Menu

CON/2001/8

Atzinums par Padomes Regulu, ar kuru izveido mehānismu vidēja termiņa finanšu palīdzībai dalībvalstu maksājumu bilancēm (CON/2001/8), OV C 151, 22.5.2001, 18. lpp.,da . de . el . en . es . fi . fr . it . nl . pt . sv