2001

28/12/2001
ECB's beslutning af 20. december 2001 om godkendelse af omfanget af møntudstedelse i 2002 (ECB/2001/19), EFT L 344 af 28.12.2001, s. 89.Læs mere
20/12/2001
Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 6. december 2001 om fordelingen af de deltagende medlemsstaters nationale centralbankers monetære indtægter fra regnskabsåret 2002 (ECB/2001/16), EFT L 337 af 20.12.2001, s. 55.
20/12/2001
Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 6. december 2001 om udstedelse af eurosedler (ECB/2001/15), EFT L 337 af 20.12.2001, s. 52.
20/12/2001
ECB's afgørelse af 8. november 2001 om visse betingelser vedrørende adgang til systemet til overvågning af forfalskning (CMS) (ECB/2001/11), EFT L 337 af 20.12.2001, s. 49.
20/12/2001
Udtalelse om lov om ændring af statutten for Oesterreichische Nationalbank  (CON/2001/40), Østrig, 20.12.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/12/2001
Ikke længere gældende: ECB's forordning (EF) nr. 2423/2001 af 22. november 2001 om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (monetære finansielle institutioner) (ECB/2001/13), EFT L 333 af 17.12.2001, s. 1.
14/12/2001
ECB's henstilling af 6. december 2001 om ophævelse af deltagende medlemsstaters bestemmelser om begrænsning af antallet af mønter denomineret i en national valutaenhed, der kan anvendes i én betaling (ECB/2001/17), EFT C 356 af 14.12.2001, s. 9.
14/12/2001
Udtalelse om lovdekret vedrørende ændring af lovgivning om valuta (CON/2001/39), Portugal, 14.12.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/12/2001
Udtalelse om Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til notering (CON/2001/36), EFT C 344 af 6.12.2001, s. 4.Læs mere
01/12/2001
Berigtigelse til ECB's retningslinje af 13. september 2001 om fastsættelse af visse bestemmelser om forhåndsudsendelse af eurosedler uden for euroområdet (ECB/2001/8) EFT L 315 af 1.12.2001, s. 74.
28/11/2001
ECB's retningslinje af 16. november 2001 om ændring af retningslinje ECB/2000/1 om de nationale centralbankers forvaltning af ECB's valutareserveaktiver og om den juridiske dokumentation for transaktioner vedrørende ECB's valutareserveaktiver (ECB/2001/12), EFT L 310 af 28.11.2001, s. 31.
21/11/2001
ECB's retningslinje af 25. oktober 2001 om ændring af retningslinje ECB/2000/6 om gennemførelse af artikel 52 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og ECB efter overgangsperiodens udløb (ECB/2001/10), EFT L 304 af 21.11.2001, s. 28.
21/11/2001
Konsolideret version af retningslinje ECB/2000/6 af 20. juli 2000 om gennemførelse af artikel 52 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og ECB efter overgangsperiodens udløb, som ændret ved retningslinje ECB/2001/10 EFT C 325 af 21.11.2001, s. 14.
16/11/2001
Udtalelse om lov om ændring af lov om advokaters salær (CON/2001/37), Østrig, 16.11.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/11/2001
Udtalelse om lov om etablering af integreret tilsyn med finansielle tjenester (CON/2001/35), Tyskland, 8.11.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/11/2001
Udtalelse om Europa-Parlamentets og Rådets forordning om grænseoverskridende betalinger i euro (CON/2001/34), EFT C 308 af 1.11.2001, s. 17.Læs mere
20/10/2001
Udtalelse om Europa-Parlamentets og Rådets forordning om lønomkostningsindekset (CON/2001/33), EFT C 295 af 20.10.2001, s. 5.Læs mere
19/10/2001
Ikke længere gældende: ECB's retningslinje af 27. september 2001 om de deltagende medlemsstaters transaktioner med deres arbejdsbeholdninger i udenlandske valutater i henhold til artikel 31.3 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og ECB (ECB/2001/9), EFT L 276 af 19.10.2001, s. 21.
19/10/2001
Udtalelse om Rådets afgørelse om etablering af et handlingsprogram for uddannelse, udveksling og bistand med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (Pericles-programmet) (CON/2001/31), EFT C 293 af 19.10.2001, s. 3.Læs mere
16/10/2001
Berigtigelse til aftale af 16. november 2000 mellem ECB og Bank of Greece vedrørende den forordning, hvormed ECB krediterer Bank of Greece i henhold til artikel 30.3 I ESCB-statutten, og forhold i forbindelse hermed EFT L 273 af 16.10.2001, s. 26.
