Menu

CON/2001/8

  1. Lausunto neuvoston asetuksesta järjestelystä keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille (CON/2001/8), EYVL C 151, 22.5.2001, s. 18.

      Lisätietoja

       
      Ehdotus neuvoston asetukseksi (EY) järjestelystä keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille (KOM(2001) 113)