2001

20/12/2001
Hatályát vesztette: Az EKB határozata (2001. december 6.) a részt vevő tagállamok nemzeti központi bankjai monetáris jövedelmeinek a 2002. pénzügyi évtől történő felosztásáról (EKB/2001/16), HL L 337., 2001.12.20., 55. o.
20/12/2001
Hatályát vesztette: Az EKB határozata (2001. december 6.) az eurobankjegyek kibocsátásáról (EKB/2001/15), HL L 337., 2001.12.20., 52. o.
20/12/2001
Az EKB határozata (2001. november 8.) a hamispénz-figyelő rendszerhez (CMS) való csatlakozás egyes feltételeiről (EKB/2001/11), HL L 337., 2001.12.20., 49. o.
20/12/2001
Vélemény az Oesterreichische Nationalbank alapokmányát módosító törvényről (CON/2001/40), Ausztria, 2001.12.20.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/12/2001
Hatályát vesztette: Az EKB rendelete (2001. november 22.) a monetáris pénzügyi intézmények ágazati összevont mérlegéről (EKB/2001/13), HL L 333., 2001.12.17., 1. o.
14/12/2001
Vélemény a devizagazdálkodás jogi kereteit módosító törvényről (CON/2001/39), Portugália, 2001.12.14.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/12/2001
Vélemény az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvről  (CON/2001/36), HL C 344., 2001.12.6., 4. o.
28/11/2001
Az EKB iránymutatása (2001. november 16.) az EKB devizatartalékokat megtestesítő eszközeinek nemzeti központi bankok általi kezeléséről, valamint az EKB devizatartalékokat megtestesítő eszközeit érintő műveletek jogi dokumentációjáról szóló EKB/2000/1 iránymutatás módosításáról (EKB/2001/12), HL L 310., 2001.11.28., 31. o.
21/11/2001
A 2001/10/EK iránymutatással módosított, 2000. július 20-i 2000/6/EKB iránymutatás egységes szerkezetbe foglalt változata a Központi Bankok Európai Rendszere és az EKB alapokmánya 52. cikkének az átmeneti időszak vége után történő végrehajtásáról HL C 325., 2001.11.21., 14. o.
16/11/2001
Vélemény az ügyvédi munkadíjakról szóló törvényt módosító törvényről (CON/2001/37), Ausztria, 2001.11.16.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/11/2001
Vélemény a pénzügyi szolgáltatások integrált felügyeletét létrehozó törvényről (CON/2001/35), Németország, 2001.11.8.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/11/2001
Vélemény a határokon átnyúló, euróban történő fizetésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletről (CON/2001/34), HL C 308., 2001.11.1., 17. o.
20/10/2001
Vélemény a munkaerőköltség-indexről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletről (CON/2001/33), HL C 295., 2001.10.20., 5. o.
19/10/2001
Vélemény az euro hamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési programot (a Periklész program) létrehozó tanácsi határozatról (CON/2001/31), HL C 293., 2001.10.19., 3. o.
11/10/2001
Vélemény a hitelintézetek és pénzügyi vállalatok jogi kereteinek módosításáról szóló törvényről (CON/2001/32), Portugália, 2001.10.11.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/10/2001
Vélemény a pénzügyi konglomerátumok felügyeletéről szóló jogszabályról (CON/2001/30), Finnország, 2001.10.3.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/09/2001
Vélemény a bírósági illetékeket módosító törvényről  (CON/2001/29), Ausztria, 2001.9.28.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/09/2001
Vélemény a Banque centrale du Luxembourg közjogi jogállású meghatalmazottai tekintetében az állami tisztviselőkre vagy próbaidős tisztviselőkre vonatkozó rendelkezésektől való eltérésről szóló rendeletről (CON/2001/28), Luxemburg, 2001.9.26.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/09/2001
Vélemény a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó hitelintézetek, biztosítóintézetek és befektetési vállalkozások kiegészítő felügyeletéről, valamint több kapcsolódó irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvről (CON/2001/25), HL C 271., 2001.9.26., 10. o.
21/09/2001
Vélemény a hitelintézetek reorganizációjáról és felszámolásáról szóló jogszabályról (CON/2001/27), Finnország, 2001.9.21.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/09/2001
Vélemény a bankjegyek De Nederlandsche Bank általi cseréjére, visszavonására és bevonására valamint a nyilvánosság számára erről nyújtandó információkra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 1998. július 27-i határozat módosításáról (CON/2001/26), Hollandia, 2001.9.19.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/09/2001
Vélemény az ingatlanalapokról szóló és számos kapcsolódó törvényt módosító törvényről (CON/2001/24), Ausztria, 2001.9.13.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/09/2001
Vélemény a harmonizált fogyasztói árindex felülvizsgálatának minimumszabályairól és a harmonizált fogyasztói árindexben az ügyleti értékkel arányos szolgáltatási díjak kezelésére vonatkozó minimumszabályokról szóló, 2494/95/EK tanácsi rendelet végrehajtására szolgáló részletes szabályok megállapításáról szóló rendeletekről  (CON/2001/18), HL C 244., 2001.9.1., 5. o.
