Menu

2001

28/12/2001
Απόφαση της EKT της 20ής Δεκεµβρίου 2001 σχετικά με την έγκριση της ποσότητας των κερμάτων που πρόκειται να εκδοθούν το 2002 (EKT/2001/19), EE  L 344 της 28.12.2001, σ. 89.Πρόσθετες πληροφορίες
20/12/2001
Δεν ισχύει πλέον: Απόφαση της EKT της 6ης Δεκεµβρίου 2001 σχετικά µε την κατανοµή του νοµισµατικού εισοδήµατος των εθνικών κεντρικών τραπεζών των συµµετεχόντων κρατών µελών από το οικονοµικό έτος 2002 (EKT/2001/16), EE  L 337 της 20.12.2001, σ. 55.
20/12/2001
Δεν ισχύει πλέον: Απόφαση της EKT της 6ης Δεκεµβρίου 2001 σχετικά µε την έκδοση τραπεζογραµµατίων ευρώ (EKT/2001/15), EE  L 337 της 20.12.2001, σ. 52.
20/12/2001
Απόφαση της EKT της 8ης Νοεµβρίου 2001 σχετικά µε ορισµένες προϋποθέσεις που αφορούν την πρόσβαση στο σύστηµα παρακολούθησης πλαστών νοµισµάτων (ΣΠΠΝ) (EKT/2001/11), EE  L 337 της 20.12.2001, σ. 49.
20/12/2001
Γνώμη σχετικά με νόμο που τροποποιεί το καταστατικό της Oesterreichische Nationalbank (CON/2001/40), Αυστρία, 20.12.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/12/2001
Δεν ισχύει πλέον: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 της EKT της 22ας Νοεμβρίου 2001 σχετικά με την ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (EKT/2001/13), EE  L 333 της 17.12.2001, σ. 1.
14/12/2001
Σύσταση της ΕΚΤ της 6ης Δεκεμβρίου 2001 σχετικά με την κατάργηση των διατάξεων των συμμετεχόντων κρατών μελών οι οποίες περιορίζουν την ποσότητα των εκφρασμένων σε εθνική νομισματική μονάδα κερμάτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κάθε μεμονωμένη πληρωμή (EKT/2001/17), EE  C 356 της 14.12.2001, σ. 9.
14/12/2001
Γνώμη σχετικά με νομοθετικό διάταγμα που τροποποιεί το νομικό πλαίσιο που διέπει το συνάλλαγμα  (CON/2001/39), Πορτογαλία, 14.12.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/12/2001
Γνώμη σχετικά με οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση (CON/2001/36), EE  C 344 της 6.12.2001, σ. 4.Πρόσθετες πληροφορίες
01/12/2001
Διορθωτικό στην κατευθυντήρια γραµµή της EKT, της 13ης Σεπτεµβρίου 2001, σχετικά µε τη θέσπιση ορισµένων διατάξεων για τον προεφοδιασµό µε τραπεζογραµµάτια ευρώ εκτός της ζώνης του ευρώ (ΕΚΤ/2001/8) EE  L 315 της 1.12.2001, σ. 74.
28/11/2001
Κατευθυντήρια γραμμή της EKT της 16ης Νοεµβρίου 2001 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραµµή ΕΚΤ/2000/1 σχετικά µε τη διαχείριση των συναλλαγµατικών διαθεσίµων της EKT από τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες και τα νοµικά έγγραφα για πράξεις που αφορούν τα συναλλαγµατικά διαθέσιµα της EKT (EKT/2001/12), EE  L 310 της 28.11.2001, σ. 31.
21/11/2001
Κατευθυντήρια γραμμή της EKT της 25ης Οκτωβρίου 2001 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2000/6 σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 52 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της EKT μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου (EKT/2001/10), EE  L 304 της 21.11.2001, σ. 28.
21/11/2001
Ενοποιημένη μορφή της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2000/6 της 20ής Ιουλίου 2000 σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 52 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος κεντρικών τραπεζών και της EKT μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, όπως τροποποιήθηκε από την κατευθυντήρια γραμμή EΚΤ/2001/10 EE  C 325 της 21.11.2001, σ. 14.