11/10/2001
Udtalelse om lovdekret til ændring af lovgivning om kreditinstitutter og finansielle selskaber (CON/2001/32), Portugal, 11.10.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/10/2001
Udtalelse om lovgivning om tilsyn med finansielle konglomerater (CON/2001/30), Finland, 3.10.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/10/2001
Uofficiel konsolideret tekst [som korrigeret ved en berigtigelse, offentliggjort i EFT L 315 af 1.12.2001, s. 74]. Udarbejdet af De Europæiske Fællesskabers Kontor for Officielle Publikationer  1.10.2001.
28/09/2001
Udtalelse om lov om ændring af retsgebyrer (CON/2001/29), Østrig, 28.9.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/09/2001
ECB's retningslinje af 13. september 2001 om fastsættelse af visse bestemmelser om forhåndsudsendelse af eurosedler uden for euroområdet (ECB/2001/8), EFT L 257 af 26.9.2001, s. 6.Læs mere
26/09/2001
Udtalelse om forordning vedrørende dispensation fra bestemmelserne om statstjenestemænd eller prøveansatte tjenestemænd med hensyn til repræsentanter for Banque centrale du Luxembourg underlagt offentligretlig status (CON/2001/28), Luxembourg, 26.9.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/09/2001
Udtalelse om Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om det supplerende tilsyn med kreditinstitutter, forsikringsselskaber og investeringsselskaber i et finansielt konglomerat og ændring af flere direktiver i relation hertil (CON/2001/25), EFT C 271 af 26.9.2001, s. 10.Læs mere
21/09/2001
Udtalelse om lovgivning om sanering og likvidation af kreditinstitutter (CON/2001/27), Finland, 21.9.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/09/2001
Udtalelse om ændring af beslutning af 27. juli 1998 om fastsættelse af bestemmelser om De Nederlandsche Banks omveksling, inddragelse og annullering af pengesedler og offentliggørelsen af meddelse herom (CON/2001/26), Nederlandene, 19.9.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/09/2001
Udtalelse om lov om ejendomsinvesteringsfonde samt om ændring af flere love med relation hertil (CON/2001/24), Østrig, 13.9.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/09/2001
Udtalelse om forordningerne om nærmere regler for gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 for så vidt angår minimumsnormer for revisioner af det harmoniserede forbrugerprisindeks og minimumsnormer for behandling af gebyrer, der er en forholdsmæssig andel af en transaktions værdi inden for det harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) (CON/2001/18), EFT C 244 af 1.9.2001, s. 5.Læs mere
31/08/2001
Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 30. august 2001 om pålydende værdi, specifikationer, gengivelse, ombytning og inddragelse af eurosedler (ECB/2001/7), EFT L 233 af 31.8.2001, s. 55.
30/08/2001
Udtalelse om lov om beregning af betalingsbalance og kapitalbalance over for resten af verden samt ændring af lovdekret af 6. oktober 1944 vedrørende valutakontrol og andre bestemmelser (CON/2001/23), Belgien, 30.8.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2001
Udtalelse om lovdekret vedrørende hasteforanstaltninger i forbindelse med indførelse og beskyttelse af euroen  (CON/2001/22), Italien, 30.8.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2001
Udtalelse om lov om omløb af eurosedler og -mønter og andre forhold i forbindelse hermed (CON/2001/21), Grækenland, 30.8.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2001
Udtalelse om dekret om mærkning af pengesedler udstedt i franc (CON/2001/20), Frankrig, 30.8.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/08/2001
Udtalelse om lov til ændring af den østrigske straffelov (CON/2001/19), Østrig, 24.8.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/08/2001
Ikke længere gældende: Del 1.2 af ECB's administrative regler indeholdende reglerne om tjenestemæssig adfærd og tavshedspligt EFT C 236 af 22.8.2001, s. 13.
02/08/2001
Udtalelse om ændringer af lov om Deutsche Bundesbank (CON/2001/17), Tyskland, 2.8.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/07/2001
ECB's afgørelse af 5. juli 2001 om ændring af afgørelse ECB/1998/4 om vedtagelse af ansættelsesvilkårene for ansatte i ECB (ECB/2001/6), EFT L 201 af 26.7.2001, s. 25.
