CON/2001/8

Mnenje o Uredbi Sveta o ustanovitvi aranžmaja za zagotavljanje srednjeročne finančne pomoči za plačilne bilance držav članic (CON/2001/8), UL C 151, 22. 5. 2001, str. 18,da . de . el . en . es . fi . fr . it . nl . pt . sv