portugall, 14.12.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/12/2001
Opinjoni dwar Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-prospett biex jiġi ppubblikat hekk kif it-titoli jiġu offruti lill-pubbliku, jew mill-mument li dawn ikunu jistgħu jiġu nnegozjati  (CON/2001/36), ĠU C 344, 6.12.2001, pġ. 4.
28/11/2001
Linja ta’ Gwida tal-BĊE tas-16 ta’ Novembru, 2001 li temenda l-Linja ta’ Gwida BĊE/2000/1 dwar l-amministrazzjoni ta’ l-assi tar-riservi barranin tal-BĊE mill-banek ċentrali nazzjonali u d-dokumentazzjoni legali għall-operazzjonijiet li jinvolvu l-assi tar-riservi barranin tal-BĊE (BĊE/2001/12), ĠU L 310, 28.11.2001, pġ. 31.
21/11/2001
Verżjoni konsolidata tal-Linja ta' Gwida BĊE/2000/6 ta’ l-20 ta’ Lulju, 2000 dwar l-implimentazzjoni ta’ l-Artikolu 52 ta’ l-Istatut tas-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali u tal-BĊE wara t-tmiem tal-perjodu transitorju, kif emendata bil-Linja ta' Gwida BĊE/2001/10 ĠU C 325, 21.11.2001, pġ. 14.
16/11/2001
Opinjoni dwar Liġi li temenda l-Att dwar l-Onorarji ta' l-Avukati  (CON/2001/37), L-Awstrija, 16.11.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/11/2001
Opinion dwar Liġi li twaqqaf superviżjoni unifikata tas-servizzi finanzjarji  (CON/2001/35), Il-Ġermanja, 8.11.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/11/2001
Opinjoni dwar Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ħlasijiet internazzjonali fil-euro (CON/2001/34), ĠU C 308, 1.11.2001, pġ. 17.
20/10/2001
Opinjoni dwar Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-indiċi ta' l-ispejjeż tax-xogħol (CON/2001/33), ĠU C 295, 20.10.2001, pġ. 5.
19/10/2001
Opinjoni dwar Deċiżjoni tal-Kunsill li twaqqaf programm ta' taħriġ, skambju u assistenza għall-protezzjoni tal-euro kontra l-iffalsifikar (il-programm 'Pericles') (CON/2001/31), ĠU C 293, 19.10.2001, pġ. 3.
11/10/2001
Opinjoni dwar Liġi tad-Digriet li temenda l-qafas legali ta' l-istituzzjonijiet ta' kreditu u tal-kumpaniji finanzjarji  (CON/2001/32), Il-Portugall, 11.10.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/10/2001
Opinjoni dwar leġiżlazzjoni dwar is-superviżjoni tal-konglomerati finanzjarji  (CON/2001/30), Il-Finlandja, 3.10.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/09/2001
Opinjoni dwar Liġi li temenda t-tariffi tal-qorti  (CON/2001/29), L-Awstrija, 28.9.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/09/2001
Opinjoni dwar Regolament dwar deroga mid-dispożizzjonijiet li jittrattaw l-uffiċjali ta' l-iStat jew l-uffiċjali bi prova, fir-rigward ta' l-aġenti tal-Banque centrale du Luxembourg bla ħsara għall-istatus tal-liġi pubblika  (CON/2001/28), Il-Lussemburgu, 26.9.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/09/2001
Opinjoni dwar Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-superviżjoni supplimentari ta' l-istituzzjonijiet ta' kreditu, l-intrapriżi ta' l-assigurazzjoni u d-ditti ta' l-investiment f'konglomerat finanzjarju, u li temenda bosta direttivi relatati  (CON/2001/25), ĠU C 271, 26.9.2001, pġ. 10.