12/07/2001
ECB's retningslinje af 21. juni 2001 om ændring af retningslinje ECB/2000/1 af 3. februar 2000 om de nationale centralbankers forvaltning af ECB's valutareserveaktiver og om den juridiske dokumentation for transaktioner vedrørende ECB's valutareserveaktiver (ECB/2001/5), EFT L 190 af 12.7.2001, s. 26.
12/07/2001
Udtalelse om Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse (CON/2001/13), EFT C 196 af 12.7.2001, s. 10.Læs mere
05/07/2001
Uofficiel konsolideret tekst [1 a) - b)]. Udarbejdet af Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer 5.7.2001.
28/06/2001
Udtalelse om lov om godkendelse af den internationale konvention om bekæmpelse af falskmøntneri samt tilhørende protokol. Desuden ændring af visse bestemmelser i straffeloven og strafferetsplejeloven (CON/2001/16), Luxembourg, 28.6.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/06/2001
Udtalelse om lov om overgangen til eurosedler og -mønter i Belgien (CON/2001/15), Belgien, 26.6.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/06/2001
Ikke længere gældende: ECB's retningslinje af 11. maj 2000 om ECB's statistiske rapporteringskrav inden for betalingsbalancestatistik, opgørelse af internationale valutareserver og statistik over kapitalbalancen over for udlandet (ECB/2000/4), EFT L 168 af 23.6.2001, s. 25.
22/06/2001
Berigtigelse af ECB's retningslinje 2001/401 af 26. april 2001 om et Trans-European Automated Real-Time Gross settlement Express Transfer system (TARGET) (ECB/2001/3) EFT L 167 af 22.6.2001, s. 34.
21/06/2001
Ikke længere gældende: ECB's henstilling af 11. maj 2000 om ECB's statistiske rapporteringskrav inden for betalingsbalancestatistik, opgørelse af internationale valutareserver og statistik over kapitalbalancen over for udlandet (ECB/2000/5), EFT C 176 af 21.6.2001, s. 4.
18/06/2001
Udtalelse om bekendtgørelse om forhåndsdistribution af eurosedler og -mønter (CON/2001/14), Spanien, 18.6.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2001
Udtalelse om ændringer af flere love vedrørende det spanske finansielle marked (CON/2001/12), Spanien, 31.5.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2001
Udtalelse om visse bestemmelser i lovforslag om passive konti, 2001 (CON/2001/11), Irland, 31.5.2001.
25/05/2001
Udtalelse om lov om etablering og organisering af finanstilsynsmyndigheden samt ændring af flere love med relation hertil (CON/2001/10), Østrig, 25.5.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/05/2001
Ikke længere gældende: ECB's retningslinje af 26. april 2001 om et Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (Target) (ECB/2001/3), EFT L 140 af 24.5.2001, s. 72.
22/05/2001
Udtalelse om Rådets forordning om indførelse af en mekanisme for mellemfristet betalingsbalancestøtte til medlemsstaterne (CON/2001/8), EFT C 151 af 22.5.2001, s. 18.Læs mere
19/05/2001
ECB's forordning af 10. maj 2001 om ændring af forordning ECB/1999/4 om ECB's beføjelser til at pålægge sanktioner (ECB/2001/4), EFT L 137 af 19.5.2001, s. 24.
17/05/2001
Udtalelse om lov indeholdende supplerende foranstaltninger i forbindelse med indførelsen af euroen  (CON/2001/9), Østrig, 17.5.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/05/2001
Berigtigelse til ECB's retningslinje af 31. august 2000 om Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer (ECB/2000/7) EFT L 123 af 4.5.2001, s. 35.
03/05/2001
Udtalelse om Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ikke-finansielle kvartalsregnskaber for den offentlige forvaltning og service (CON/2001/4), EFT C 131 af 3.5.2001, s. 6.Læs mere
03/05/2001
Udtalelse om Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF/Euratom) nr. 58/97 om statistik over erhvervsstrukturer (CON/2001/3), EFT C 131 af 3.5.2001, s. 5.Læs mere
26/04/2001
Udtalelse om forordning om overgangen til eurosedler og -mønter i 2002 samt revision af visse lovbestemmelser (CON/2001/7), Luxembourg, 26.4.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/04/2001
Udtalelse om lovforslag om realkredit- og statsobligationer (CON/2001/6), Irland, 25.4.2001.
20/04/2001
Udtalelse om visse bestemmelser i lovforslag om overgangen til euro (beløb) 2001 (CON/2001/5), Irland, 20.4.2001.
