CON/2001/8

Opinjoni dwar Regolament tal-Kunsill li jwaqqaf faċilita` li tipprovdi assistenza finanzjarja għal żmien medju għall-bilanċ tal-pagamenti ta' l-iStati Membri  (CON/2001/8), ĠU C 151, 22.5.2001, pġ. 18,da . de . el . en . es . fi . fr . it . nl . pt . sv