Menu

2001

20/12/2001
Již neplatí: Rozhodnutí ECB ze dne 6. prosince 2001 o přerozdělování měnových příjmů národních centrálních bank zúčastněných členských států od účetního období 2002 (ECB/2001/16), Úř. věst. L 337, 20. 12. 2001, s. 55.
20/12/2001
Již neplatí: Rozhodnutí ECB ze dne 6. prosince 2001 o vydávání eurobankovek (ECB/2001/15), Úř. věst. L 337, 20. 12. 2001, s. 52.
20/12/2001
Rozhodnutí ECB ze dne 8. listopadu 2001 o některých podmínkách přístupu k systému monitorování padělků (ECB/2001/11), Úř. věst. L 337, 20. 12. 2001, s. 49.
20/12/2001
Stanovisko k zákonu, kterým se mění statut Oesterreichische Nationalbank  (CON/2001/40), Rakousko, 20. 12. 2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/12/2001
Již neplatí: Nařízení Evropské Centrální Banky (ES) Č. 2423/2001 ze dne 22. listopadu 2001 o konsolidované rozvaze sektoru měnových finančních institucí (ECB/2001/13), Úř. věst. L 333, 17. 12. 2001, s. 1.
14/12/2001
Stanovisko k zákonu, kterým se mění právní rámec v devizové oblasti  (CON/2001/39), Portugalsko, 14. 12. 2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/12/2001
Stanovisko ke směrnici Evropského parlamentu a Rady o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování  (CON/2001/36), Úř. věst. C 344, 6. 12. 2001, s. 4.
28/11/2001
Obecné zásady ECB ze dne 16. listopadu 2001, kterými se mění obecné zásady ECB/2000/1 o správě devizových rezerv ECB národními centrálními bankami a o právních podkladech pro operace s devizovými rezervami ECB (ECB/2001/12), Úř. věst. L 310, 28. 11. 2001, s. 31.
21/11/2001
Konsolidované znění obecných zásad ECB/2000/6 ze dne 20. července 2000, kterými se provádí článek 52 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky po skončení přechodného období, ve znění obecných zásad ECB/2001/10 Úř. věst. C 325, 21. 11. 2001, s. 14.
16/11/2001
Stanovisko k zákonu, kterým se mění zákon o odměnách právních zástupců  (CON/2001/37), Rakousko, 16. 11. 2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/11/2001
Stanovisko k zákonu, kterým se zřizuje orgán pro jednotný dohled nad finančními službami  (CON/2001/35), Německo, 8. 11. 2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/11/2001
Stanovisko k nařízení Evropského parlamentu a Rady o přeshraničních platbách v eurech  (CON/2001/34), Úř. věst. C 308, 1. 11. 2001, s. 17.
20/10/2001
Stanovisko k nařízení Evropského parlamentu a Rady o indexu nákladů práce (CON/2001/33), Úř. věst. C 295, 20. 10. 2001, s. 5.
19/10/2001
Stanovisko k rozhodnutí Rady o akčním programu výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání (program Pericles) (CON/2001/31), Úř. věst. C 293, 19. 10. 2001, s. 3.
11/10/2001
Stanovisko k zákonu, kterým se mění právní rámec pro úvěrové instituce a finanční společnosti  (CON/2001/32), Portugalsko, 11. 10. 2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/10/2001
Stanovisko k právní úpravě v oblasti dohledu nad finančními konglomeráty  (CON/2001/30), Finsko, 3. 10. 2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/09/2001
Stanovisko k zákonu, kterým se mění soudní poplatky  (CON/2001/29), Rakousko, 28. 9. 2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/09/2001
Stanovisko k nařízení, které se týká výjimky z ustanovení o státních úřednících a čekatelích pro zástupce Banque centrale du Luxembourg ve veřejnoprávním postavení  (CON/2001/28), Lucembursko, 26. 9. 2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/09/2001
Stanovisko ke směrnici Evropského parlamentu a Rady o doplňkovém dozoru nad úvěrovými institucemi, pojišťovnami a investičními podniky ve finančním konglomerátu a o změně několika souvisejících směrnic  (CON/2001/25), Úř. věst. C 271, 26. 9. 2001, s. 10.
21/09/2001
Stanovisko k právní úpravě v oblasti reorganizace a likvidace úvěrových institucí  (CON/2001/27), Finsko, 21. 9. 2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/09/2001
Stanovisko ke změně rozhodnutí ze dne 27. července 1998 o zavedení pravidel týkajících se výměny, stažení z oběhu a zneplatnění bankovek ze strany De Nederlandsche Bank a informací, které se mají o těchto skutečnostech poskytnout veřejnosti  (CON/2001/26), Nizozemsko, 19. 9. 2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/09/2001
Stanovisko k zákonu o fondech nemovitostí, kterým se mění řada souvisejících zákonů  (CON/2001/24), Rakousko, 13. 9. 2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/09/2001
Stanovisko k nařízením, kterými se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2494/95, pokud jde o minimální standardy pro opravy harmonizovaného indexu spotřebitelských cen a minimální standardy pro zacházení s poplatky za služby v poměru k hodnotám transakcí v harmonizovaném indexu spotřebitelských cen (HISP) (CON/2001/18), Úř. věst. C 244, 1. 9. 2001, s. 5.