30/08/2001
Vélemény a fizetési mérleg és a nemzetközi fizetési pozíció összeállításáról szóló, illetve a devizaellenőrzésekről szóló 1944. október 6-i törvény és számos jogszabályi rendelkezés módosításáról szóló törvényről (CON/2001/23), Belgium, 2001.8.30.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2001
Vélemény az euro bevezetésére és védelmére vonatkozó sürgős rendelkezéseket bevezető törvényről (CON/2001/22), Olaszország, 2001.8.30.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2001
Vélemény az eurobankjegyek és érmék forgalomba hozataláról és más kapcsolódó kérdésekről szóló törvényről (CON/2001/21), Görögország, 2001.8.30.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2001
Vélemény a frankban denominált bankjegyek jelöléséről szóló rendeletről (CON/2001/20), Franciaország, 2001.8.30.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/08/2001
Vélemény a büntetőjog módosításairól (CON/2001/19), Ausztria, 2001.8.24.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/08/2001
Vélemény a Deutsche Bundesbank alapokmányának módosításairól  (CON/2001/17), Németország, 2001.8.2.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/07/2001
Az EKB határozata (2001. július 5.) az EKB személyzete alkalmazási feltételeinek elfogadásáról szóló EKB/1998/4 határozat módosításáról (EKB/2001/6), HL L 201., 2001.7.26., 25. o.
12/07/2001
Az EKB iránymutatása (2001. június 21.) az EKB devizatartalékokat megtestesítő eszközeinek nemzeti központi bankok általi kezeléséről, valamint az EKB devizatartalékokat megtestesítő eszközeit érintő műveletek jogi dokumentációjáról szóló, 2000. február 3-i EKB/2000/1 iránymutatás módosításáról (EKB/2001/5), HL L 190., 2001.7.12., 26. o.
12/07/2001
Vélemény a pénzügyi biztosítékokról szóló megállapodásokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvről (CON/2001/13), HL C 196., 2001.7.12., 10. o.
28/06/2001
Vélemény a pénzhamisítás visszaszorításáról szóló nemzetközi egyezmény és annak kiegészítő jegyzőkönyve elfogadásáról szóló törvényről; és a Büntető Törvénykönyv valamint a Büntetőeljárási Törvénykönyv egyes rendelkezéseinek módosításáról (CON/2001/16), Luxemburg, 2001.6.28.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/06/2001
Vélemény az euro belgiumi készpénzcseréjével kapcsolatos törvényről (CON/2001/15), Belgium, 2001.6.26.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/06/2001
Vélemény az euróban denominált bankjegyek és érmék előzetes terítéséről szóló rendeletről (CON/2001/14), Spanyolország, 2001.6.18.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2001
Vélemény a spanyol pénzügyi piacot szabályozó több törvény módosításáról (CON/2001/12), Spanyolország, 2001.5.31.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2001
Vélemény az alvó számlákról szóló 2001-es törvényjavaslat egyes rendelkezéseiről (CON/2001/11), Írország, 2001.5.31.
25/05/2001
Vélemény a pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó felügyeleti hatóság létrehozásáról és megszervezéséről és néhány kapcsolódó törvény módosításáról szóló törvényről  (CON/2001/10), Ausztria, 2001.5.25.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/05/2001
Hatályát vesztette: Az EKB EKB/2001/3 iránymutatása (2001. április 26.) a transzeurópai automatizált valós idejű bruttó elszámolási rendszerről (TARGET) (EKB/2001/3), HL L 140., 2001.5.24., 72. o.
22/05/2001
Vélemény a tagállamok fizetési mérlegéhez középtávú pénzügyi támogatási mechanizmus létrehozásáról szóló tanácsi rendeletről (CON/2001/8), HL C 151., 2001.5.22., 18. o.
19/05/2001
Az EKB 985/2001/EK rendelete (2001. május 10.) az EKB szankciók kirovására vonatkozó hatásköréről szóló EKB/1999/4 rendelet módosításáról (EKB/2001/4), HL L 137., 2001.5.19., 24. o.
17/05/2001
Vélemény az euro bevezetésére kiegészítő intézkedéseket tartalmazó törvényről (CON/2001/9), Ausztria, 2001.5.17.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/05/2001
Vélemény az államháztartás negyedéves nem pénzügyi számláiról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletről (CON/2001/4), HL C 131., 2001.5.3., 6. o.
03/05/2001
Vélemény a vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló 58/97/EK (Euratom) rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletről (CON/2001/3), HL C 131., 2001.5.3., 5. o.
26/04/2001
Vélemény a 2002-es euro-készpénzcseréről és egyes jogalkotói rendelkezések módosításáról szóló rendeletről (CON/2001/7), Luxemburg, 2001.4.26.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/04/2001
Vélemény a jelzálog- és államkötvényekről szóló törvényjavaslatról (CON/2001/6), Írország, 2001.4.25.
20/04/2001
Vélemény az euróra történő átállásról (összegek) szóló 2001-es törvényjavaslat egyes rendelkezéseiről (CON/2001/5), Írország, 2001.4.20.
11/04/2001
Vélemény a monetáris és pénzügyi törvény fizetési rendszerek tekintetében történő módosításáról (CON/2001/2), Franciaország, 2001.4.11.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/04/2001
Vélemény a 2223/96/EK rendeletet a swap megállapodások és a határidős kamatláb megállapodások elszámolásainak újrabesorolása tekintében módosító európai parlamenti és tanácsi rendeletről (CON/2000/10), HL C 103., 2001.4.3., 8. o.
24/02/2001
Az EKB határozata (2000. november 10.) az EKB egyes jogi aktusai és eszközei közzétételéről (EKB/2000/12), HL L 55., 2001.2.24., 68. o.
24/02/2001
Az EKB Kormányzótanácsának határozata (1998. június 18.) az EKB külső könyvvizsgálójának kinevezéséről és megbízatásának időtartamáról (EKB/1998/NP1), HL L 55., 2001.2.24., 75. o.
02/02/2001
Vélemény a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényről (CON/2000/32), Dánia, 2001.2.2.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/01/2001
Vélemény az euróban és escudóban denominált bankjegyek és érmék kettős forgalmáról és a Banco de Portugal alapokmányának módosításairól (CON/2001/1), Portugália, 2001.1.26.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/01/2001
Vélemény az euro hamisítás elleni védelméről (CON/2000/20), HL C 19., 2001.1.20., 18. o.