Menu

CON/2001/8

  1. Yttrande om rådets förordning om upprättandet av ett system för medelfristigt ekonomiskt stöd till medlemsstaters betalningsbalans (CON/2001/8), EGT C 151, 22.5.2001, s. 18.

      Ytterligare information

       
      Förslag till rådets förordning om upprättandet av ett system för medelfristigt ekonomiskt stöd till medlemsstaters betalningsbalans (KOM(2001)113)