16/11/2001
Γνώμη σχετικά με νόμο που τροποποιεί το νόμο περί δικηγορικών αμοιβών (CON/2001/37), Αυστρία, 16.11.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/11/2001
Γνώμη σχετικά με νόμο περί θέσπισης ενοποιημένης εποπτείας των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (CON/2001/35), Γερμανία, 8.11.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/11/2001
Γνώμη σχετικά με κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ (CON/2001/34), EE  C 308 της 1.11.2001, σ. 17.Πρόσθετες πληροφορίες
20/10/2001
Γνώμη σχετικά με κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το δείκτη κόστους εργασίας (CON/2001/33), EE  C 295 της 20.10.2001, σ. 5.Πρόσθετες πληροφορίες
19/10/2001
Δεν ισχύει πλέον: Κατευθυντήρια γραμμή της EKT της 27ης Σεπτεµβρίου 2001 σχετικά µε τις συναλλαγές των συµµετεχόντων κρατών µελών που διενεργούνται µε τα τρέχοντα ταµειακά διαθέσιµα σε συνάλλαγµα δυνάµει του άρθρου 31 παράγραφος 3 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και της EKT (EKT/2001/9), EE  L 276 της 19.10.2001, σ. 21.
19/10/2001
Γνώμη σχετικά με απόφαση του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος δράσης στον τομέα της κατάρτισης, των ανταλλαγών και της συνδρομής για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη (πρόγραμμα «Pericles») (CON/2001/31), EE  C 293 της 19.10.2001, σ. 3.Πρόσθετες πληροφορίες
11/10/2001
Γνώμη σχετικά με νομοθετικό διάταγμα που τροποποιεί το νομικό πλαίσιο των πιστωτικών ιδρυμάτων και των χρηματοοικονομικών εταιρειών (CON/2001/32), Πορτογαλία, 11.10.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/10/2001
Γνώμη σχετικά με τη νομοθεσία περί εποπτείας των χρηματοπιστωτικών ομίλων ετερογενών δραστηριοτήτων (CON/2001/30), Φινλανδία, 3.10.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/10/2001
Ανεπίσημο κωδικοποιημένο κείμενο [όπως διορθώνεται από το διορθωτικό ΕΕ L 315 της 1.12.2001, σ. 74] της Υπηρεσίας Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1.10.2001.
28/09/2001
Γνώμη σχετικά με νόμο που τροποποιεί τα δικαστικά έξοδα (CON/2001/29), Αυστρία, 28.9.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/09/2001
Κατευθυντήρια γραμμή της EKT της 13ης Σεπτεµβρίου 2001 σχετικά µε τη θέσπιση ορισµένων διατάξεων για τον προεφοδιασµό µε τραπεζογραµµάτια ευρώ εκτός της ζώνης του ευρώ (EKT/2001/8), EE  L 257 της 26.9.2001, σ. 6.Πρόσθετες πληροφορίες
26/09/2001
Γνώμη σχετικά με κανονισμό όσον αφορά παρέκκλιση από τις διατάξεις περί (μόνιμων ή δόκιμων) κρατικών υπαλλήλων, προκειμένου για υπαλλήλους της Banque centrale du Luxembourg που υπάγονται σε καθεστώς δημοσίου δικαίου (CON/2001/28), Λουξεμβούργο, 26.9.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/09/2001
Γνώμη σχετικά με οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη συμπληρωματική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων, των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων επενδύσεων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και για την τροποποίηση συναφών οδηγιών (CON/2001/25), EE  C 271 της 26.9.2001, σ. 10.Πρόσθετες πληροφορίες
21/09/2001
Γνώμη σχετικά με νομοθετική ρύθμιση περί αναδιοργάνωσης και εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2001/27), Φινλανδία, 21.9.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/09/2001
Γνώμη σχετικά με την τροποποίηση της απόφασης της 27ης Ιουλίου 1998 περί θέσπισης κανόνων ανταλλαγής, απόσυρσης και ακύρωσης τραπεζογραμματίων από την De Nederlandsche Bank και σχετικής ενημέρωσης του κοινού (CON/2001/26), Κάτω Χώρες, 19.9.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/09/2001
Διορθωτικό στην απόφαση 2001/667/ΕΚ της ΕΚΤ της 30ής Αυγούστου 2001 σχετικά με τις ονομαστικές αξίες, τις προδιαγραφές, την αναπαραγωγή, την ανταλλαγή και την απόσυρση των τραπεζογραμματίων ευρώ (ΕΚΤ/2001/7) EE  L 244 της 14.9.2001, σ. 39.
