2000

30/12/2000
Smernica ECB z dne 3. novembra 1998, kakor je bila spremenjena s Smernico z dne 16. novembra 2000 o sestavi, vrednotenju in načinih začetnega prenosa deviznih rezerv ter denominaciji in obrestovanju ustreznih terjatev (ECB/2000/15), UL L 336, 30. 12. 2000, str. 114.
19/12/2000
Mnenje o zakonu o kovancih (v zvezi z uvedbo eurokovancev) (CON/2000/29), Nizozemska, 19. 12. 2000.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/12/2000
Mnenje v zvezi s spremembo člena 10.2 Protokola o Statutu Evropskega sistema centralnih bank in ECB (CON/2000/30), UL C 362, 16. 12. 2000, str. 13.
16/12/2000
Mnenje o uredbah o harmoniziranem indeksu cen življenjskih potrebščin (HICP) (CON/2000/27), UL C 362, 16. 12. 2000, str. 12.
16/12/2000
Sporazum z dne 14. septembra 2000 med ECB in nacionalnimi centralnimi bankami držav članic zunaj euroobmočja o spremembi Sporazuma z dne 1. septembra 1998 o določitvi operativnih postopkov za mehanizem deviznih tečajev v tretji fazi ekonomske in monetarne unije UL C 362, 16. 12. 2000, str. 11.
11/12/2000
Ni več v veljavi: Smernica ECB z dne 31. avgusta 2000 o instrumentih monetarne politike in postopkih Evrosistema (ECB/2000/7), UL L 310, 11. 12. 2000, str. 1.
21/11/2000
Mnenje v zvezi z zbiranjem statistike plačilne bilance v Nemčiji (CON/2000/28), Nemčija, 21. 11. 2000.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2000
Mnenje v zvezi s spremembo Statuta centralne banke Sveriges Riksbank (CON/2000/26), Švedska, 20. 11. 2000.
18/11/2000
Uredba (ES) št. 2548/2000 ECB z dne 2. novembra 2000 o prehodnih določbah za uporabo obveznih rezerv s strani ECB po uvedbi eura v Grčiji (ECB/2000/11), UL L 291, 18. 11. 2000, str. 28.
01/11/2000
Mnenje o Zakonu o trgovanju z vrednostnimi papirji (CON/2000/24), Danska, 1. 11. 2000.
26/10/2000
Mnenje o pomožnih ukrepih za uvedbo eura v zvezi z zadrugami in spremembah obstoječe zakonodaje s tega področja (CON/2000/25), Avstrija, 26. 10. 2000.
18/10/2000
Mnenje o uvedbi eura v ozemeljskih skupnostih Saint Pierre in Miquelon ter Mayotte  (CON/2000/19), Francija, 18. 10. 2000.
09/10/2000
Mnenje o zakonu o prometu z vrednostnimi papirji in drugimi finančnimi instrumenti ter o prenosu pravice v zavarovanje (spremembe in dopolnitve nekaterih drugih predpisov) (CON/2000/18), Luksemburg, 9. 10. 2000.
05/10/2000
Mnenje o uvedbi eura (CON/2000/22), Španija, 5. 10. 2000.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/09/2000
Mnenje o dodatnih ukrepih za izvajanje uredb Sveta (ES) št. 1103/97, 974/98 oziroma 2866/98 o uvedbi eura (CON/2000/21), Grčija, 1. 9. 2000.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2000
Mnenje v zvezi z izdajo zlatega kovanca za 1 DEM in ustanovitvijo ustanove za denarno stabilnost (CON/2000/17), Nemčija, 28. 8. 2000.
28/08/2000
Mnenje v zvezi s ponarejanjem bankovcev in kovancev v eurih (CON/2000/16), Irska, 28. 8. 2000.
17/08/2000
Ni več v veljavi: Smernica ECB z dne 3. februarja 2000 o upravljanju deviznih rezerv ECB s strani nacionalnih centralnih bank in pravne dokumentacije za posle, ki vključujejo devizne rezerve ECB (ECB/2000/1), UL L 207, 17. 8. 2000, str. 24.
12/07/2000
Mnenje v zvezi z elektronskim poslovanjem (CON/2000/11), Luksemburg, 12. 7. 2000.
28/06/2000
Mnenje o načinom, na katerega naj se sprejmejo ukrepi na valutnem področju glede izdajanja eurobankovcev in kovancev (zakon o euru) in na katerega naj se spremenita zakon o kovancih iz leta 1988 in statut centralne banke Oesterreichische Nationalbank (CON/2000/14), Avstrija, 28. 6. 2000.
27/06/2000
Mnenje v zvezi z ratifikacijo sprememb Statuta centralne banke Bank of Greece, ki jo je 25. aprila 2000 potrdila njena generalna skupščina delničarjev (CON/2000/15), Grčija, 27. 6. 2000.
27/06/2000
Mnenje o uredbah Sveta o Grčiji (CON/2000/12), UL C 177, 27. 6. 2000, str. 11.
07/06/2000
Mnenje v zvezi z odredbami na podlagi Zakona o ekonomski in monetarni uniji iz leta 1998 (CON/2000/13), Irska, 7. 6. 2000.
05/05/2000
Mnenje v zvezi s centralizacijo registrov nematerializiranih vrednostnih papirjev pri centralnem depozitarju vrednostnih papirjev (CON/2000/8), Finska, 5. 5. 2000.
17/04/2000
Mnenje o spremembah statuta centralne banke Bank of Greece in drugih vprašanjih, povezanih s sprejetjem eura v Grčiji (CON/2000/7), Grčija, 17. 4. 2000.
30/03/2000
Mnenje v zvezi z izvajanjem Direktive 98/26/ES o dokončnosti poravnave pri plačilih in sistemih poravnave vrednostnih papirjev (Direktiva o dokončnosti poravnave)  (CON/2000/4), Portugalska, 30. 3. 2000.
09/03/2000
Mnenje o zakonu o jamstvenem skladu za deponente in investitorje (CON/2000/6), Danska, 9. 3. 2000.
24/02/2000
Mnenje v zvezi z zaprtjem centralne banke De Nederlandsche Bank na 5. maj 2000 (CON/2000/5), Nizozemska, 24. 2. 2000.
17/02/2000
Mnenje v zvezi s statutom in vlogo organa Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM) (CON/1999/20), Francija, 17. 2. 2000.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/02/2000
Mnenje o Zakonu o bančništvu (CON/2000/1), Avstrija, 10. 2. 2000.
07/02/2000
Mnenje v zvezi z vključitvijo pravne podlage za zbiranje in urejanje finančne statistike s strani centralne banke Danmarks Nationalbank v Zakon o nacionalnem statističnem organu Danmarks Statistik  (CON/2000/3), Danska, 7. 2. 2000.
20/01/2000
Mnenje v zvezi z izvajanjem Direktive 98/26/ES o dokončnosti poravnave pri plačilih in sistemih poravnave vrednostnih papirjev (Direktiva o dokončnosti poravnave) (CON/1999/19), Luksemburg, 20. 1. 2000.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/01/2000
Mnenje v zvezi s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin (HICP) (CON/1998/33), UL C 14, 19. 1. 2000, str. 9.