30/08/2001
Stanovisko k zákonu o sestavování platební bilance a investiční pozice vůči zahraničí, kterým se mění dekret ze dne 6. října 1944 o devizových kontrolách a některé další právní předpisy  (CON/2001/23), Belgie, 30. 8. 2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2001
Stanovisko k zákonu, kterým se zavádějí nezbytná ustanovení pro zavedení a ochranu eura  (CON/2001/22), Itálie, 30. 8. 2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2001
Stanovisko k zákonu o oběhu eurobankovek a euromincí a dalších souvisejících záležitostech (CON/2001/21), Řecko, 30. 8. 2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2001
Stanovisko k vyhlášce o označování bankovek znějících na franky  (CON/2001/20), Francie, 30. 8. 2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/08/2001
Stanovisko ke změnám trestního práva  (CON/2001/19), Rakousko, 24. 8. 2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/08/2001
Stanovisko ke změnám statutu Deutsche Bundesbank  (CON/2001/17), Německo, 2. 8. 2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/07/2001
Rozhodnutí ECB ze dne 5. července 2001, kterým se mění rozhodnutí ECB/1998/4 o přijetí pracovního řádu pro zaměstnance ECB (ECB/2001/6), Úř. věst. L 201, 26. 7. 2001, s. 25.
12/07/2001
Obecné zásady ECB ze dne 21. června 2001, kterými se mění obecné zásady ECB/2000/1 ze dne 3. února 2000 o správě devizových rezerv ECB národními centrálními bankami a o právních podkladech pro operace s devizovými rezervami ECB (ECB/2001/5), Úř. věst. L 190, 12. 7. 2001, s. 26.
12/07/2001
Stanovisko ke směrnici Evropského parlamentu a Rady o dohodách o finančním zajištění  (CON/2001/13), Úř. věst. C 196, 12. 7. 2001, s. 10.
28/06/2001
Stanovisko k zákonu o schválení Mezinárodní úmluvy o potírání penězokazectví a protokolu k této úmluvě a ke změně určitých ustanovení trestního zákona a zákona o trestním řízení  (CON/2001/16), Lucembursko, 28. 6. 2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/06/2001
Stanovisko k zákonu o přechodu na hotovostní euro v Belgii  (CON/2001/15), Belgie, 26. 6. 2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/06/2001
Stanovisko k vyhlášce o předzásobení bankovkami a mincemi znějícími na euro (CON/2001/14), Španělsko, 18. 6. 2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2001
Stanovisko ke změnám některých zákonů upravujících finanční trh ve Španělsku  (CON/2001/12), Španělsko, 31. 5. 2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2001
Stanovisko k některým ustanovením návrhu zákona o mrtvých účtech z roku 2001  (CON/2001/11), Irsko, 31. 5. 2001.
25/05/2001
Stanovisko k zákonu o zřízení a organizaci orgánu dohledu nad finančním trhem a o změně některých souvisejících zákonů  (CON/2001/10), Rakousko, 25. 5. 2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/05/2001
Již neplatí: Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 26. dubna 2001 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET) (ECB/2001/3), Úř. věst. L 140, 24. 5. 2001, s. 72.
22/05/2001
Stanovisko k nařízení Rady, kterým se zřizuje systém střednědobé finanční pomoci platebním bilancím členských států  (CON/2001/8), Úř. věst. C 151, 22. 5. 2001, s. 18.
19/05/2001
Nařízení ECB (ES) č. 985/2001 ze dne 10. května 2001, kterým se mění nařízení ECB/1999/4 o pravomoci ECB uvalovat sankce (ECB/2001/4), Úř. věst. L 137, 19. 5. 2001, s. 24.
17/05/2001
Stanovisko k zákonu obsahujícímu doplňková opatření na zavedení eura  (CON/2001/9), Rakousko, 17. 5. 2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/05/2001
Stanovisko k nařízení Evropského parlamentu a Rady o čtvrtletních nefinančních účtech vládních institucí  (CON/2001/4), Úř. věst. C 131, 3. 5. 2001, s. 6.
03/05/2001
Stanovisko k nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES, EURATOM) č. 58/97 o strukturální statistice podnikání  (CON/2001/3), Úř. věst. C 131, 3. 5. 2001, s. 5.
26/04/2001
Stanovisko k nařízení o přechodu na hotovostní euro v roce 2002, kterým se mění určité právní předpisy  (CON/2001/7), Lucembursko, 26. 4. 2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/04/2001
Stanovisko k návrhu zákona o hypotečních dluhopisech a dluhopisech vydaných veřejnými úvěrovými institucemi  (CON/2001/6), Irsko, 25. 4. 2001.
20/04/2001
Stanovisko k určitým ustanovením návrhu zákona o přechodu na euro z roku 2001 (CON/2001/5), Irsko, 20. 4. 2001.
11/04/2001
Stanovisko ke změně měnového a finančního zákoníku v oblasti platebních systémů (CON/2001/2), Francie, 11. 4. 2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/04/2001
Stanovisko k nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2223/96, pokud jde o novou klasifikaci vyrovnávacích plateb v rámci swapových dohod a dohod o budoucích úrokových sazbách (forward rate agreements)  (CON/2000/10), Úř. věst. C 103, 3. 4. 2001, s. 8.
24/02/2001
Rozhodnutí ECB ze dne 10. listopadu 2000 o zveřejnění některých právních aktů a nástrojů ECB (ECB/2000/12), Úř. věst. L 55, 24. 2. 2001, s. 68.
24/02/2001
Rozhodnutí Rady guvernérů ECB ze dne 19. června 1998 o jmenování a délce funkčního období externího auditora ECB (ECB/1998/NP1), Úř. věst. L 55, 24. 2. 2001, s. 75.
02/02/2001
Stanovisko k zákonu o finančních podnicích (CON/2000/32), Dánsko, 2. 2. 2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/01/2001
Stanovisko k souběžnému oběhu bankovek a mincí znějících na euro a escudo a ke změnám statutu Banco de Portugal  (CON/2001/1), Portugalsko, 26. 1. 2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/01/2001
Stanovisko k ochraně eura proti padělání  (CON/2000/20), Úř. věst. C 19, 20. 1. 2001, s. 18.