13/09/2001
Γνώμη σχετικά με νόμο περί μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων ακινήτων και περί τροποποίησης συναφών νόμων (CON/2001/24), Αυστρία, 13.9.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/09/2001
Γνώμη σχετικά με τους κανονισμούς περί καθορισμού λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του Συμβουλίου όσον αφορά τα ελάχιστα πρότυπα για τις αναθεωρήσεις του εναρμονισμένου δείκτη τιμών καταναλωτή και τα ελάχιστα πρότυπα για την αντιμετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών που καθορίζονται αναλογικά προς την αξία συναλλαγής στον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) (CON/2001/18), EE  C 244 της 1.9.2001, σ. 5.Πρόσθετες πληροφορίες
31/08/2001
Δεν ισχύει πλέον: Απόφαση της ΕΚΤ της 30ής Αυγούστου 2001 σχετικά µε τις ονοµαστικές αξίες, τις προδιαγραφές, την αναπαραγωγή, την ανταλλαγή και την απόσυρση των τραπεζογραµµατίων ευρώ (EKT/2001/7), EE  L 233 της 31.8.2001, σ. 55.
30/08/2001
Γνώμη σχετικά με νόμο που αφορά την κατάρτιση του ισοζυγίου πληρωμών και της διεθνούς επενδυτικής θέσης και που τροποποιεί το νομοθετικό διάταγμα της 6ης Οκτωβρίου 1944 περί συναλλαγματικών ελέγχων και άλλες νομικές διατάξεις (CON/2001/23), Βέλγιο, 30.8.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2001
Γνώμη σχετικά με νομοθετικό διάταγμα περί θέσπισης διατάξεων επείγοντος χαρακτήρα για την εισαγωγή και προστασία του ευρώ (CON/2001/22), Ιταλία, 30.8.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2001
Γνώμη σχετικά με νόμο για την κυκλοφορία τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ και άλλες συναφείς διατάξεις (CON/2001/21), Ελλάδα, 30.8.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Πρόσθετες πληροφορίες
30/08/2001
Γνώμη σχετικά με διάταγμα περί σήμανσης των τραπεζογραμματίων που είναι εκφρασμένα σε φράγκα (CON/2001/20), Γαλλία, 30.8.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/08/2001
Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις της ποινικής νομοθεσίας (CON/2001/19), Αυστρία, 24.8.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/08/2001
Δεν ισχύει πλέον: Μέρος 1.2 των κανόνων για το προσωπικό της ΕΚΤ, το οποίο περιλαμβάνει τους κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς και επαγγελματικού απόρρητου EE  C 236 της 22.8.2001, σ. 13.
02/08/2001
Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του καταστατικού της Deutsche Bundesbank (CON/2001/17), Γερμανία, 2.8.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/07/2001
Απόφαση EKT της 5ης Ιουλίου 2001 που τροποποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/1998/4 σχετικά µε την έγκριση των όρων απασχόλησης του προσωπικού της EKT (EKT/2001/6), EE  L 201 της 26.7.2001, σ. 25.
12/07/2001
Κατευθυντήρια γραμμή της EKT της 21ης Ιουνίου 2001 για την τροποποίηση της κατευθυντήριας γραµµής ΕΚΤ/2000/1, της 3ης Φεβρουαρίου 2000, σχετικά µε τη διαχείριση των συναλλαγµατικών διαθεσίµων της EKT από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες και τα νοµικά έγγραφα για πράξεις που αφορούν τα συναλλαγµατικά διαθέσιµα της EKT (EKT/2001/5), EE  L 190 της 12.7.2001, σ. 26.
