2001

20/12/2001
Отменено: Решение на ЕЦБ от 6 декември 2001 година относно разпределянето на паричния доход на националните централни банки на участващите държави-членки от финансовата 2002 година  (ЕЦБ/2001/16), OВ L 337, 20.12.2001 г., стр. 55..
20/12/2001
Отменено: Решение на ЕЦБ от 6 декември 2001 година относно емитирането на евробанкноти  (ЕЦБ/2001/15), OВ L 337, 20.12.2001 г., стр. 52..
20/12/2001
Решение на ЕЦБ от 8 ноември 2001 година за някои условия относно достъпа до Системата за следене на фалшификати (ССФ) (ЕЦБ/2001/11), OВ L 337, 20.12.2001 г., стр. 49..
20/12/2001
Становище относно Закон за изменение на устройствения закон на Oesterreichische Nationalbank (CON/2001/40), Австрия, 20.12.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/12/2001
Отменено: Регламент (ЕО) № 2423/2001 на ЕЦБ от 22 ноември 2001 година относно консолидирания баланс на сектор „Паричнo-финансови институции“ (ЕЦБ/2001/13), OВ L 333, 17.12.2001 г., стр. 1..
14/12/2001
Становище относно декрет-закон за изменение на валутната правна рамка  (CON/2001/39), Португалия, 14.12.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/11/2001
Консолидирана версия на Насоки ЕЦБ/2000/6 от 20 юли 2000 година относно прилагането на член 52 от Устава на Европейската система на централните банки и на ЕЦБ след края на преходния период, изменени с Насоки ЕЦБ/2001/10  OВ C 325, 21.11.2001 г., стр. 14..
16/11/2001
Становище относно Закон за изменение на Закона за адвокатските такси (CON/2001/37), Австрия, 16.11.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/11/2001
Становище относно Закона за създаване на единен надзор за финансови услуги  (CON/2001/35), Германия, 8.11.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/10/2001
Становище относно Декрет-закон за изменение на правната рамка на кредитни институции и финансови дружества (CON/2001/32), Португалия, 11.10.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/10/2001
Становище относно законодателство за надзор на финансови конгломерати (CON/2001/30), Финландия, 3.10.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/09/2001
Становище относно Закон за изменение на съдебните такси (CON/2001/29), Австрия, 28.9.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/09/2001
Становище относно Наредбата за освобождаване от разпоредбите за държавните служители и държавните служители на изпитателен срок на служителите на Banque centrale du Luxembourg, които имат статут по публичното право (CON/2001/28), Люксембург, 26.9.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/09/2001
Становище относно законодателство за оздравяването и ликвидацията на кредитни институции (CON/2001/27), Финландия, 21.9.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/09/2001
Становище относно изменение на решение от 27 юли 1998 г. относно установяването на правила за обмяната, изтеглянето и унищожаването на банкноти от De Nederlandsche Bank и предоставянето на информация за това на обществеността (CON/2001/26), Нидерландия, 19.9.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/09/2001
Становище относно Закон по отношение на фондове за недвижими имоти и за изменение на няколко свързани акта (CON/2001/24), Австрия, 13.9.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2001
Становище относно Закон за изготвянето на платежния баланс и международната инвестиционна позиция и за изменение на Декрет-закон от 6 октомври 1944 г. (CON/2001/23), Белгия, 30.8.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2001
Становище относно Декрет-закон за приемане на спешни разпоредби за въвеждането и защитата на еврото (CON/2001/22), Италия, 30.8.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2001
Становище относно Закон за наличното-парично обращение на евробанкноти и монети и други свързани въпроси (CON/2001/21), Гърция, 30.8.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/08/2001
Становище отнсоно Декрет за маркиране на банкноти, деноминирани във франкове (CON/2001/20), Франция, 30.8.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/08/2001
Становище относно изменения на наказателното право (CON/2001/19), Австрия, 24.8.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/08/2001
Становище относно измененията в устройствения закон на Deutsche Bundesbank (CON/2001/17), Германия, 2.8.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/06/2001
Становище относно Закон за одобряване на Международната конвенция за борба с фалшифицирането на парични знаци и на протокола към нея и за изменение на някои разпоредби от Наказателния кодекс и Наказетлно-процесуалния кодекс (CON/2001/16), Люксембург, 28.6.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/06/2001
Становище относно Закон за преминаването към парична наличност в евро в Белгия (CON/2001/15), Белгия, 26.6.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/06/2001
Становище относно Заповед за първоначалното зареждане на банкноти и монети, деноминирани в евро (CON/2001/14), Испания, 18.6.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2001
Становище относно измененията на няколко закона, регулиращи испанския финансов пазар  (CON/2001/12), Испания, 31.5.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/05/2001
Становище относно някои разпоредби, включени в Закона за неактивните сметки от 2001 г.(Dormant Accounts Bill 2001) (CON/2001/11), Ирландия, 31.5.2001.
25/05/2001
Становище относно Закона за създаването и организацията на надзора върху финансовите пазари и за изменение на някои свързани с него закони  (CON/2001/10), Австрия, 25.5.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/05/2001
Регламент (ЕО) № 985/2001 на ЕЦБ от 10 май 2001 година за изменение на Регламент ЕЦБ/1999/4 относно правомощията на ЕЦБ да налага санкции  (ЕЦБ/2001/4), OВ L 137, 19.5.2001 г., стр. 24..
17/05/2001
Становище относно закон, съдържащ спомагателни мерки за въвеждането на еврото (CON/2001/9), Австрия, 17.5.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/04/2001
Становище относно регламент, свързан с преминаването към евро през 2002 г. и за изменение на някои законодателни разпоредби (CON/2001/7), Люксембург, 26.4.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/04/2001
Становище относно Закона за ипотеките и публичните облигации (CON/2001/6), Ирландия, 25.4.2001.
20/04/2001
Становище относно определени разпоредби, включени в Законопроект за преминаване към еврото от 2001 г. (CON/2001/5), Ирландия, 20.4.2001.
11/04/2001
Становище относно изменението на Паричния и финансов кодекс в областта на платежните системи  (CON/2001/2), Франция, 11.4.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/02/2001
Становище относно Закон за финансовите предприятия (CON/2000/32), Дания, 2.2.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/01/2001
Становище относно едновременното обращение на деноминирани в евро и ескудо банкноти и монети и измененията в Устава на Banco de Portugal (CON/2001/1), Португалия, 26.1.2001.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language