11/04/2001
Udtalelse om ændring af retsakt inden for betalingssystemområdet (CON/2001/2), Frankrig, 11.4.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/04/2001
Udtalelse om Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2223/96 med henblik på omklassificering af betalinger som led i swapaftaler og fremtidige rentesikringsaftaler (CON/2000/10), EFT C 103 af 3.4.2001, s. 8.Læs mere
20/03/2001
Henstilling fra ECB af 1. marts 2001 om en rådsforordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2531/98 af 23. november 1998 om ECB's anvendelse af mindstereserver (ECB/2001/2), EFT C 89 af 20.3.2001, s. 4.
10/03/2001
Artikel 5 i Nice-traktaten om ændring af traktaten om Den Europæiske Union, traktaterne om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber og visse tilknyttede akter EFT C 80 af 10.3.2001, s. 42.
10/03/2001
Nice-traktaten om ændring af traktaten om Den Europæiske Union, traktaterne om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber og visse tilknyttede akter EFT C 80 af 10.3.2001, s. 1.
08/03/2001
Ikke længere gældende: Adfærdskodeks for ECB i henhold til artikel 11.3 i forretningsordenen for ECB EFT C 76 af 8.3.2001, s. 12.
24/02/2001
ECB's retningslinje af 10. januar 2001 om fastlæggelsen af visse bestemmelser om overgangen til eurosedler og -mønter i 2002 (ECB/2001/1), EFT L 55 af 24.2.2001, s. 80.
24/02/2001
ECB's retningslinje af 20. juli 2000 om gennemførelsen af artikel 52 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og ECB efter overgangsperiodens udløb (ECB/2000/6), EFT L 55 af 24.2.2001, s. 66.
24/02/2001
ECB's afgørelse af 10. november 2000 om offentliggørelse af visse af ECB's retsakter og retlige instrumenter (ECB/2000/12), EFT L 55 af 24.2.2001, s. 68.
24/02/2001
ECB's henstilling af 8. april 1999 om den bogføringsmæssige behandling af udgifter i forbindelse med seddeludstedelse (ECB/1999/NP7), EFT L 55 af 24.2.2001, s. 79.Læs mere
24/02/2001
ECB's retningslinje af 22. april 1999 om bemyndigelse til at udstede nationale pengesedler i overgangsperioden (ECB/1999/NP11), EFT L 55 af 24.2.2001, s. 71.Læs mere
24/02/2001
ECB's retningslinje af 22. december 1998 om fælles regler og mindstestandarder med henblik på at beskytte fortroligheden af den individuelle statistiske information, der indsamles af ECB med bistand fra de nationale centralbanker (ECB/1998/NP28), EFT L 55 af 24.2.2001, s. 72.Læs mere
24/02/2001
Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 1. december 1998 om ECB's udøvelse af visse funktioner i tilknytning til mellemfristet betalingsbalancestøtte til medlemsstaterne (ECB/1998/NP15), EFT L 55 af 24.2.2001, s. 76.Læs mere
24/02/2001
ECB's retningslinje af 3. november 1998 om gennemførelsen af artikel 52 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og ECB (ECB/1998/NP10), EFT L 55 af 24.2.2001, s. 69.Læs mere
24/02/2001
Styrelsesrådet for ECB's afgørelse af 19. juni 1998 om udnævnelse af ECB's eksterne revisor og mandatets varighed (ECB/1998/NP1), EFT L 55 af 24.2.2001, s. 75.Læs mere
02/02/2001
Ikke længere gældende: ECB's retningslinje af 1. december 1998 om den retlige ramme for bogføring og rapportering i Det Europæiske System af Centralbanker, ændret den 15. december 1999 og 14. december 2000 (ECB/2000/18), EFT L 33 af 2.2.2001, s. 21.
02/02/2001
Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 1. december 1998 om ECB's årsregnskab, ændret den 15. december 1999 og 12. december 2000 (ECB/2000/16), EFT L 33 af 2.2.2001, s. 1.
02/02/2001
Udtalelse om lov om finansielle virksomheder (CON/2000/32), Danmark, 2.2.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Læs mere
31/01/2001
Berigtigelse til ECB's udtalelse af 20. december 2000 om beskyttelse af euroen mod forfalskning (CON/2000/20) EFT C 31 af 31.1.2001, s. 11.
26/01/2001
Udtalelse om dobbelt omløb af sedler og mønter i euro og escudos samt ændring af organisk lov for Banco de Portugal (CON/2001/1), Portugal, 26.1.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/01/2001
Udtalelse om beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (CON/2000/20), EFT C 19 af 20.1.2001, s. 18.Læs mere