12/07/2001
Γνώμη σχετικά με οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις συμφωνίες περί παροχής ασφάλειας (CON/2001/13), EE  C 196 της 12.7.2001, σ. 10.Πρόσθετες πληροφορίες
05/07/2001
Ανεπίσημο κωδικοποιημένο κείμενο [1 a) - b)] της Υπηρεσίας Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 5.7.2001.
28/06/2001
Γνώμη σχετικά με νόμο που αφορά την έγκριση της διεθνούς σύμβασης προς καταστολή της παραχάραξης και κιβδηλείας και του σχετικού πρωτοκόλλου και την τροποποίηση ορισμένων διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (CON/2001/16), Λουξεμβούργο, 28.6.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/06/2001
Γνώμη σχετικά με νόμο που αφορά τη μετάβαση στο ευρώ στο Βέλγιο (CON/2001/15), Βέλγιο, 26.6.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/06/2001
Δεν ισχύει πλέον: Κατευθυντήρια γραμμή της ΕΚΤ της 11ης Μαΐου 2000 σχετικά µε τις απαιτήσεις της EKT για παροχή στατιστικών στοιχείων στον τοµέα του ισοζυγίου πληρωµών, του προτύπου διεθνών διαθεσίµων και της διεθνούς επενδυτικής θέσης (EKT/2000/4), EE  L 168 της 23.6.2001, σ. 25.
23/06/2001
Διορθωτικό στη σύσταση της ΕΚΤ, της 11ης Μαΐου 2000, σχετικά με τις απαιτήσεις της ΕΚΤ για παροχή στατιστικών στοιχείων στον τομέα του ισοζυγίου πληρωμών, του προτύπου διεθνών διαθεσίμων και της διεθνούς επενδυτικής θέσης (EKT/2000/5)  EE  C 179 της 23.6.2001, σ. 36.
22/06/2001
∆ιορθωτικό στην κατευθυντήρια γραµµή ΕΚΤ/2001/3 της EKT, της 26ης Απριλίου 2001, σχετικά µε το διευρωπαϊκό αυτοµατοποιηµένο σύστηµα ταχείας µεταφοράς κεφαλαίων σε συνεχή χρόνο (σύστηµα Target) EE  L 167 της 22.6.2001, σ. 34.
21/06/2001
Δεν ισχύει πλέον: Σύσταση της ΕΚΤ της 11ης Μαΐου 2000 σχετικά με τις απαιτήσεις της ΕΚΤ για παροχή στατιστικών στοιχείων στον τομέα του ισοζυγίου πληρωμών, του προτύπου διεθνών διαθεσίμων και της διεθνούς επενδυτικής θέσης (EKT/2000/5), EE  C 176 της 21.6.2001, σ. 4.
18/06/2001
Γνώμη σχετικά με διάταγμα που αφορά τον προεφοδιασμό με τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ (CON/2001/14), Ισπανία, 18.6.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2001
Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις νόμων που διέπουν τη λειτουργία της ισπανικής χρηματοπιστωτικής αγοράς (CON/2001/12), Ισπανία, 31.5.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2001
Γνώμη σχετικά με ορισμένες διατάξεις του σχεδίου νόμου του 2001 περί ανενεργών λογαριασμών (CON/2001/11), Ιρλανδία, 31.5.2001.
25/05/2001
Γνώμη σχετικά με το νόμο περί ίδρυσης και οργάνωσης της εποπτικής αρχής της χρηματοπιστωτικής αγοράς και τροποποίησης διαφόρων συναφών νόμων (CON/2001/10), Αυστρία, 25.5.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/05/2001
Δεν ισχύει πλέον: Κατευθυντήρια γραμμή της EKT της 26ης Απριλίου 2001 σχετικά µε το διευρωπαϊκό αυτοµατοποιηµένο σύστηµα ταχείας µεταφοράς κεφαλαίων σε συνεχή χρόνο (σύστηµα Target) (EKT/2001/3), EE  L 140 της 24.5.2001, σ. 72.