21/09/2001
Opinjoni dwar leġiżlazzjoni dwar ir-rijorganizzazzjoni u l-istralċ ta' l-istituzzjonijiet ta' kreditu  (CON/2001/27), Il-Finlandja, 21.9.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/09/2001
Opinjoni dwar l-emenda tad-deċiżjoni tas-27 ta' Lulju, 1998, dwar l-iffissar ta' regoli dwar il-kambju, l-irtirar u l-kanċellazzjoni tal-karti tal-flus mid-De Nederlandsche Bank u l-informazzjoni dwar dan li għandha tiġi pprovduta lill-pubbliku  (CON/2001/26), Il-Pajjiżi l-Baxxi, 19.9.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/09/2001
Opinjoni dwar Liġi dwar il-fondi tal-beni immobbli u li temenda bosta atti relatati  (CON/2001/24), L-Awstrija, 13.9.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/09/2001
Opinjoni dwar ir-regolamenti li jistabbilixxu regoli ddettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2494/95 dwar standards minimi għal reviżjonijiet ta' l-indiċi armonizzat tal-prezzijiet tal-konsumatur u standards minimi għat-trattament ta' ħlasijiet għal servizzi proporzjonati ma' valuri ta' transazzjonijiet fl-indiċi armonizzat tal-prezzijiet tal-konsumatur (IAPK) (CON/2001/18), ĠU C 244, 1.9.2001, pġ. 5.
30/08/2001
Opinjoni dwar Liġi dwar il-kumpilazzjoni tal-bilanċ tal-pagamenti u tal-qagħda internazzjonali dwar l-investiment, u li temenda l-Liġi tad-Digriet tas-6 ta' Ottubru, 1944, dwar ir-restrizzjonijiet tal-kambju u diversi dispożizzjonijiet legali  (CON/2001/23), Il-Belġju, 30.8.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2001
Opinjoni dwar Liġi tad-Digriet li tintroduċi dispożizzjonijiet urġenti għall-introduzzjoni u l-protezzjoni tal-euro (CON/2001/22), L-Italja, 30.8.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2001
Opinjoni dwar Liġi dwar iċ-ċirkolazzjoni tal-karti tal-flus u tal-muniti euro u kwistjonijiet oħra relatati (CON/2001/21), Il-Greċja, 30.8.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2001
Opinjoni dwar Digriet dwar l-immarkar tal-karti tal-flus euro ddenominati fil-frank (CON/2001/20), Franza, 30.8.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/08/2001
Opinjoni dwar emendi tal-liġi kriminali  (CON/2001/19), L-Awstrija, 24.8.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/08/2001
Opinjoni dwar l-emendi ta' l-iStatut tad-Deutsche Bundesbank  (CON/2001/17), Il-Ġermanja, 2.8.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/07/2001
ID-Deċiżjoni tal-BĊE tal-5 ta’ Lulju, 2001 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/1998/4 dwar l-adozzjoni tal-kondizzjonijiet ta' l-impieg tal-persunal tal-BĊE (BĊE/2001/6), ĠU L 201, 26.7.2001, pġ. 25.
12/07/2001
Linja ta' Gwida tal-BĊE tal-21 ta’ Ġunju, 2001 li temenda l-Linja ta' Gwida BĊE/2000/1 tat-3 ta’ Frar, 2000 fuq l-amministrazzjoni ta’ l-assi tar-riżervi barranin tal-BĊE mill-banek ċentrali nazzjonali u d-dokumentazzjoni legali għal operazzjonijiet li jinvolvu l-assi tar-riżervi barranin tal-BĊE (BĊE/2001/5), ĠU L 190, 12.7.2001, pġ. 26.
12/07/2001
Opinjoni dwar Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar arranġamenti ta' garanzija finanzjarja  (CON/2001/13), ĠU C 196, 12.7.2001, pġ. 10.
28/06/2001
Opinjoni dwar Att dwar l-approvazzjoni tal-Konvenzjoni Internazzjonali għat-Trażżin ta' l-Iffalsifikar tal-Valuta, u l-Protokoll; u l-emendi ta' ċerti dispożizzjonijiet tal-Kodiċi Penali u tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali  (CON/2001/16), Il-Lussemburgu, 28.6.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/06/2001
Opinjoni dwar Liġi dwar il-bdil tal-flus kontanti għall-euro fil-Belġju (CON/2001/15), Il-Belġju, 26.6.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/06/2001
Opinjoni dwar Ordni dwar il-'frontloading' tal-karti tal-flus u tal-muniti ddenominati fil-euro (CON/2001/14), Spanja, 18.6.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2001
Opinjoni dwar l-emendi ta' diversi liġijiet li jiggvernaw is-suq tal-flus Spanjol  (CON/2001/12), Spanja, 31.5.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2001
Opinjoni dwar ċerti dispożizzjonijiet inklużi fl-abbozz ta' liġi dwar il-Kontijiet Reqdin 2001  (CON/2001/11), L-Irlanda, 31.5.2001.
