2000

30/12/2000
ECB:s beslut av den 3 november 1998 i dess ändrade lydelse enligt beslut av den 14 december 2000 om fördelning av de monetära inkomsterna för de deltagande medlemsstaternas nationella centralbanker och av ECB:s förluster för räkenskapsåren 1999-2001 (ECB/2000/19), EGT L 336, 30.12.2000, s. 119.
30/12/2000
ECBs beslut av den 14 december 2000 om godkännande av den mängd mynt som skall ges ut 2001 (ECB/2000/17), EGT L 336, 30.12.2000, s. 118.
30/12/2000
ECB:s riktlinje av den 3 november 1998 ändrad genom riktlinje av den 16 november 2000 om sammansättning, värdering och villkor för den inledande överföringen av reservtillgångar, samt denominering och avkastning på motsvarande fordringar (bilaga till ECB/2000/14) (ECB/2000/15), EGT L 336, 30.12.2000, s. 114.Ytterligare information
30/12/2000
ECB:s beslut av den 16 november 2000 om Bank of Greece inbetalning av kapital och bidrag till ECB:s reserver och avsättningar samt Bank of Greece inledande överföring av reservtillgångar till ECB m.m. (ECB/2000/14), EGT L 336, 30.12.2000, s. 110.Ytterligare information
30/12/2000
Avtal av den 16 november 2000 mellan ECB och Bank of Greece om den fordran med vilken ECB skall kreditera Bank of Greece i enlighet med artikel 30.3 i ECBS-stadgan m.m. EGT L 336, 30.12.2000, s. 122.
19/12/2000
Yttrande om en lag om prägling av mynt (i anslutning till införandet av euromynt). (CON/2000/29), Nederländerna, 19.12.2000.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/12/2000
Yttrande om ändring av artikel 10.2 i Protokollet om stadgan för Europeiska centralbankssystemet och ECB (CON/2000/30), EGT C 362, 16.12.2000, s. 13.
16/12/2000
Yttrande om förordningar om det harmoniserade konsumentprisindexet (HIKP) (CON/2000/27), EGT C 362, 16.12.2000, s. 12.
16/12/2000
Avtal av den 14 september 2000 mellan ECB och de nationella centralbankerna i medlemsstaterna utanför euroområdet om ändring av avtalet av den 1 september 1998 avseende operativa förfaranden för en växelkursmekanism under etapp tre av den ekonomiska och monetära unionen EGT C 362, 16.12.2000, s. 11.
11/12/2000
Har upphört att gälla: ECB:s riktlinje av den 31 augusti 2000 om Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden (ECB/2000/7), EGT L 310, 11.12.2000, s. 1.
21/11/2000
Yttrande om insamling av betalningsbalansstatistik i Tyskland (CON/2000/28), Tyskland, 21.11.2000.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2000
Yttrande om ändring i lagen om Sveriges riksbank (CON/2000/26), Sverige, 20.11.2000.Ytterligare information
18/11/2000
ECB:s förordning (EG) nr 2548/2000 av den 2 november 2000 om övergångsbestämmelser för ECB:s tillämpning av minimireserver (kassakrav) efter införandet av euron i Grekland (ECB/2000/11), EGT L 291, 18.11.2000, s. 28.
14/11/2000
Rättelse till ECB-rådets riktlinjer av den 26 augusti 1998 om vissa bestämmelser avseende eurosedlar ändrade den 26 augusti 1999 (ECB/1999/3) EGT L 287, 14.11.2000, s. 68.
01/11/2000
Yttrande om lagen om handel med värdepapper (CON/2000/24), Danmark, 1.11.2000.
31/10/2000
Rättelse till ECB:s rekommendation ECB/2000/10 av den 5 oktober 2000 avseende de nationella centralbankernas externa revisorer EGT L 278, 31.10.2000, s. 39.
26/10/2000
Yttrande om tilläggsföreskrifter till och ändring av den befintliga lagstiftningen om införandet av euron när det gäller kooperativ (Euro-GenBeG) (CON/2000/25), Österrike, 26.10.2000.
18/10/2000
Yttrande om införandet av euron i Saint-Pierre och Miquelon och Mayotte. (CON/2000/19), Frankrike, 18.10.2000.
13/10/2000
ECB:s rekommendation av den 5 oktober 2000 avseende de nationella centralbankernas externa revisorer (ECB/2000/10), EGT L 259, 13.10.2000, s. 65.Ytterligare information
09/10/2000
Yttrande om omsättning av värdepapper och andra finansiella instrument samt säkerhetsöverlåtelse (jämte ändring och komplettering av flera andra lagar) (CON/2000/18), Luxemburg, 9.10.2000.
05/10/2000
Yttrande om införandet av euron (CON/2000/22), Spanien, 5.10.2000.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/09/2000
Rättelse till ECB:s förordning (EG) nr 1921/2000 av den 31 augusti 2000 om ändring av ECB:s förordning (EG) nr 2818/98 angående tillämpningen av minimireserver (kassakrav) (ECB/1998/15) och om ändring av ECB:s förordning (EG) nr 2819/98 angående en konsoliderad balansräkning för sektorn för monetära finansinstitut (ECB/1998/16) EGT L 242, 27.9.2000, s. 18.