22/05/2001
Γνώμη σχετικά με κανονισμό του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενός μηχανισμού μεσοπρόθεσμης οικονομικής στήριξης του ισοζυγίου πληρωμών των κρατών μελών (CON/2001/8), EE  C 151 της 22.5.2001, σ. 18.Πρόσθετες πληροφορίες
19/05/2001
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 985/2001 της EKT της 10ης Μαΐου 2001 που τροποποιεί τον κανονισµό ΕΚΤ/1999/4 σχετικά µε τις εξουσίες της EKT για την επιβολή κυρώσεων (EKT/2001/4), EE  L 137 της 19.5.2001, σ. 24.
17/05/2001
Γνώμη σχετικά με νόμο που περιλαμβάνει συμπληρωματικά μέτρα για την εισαγωγή του ευρώ (CON/2001/9), Αυστρία, 17.5.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/05/2001
Διορθωτικό στην κατευθυντήρια γραµµή της EKT, της 31ης Αυγούστου 2000, σχετικά με τα µέσα και τις διαδικασίες νοµισµατικής πολιτικής του Ευρωσυστήµατος (ΕΚΤ/2000/7) EE  L 123 της 4.5.2001, σ. 35.
03/05/2001
Γνώμη σχετικά με κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους τριμηνιαίους μη χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς του Δημοσίου (CON/2001/4), EE  C 131 της 3.5.2001, σ. 6.Πρόσθετες πληροφορίες
03/05/2001
Γνώμη σχετικά με κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 58/97 για τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων (CON/2001/3), EE  C 131 της 3.5.2001, σ. 5.Πρόσθετες πληροφορίες
26/04/2001
Γνώμη σχετικά με κανονισμό του Μεγάλου Δουκάτου όσον αφορά τη μετάβαση στο ευρώ το 2002 και την τροποποίηση ορισμένων νομοθετικών διατάξεων (CON/2001/7), Λουξεμβούργο, 26.4.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/04/2001
Γνώμη σχετικά με σχέδιο νόμου περί ενυπόθηκων ομολόγων και ομολόγων έκδοσης δημόσιων πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2001/6), Ιρλανδία, 25.4.2001.
20/04/2001
Γνώμη σχετικά με ορισμένες διατάξεις του σχεδίου νόμου του 2001 περί μετάβασης στο ευρώ («ποσά») (CON/2001/5), Ιρλανδία, 20.4.2001.
11/04/2001
Γνώμη σχετικά με την τροποποίηση του νομισματικού και χρηματοπιστωτικού κώδικα όσον αφορά τα συστήματα πληρωμών (CON/2001/2), Γαλλία, 11.4.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/04/2001
Γνώμη σχετικά με κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2223/96 του Συμβουλίου σε ό,τι αφορά την αναταξινόμηση των διακανονισμών υπό συμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίων και υπό προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίων (CON/2000/10), EE  C 103 της 3.4.2001, σ. 8.Πρόσθετες πληροφορίες
20/03/2001
Σύσταση της EKT της 1ης Μαρτίου 2001 για κανονισμό (ΕΚ) του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2531/98 του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με την εφαρμογή ελάχιστων αποθεματικών από την EKT (EKT/2001/2), EE  C 89 της 20.3.2001, σ. 4.
10/03/2001
Άρθρο 5 της Συνθήκης της Νίκαιας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Συνθήκες περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ορισμένες συναφείς Πράξεις EE  C 80 της 10.3.2001, σ. 42.
10/03/2001
Συνθήκη της Νίκαιας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Συνθήκες περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ορισμένες συναφείς πράξεις EE  C 80 της 10.3.2001, σ. 1.
08/03/2001
Δεν ισχύει πλέον: Κώδικας συμπεριφοράς της EKT δυνάμει του άρθρου 11.3 του εσωτερικού κανονισμού της EKT EE  C 76 της 8.3.2001, σ. 12.
24/02/2001
Κατευθυντήρια γραμμή της EKT της 10ης Ιανουαρίου 2001 σχετικά µε τη θέσπιση ορισµένων διατάξεων για τη µετάβαση από πλευράς χρηµατικού το 2002 (EKT/2001/1), EE  L 55 της 24.2.2001, σ. 80.
24/02/2001
Κατευθυντήρια γραμμή της EKT της 20ής Ιουλίου 2000 σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 52 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της EKT μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου (EKT/2000/6), EE  L 55 της 24.2.2001, σ. 66.