25/05/2001
Opinjoni dwar il-Liġi li twaqqaf u torganizza l-Awtorita` Superviżorja tas-Suq Finanzjarju u temenda diversi liġijiet relatati (CON/2001/10), L-Awstrija, 25.5.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/05/2001
Mhux aktar fis-seħħ: Linja ta' Gwida tal-BĊE tas-26 ta' April, 2001, dwar is-Sistema Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer (Target) (BĊE/2001/3), ĠU L 140, 24.5.2001, pġ. 72.
22/05/2001
Opinjoni dwar Regolament tal-Kunsill li jwaqqaf faċilita` li tipprovdi assistenza finanzjarja għal żmien medju għall-bilanċ tal-pagamenti ta' l-iStati Membri  (CON/2001/8), ĠU C 151, 22.5.2001, pġ. 18.
19/05/2001
Regolament (KE) Nru 985/2001 tal-BĊE, ta` l-10 ta’ Mejju, 2001, li jemenda r-Regolament BĊE/1999/4 dwar is-setgħat tal-BĊE li jimponi sanzjonijiet (BĊE/2001/4), ĠU L 137, 19.5.2001, pġ. 24.
17/05/2001
Opinjoni dwar Liġi li tinkludi miżuri anċillari għall-introduzzjoni tal-euro (CON/2001/9), L-Awstrija, 17.5.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/05/2001
Opinjoni dwar Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kontijiet trimestrali mhux finanzjarji għall-gvern ġenerali  (CON/2001/4), ĠU C 131, 3.5.2001, pġ. 6.
03/05/2001
Opinjoni dwar Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE, Euratom) Nru 58/97 dwar l-istatistika tan-negozju strutturali  (CON/2001/3), ĠU C 131, 3.5.2001, pġ. 5.
26/04/2001
Opinjoni dwar Regolament dwar il-bidla ta' l-2002 tal-flus kontanti għall-euro u li jemenda ċerta dispożizzjonijiet leġiżlattivi (CON/2001/7), Il-Lussemburgu, 26.4.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/04/2001
Opinjoni dwar Abbozz ta' Liġi dwar il-Mortgage u l-Public Credit Bond  (CON/2001/6), L-Irlanda, 25.4.2001.
20/04/2001
Opinjoni dwar ċerti dispożizzjonijiet inklużi fl-Abbozz ta' Liġi dwar il-Bidla għall-Euro (Ammonti) (CON/2001/5), L-Irlanda, 20.4.2001.
11/04/2001
Opinjoni dwar l-emenda tal-Kodiċi Monetarju u Finanzjarju dwar sistemi ta' ħlas  (CON/2001/2), Franza, 11.4.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/04/2001
Opinjoni dwar Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2223/96 dwar il-klassifikazzjoni mill-ġdid tal-ftehim skond l-arranġamenti ta' l-'iswaps' u skond il-ftehim tar-rata bil-quddiem (forward rate) (CON/2000/10), ĠU C 103, 3.4.2001, pġ. 8.
24/02/2001
Id-Deċiżjoni tal-BĊE ta’ l-10 ta’ Novembru, 2000 fuq il-publikazzjoni ta’ ċerti atti u strumenti legali tal-BĊE (BĊE/2000/12), ĠU L 55, 24.2.2001, pġ. 68.
24/02/2001
Id-Deċiżjoni tal-Kunsill Governattiv tal-BĊE tad-19 ta’ Ġunju, 1998 fuq il-ħatra u kemm idum il-mandat ta’ l-awditur estern tal-BĊE (BĊE/1998/NP1), ĠU L 55, 24.2.2001, pġ. 75.
02/02/2001
Opinjoni dwar Att dwar l-Intrapriżi Finanzjarji  (CON/2000/32), Id-Danimarka, 2.2.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/01/2001
Opinjoni dwar iċ-ċirkolazzjoni doppja tal-karti tal-flus u tal-muniti ddenominati fil-euro u fl-iskudi, u l-emendi ta' l-iStatut tal-Banco de Portugal (CON/2001/1), Il-Portugall, 26.1.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/01/2001
Opinjoni dwar il-protezzjoni tal-euro kontra l-iffalsifikar (CON/2000/20), ĠU C 19, 20.1.2001, pġ. 18.