27/09/2000
Rättelse till ECB:s förordning (EG) nr 1921/2000 av den 31 augusti 2000 om ändring av ECB:s förordning (EG) nr 2818/98 angående tillämpningen av minimireserver (kassakrav) (ECB/1998/15) och om ändring av ECB:s förordning (EG) nr 2819/98 angående en konsoliderad balansräkning för sektorn för monetära finansinstitut (ECB/1998/16) EGT L 242, 27.9.2000, s. 18.
09/09/2000
ECB:s förordning (EG) nr 1921/2000 av den 31 augusti 2000 om ändring av ECB:s förordning (EG) nr 2818/98 angående tillämpningen av minimireserver (kassakrav) (ECB/1998/15) och om ändring av ECB:s förordning (EG) nr 2819/98 angående en konsoliderad balansräkning för sektorn för monetära finansinstitut (ECB/1998/16) (ECB/2000/8), EGT L 229, 9.9.2000, s. 34.
09/09/2000
ECB:s förordning (EG) nr 1921/2000 av den 31 augusti 2000 om ändring av ECB:s förordning (EG) nr 2818/98 angående tillämpningen av minimireserver (kassakrav) (ECB/1998/15) och om ändring av ECB:s förordning (EG) nr 2819/98 angående en konsoliderad balansräkning för sektorn för monetära finansinstitut (ECB/1998/16) (ECB/2000/8), EGT L 229, 9.9.2000, s. 34.
01/09/2000
Yttrande om ytterligare åtgärder för att genomföra rådets förordningar (EG) nr 1103/97, 974/98 och 2866/98 i tillämpliga delar på införandet av euron (CON/2000/21), Grekland, 1.9.2000.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2000
Yttrande om utgivning av ett guldmynt av valören 1 mark och grundandet av en stiftelse för "monetär stabilitet” (CON/2000/17), Tyskland, 28.8.2000.
28/08/2000
Yttrande om förfalskning av eurosedlar och euromynt (CON/2000/16), Irland, 28.8.2000.
17/08/2000
Har upphört att gälla: ECB:s riktlinje av den 3 februari 2000 om de nationella centralbankernas förvaltning av ECB:s reservtillgångar och den rättsliga dokumentationen för transaktioner som gäller reservtillgångarna (ECB/2000/1), EGT L 207, 17.8.2000, s. 24.
12/07/2000
Yttrande om elektronisk handel (CON/2000/11), Luxemburg, 12.7.2000.
28/06/2000
Yttrande om tillvägagångssättet för antagandet av åtgärder på valutaområdet i samband med utgivningen av eurosedlar och euromynt (eurolagen) och ändringar av den österrikiska lagen om prägling av mynt från 1988 och centralbankslagen från 1984 (CON/2000/14), Österrike, 28.6.2000.
27/06/2000
Yttrande om ratificering av de ändringar av stadgan för Bank of Greece som godkändes av bolagsstämman den 25 april 2000 (CON/2000/15), Grekland, 27.6.2000.
27/06/2000
Yttrande om rådets förordningar om Grekland (CON/2000/12), EGT C 177, 27.6.2000, s. 11.Ytterligare information
07/06/2000
Yttrande om förordningar enligt lagen om Ekonomiska och monetära unionen (CON/2000/13), Irland, 7.6.2000.
05/05/2000
Yttrande om centralisering av elektronisk registrering hos en värdepapperscentral (CON/2000/8), Finland, 5.5.2000.
17/04/2000
Υttrande οm ändringar av stadgan för Bank of Greece och andra frågor i samband med Greklands införande av euron (CON/2000/7), Grekland, 17.4.2000.
30/03/2000
Yttrande om genomförande av direktivet om slutgiltig avveckling i system för överföring av betalningar och värdepapper (CON/2000/4), Portugal, 30.3.2000.
09/03/2000
Yttrande om lagen om insättnings- och investerargaranti (CON/2000/6), Danmark, 9.3.2000.
04/03/2000
ECB:s rekommendation av den 10 februari 2000 avseende de nationella centralbankernas externa revisorer (ECB/2000/2), EGT C 62, 4.3.2000, s. 21.
24/02/2000
Yttrande om stängning av De Nederlandsche Bank den 5 maj 2000 (CON/2000/5), Nederländerna, 24.2.2000.
17/02/2000
Yttrande om IEDOM:s (Institut d´émission des départements d´outre-mer) stadga och roll (CON/1999/20), Frankrike, 17.2.2000.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/02/2000
Meddelande från ECB avseende föreläggandet av sanktioner vid åsidosättande av skyldigheten att hålla kassakravsmedel (minimireserver) EGT C 39, 11.2.2000, s. 3.
10/02/2000
Yttrande om banklagen (CON/2000/1), Österrike, 10.2.2000.
07/02/2000
Yttrande om införlivandet av en rättslig grund för Danmarks Nationalbanks insamling och sammanställning av finansstatistik i lagen om Danmarks Statistik  (CON/2000/3), Danmark, 7.2.2000.
20/01/2000
Yttrande om genomförandet av direktiv 98/26/EG om slutgiltig avveckling i system för överföring av betalningar och värdepapper (direktivet om slutgiltig avveckling) (CON/1999/19), Luxemburg, 20.1.2000.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/01/2000
Yttrande om det harmoniserade konsumentprisindexet (HIKP) (CON/1998/33), EGT C 14, 19.1.2000, s. 9.
07/01/2000
ECB:s beslut av den 23 december 1999 om godkännande av den mängd mynt som skall ges ut 2000 (ECB/1999/11), EGT L 4, 7.1.2000, s. 18.