24/02/2001
Απόφαση της EKT της 10ης Νοεµβρίου 2000 σχετικά µε τη δηµοσίευση των νοµικών πράξεων και κειµένων της EKT (EKT/2000/12), EE  L 55 της 24.2.2001, σ. 68.
24/02/2001
Σύσταση της ΕΚΤ της 8ης Απριλίου 1999 σχετικά με τη λογιστική αντιμετώπιση των εξόδων που συνεπάγεται η έκδοση τραπεζογραμματίων (EKT/1999/NP7), EE  L 55 της 24.2.2001, σ. 79.Πρόσθετες πληροφορίες
24/02/2001
Κατευθυντήρια γραμμή της EKT της 22ας Απριλίου 1999 σχετικά µε την εξουσιοδότηση έκδοσης εθνικών τραπεζογραµµατίων στη διάρκεια της µεταβατικής περιόδου (EKT/1999/NP11), EE  L 55 της 24.2.2001, σ. 71.Πρόσθετες πληροφορίες
24/02/2001
Κατευθυντήρια γραμμή της EKT της 22ας Δεκεµβρίου 1998 σχετικά µε τους κοινούς κανόνες και τα ελάχιστα πρότυπα για την προστασία του εµπιστευτικού χαρακτήρα των ατοµικών στατιστικών πληροφοριών που συλλέγει η EKT µε τη συνδροµή των εθνικών κεντρικών τραπεζών (EKT/1998/NP28), EE  L 55 της 24.2.2001, σ. 72.Πρόσθετες πληροφορίες
24/02/2001
Δεν ισχύει πλέον: Απόφαση της EKT της 1ης Δεκεμβρίου 1998 σχετικά με την εκτέλεση από την EKT ορισμένων λειτουργιών που σχετίζονται με τη μεσοπρόθεσμη οικονομική στήριξη του ισοζυγίου πληρωμών των κρατών μελών (EKT/1998/NP15), EE  L 55 της 24.2.2001, σ. 76.Πρόσθετες πληροφορίες
24/02/2001
Κατευθυντήρια γραμμή της EKT της 3ης Νοεμβρίου 1998 σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 52 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της EKT (EKT/1998/NP10), EE  L 55 της 24.2.2001, σ. 69.Πρόσθετες πληροφορίες
24/02/2001
Απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της EKT της 19ης Ιουνίου 1998 σχετικά µε το διορισµό και τη διάρκεια της σύµβασης του εξωτερικού ελεγκτή της EKT (EKT/1998/NP1), EE  L 55 της 24.2.2001, σ. 75.Πρόσθετες πληροφορίες
02/02/2001
Δεν ισχύει πλέον: Κατευθυντήρια γραμμή της EKT της 1ης Δεκεμβρίου 1998 σχετικά με το νομικό πλαίσιο για τη λογιστική παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών, όπως τροποποιήθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 1999 και στις 14 Δεκεμβρίου 2000 (EKT/2000/18), EE  L 33 της 2.2.2001, σ. 21.
02/02/2001
Δεν ισχύει πλέον: Απόφαση της EKT της 1ης Δεκεμβρίου 1998 σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της EKT, όπως τροποποιήθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 1999 και στις 12 Δεκεμβρίου 2000 (EKT/2000/16), EE  L 33 της 2.2.2001, σ. 1.
02/02/2001
Γνώμη σχετικά με νόμο περί χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων (CON/2000/32), Δανία, 2.2.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/01/2001
Διορθωτικό στη γνώμη της ΕΚΤ της 20ής Δεκεμβρίου 2000 σχετικά με την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη EE  C 31 της 31.1.2001, σ. 11.
26/01/2001
Γνώμη σχετικά με την παράλληλη κυκλοφορία τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ και εσκούδο και τροποποιήσεις του καταστατικού της Banco de Portugal (CON/2001/1), Πορτογαλία, 26.1.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/01/2001
Γνώμη σχετικά με την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη (CON/2000/20), EE  C 19 της 20.1.2001, σ. 18.Πρόσθετες πληροφορίες