2000

30/12/2000
Orientarea BCE din 3 noiembrie 1998 astfel cum a fost modificată prin Orientarea din 16 noiembrie 2000 privind compoziția, evaluarea și modalitățile de transfer inițial ale activelor din rezervele valutare, precum și valoarea nominală și remunerarea creanțelor echivalente  (BCE/2000/15), JO L 336, 30.12.2000, p. 114.
19/12/2000
Aviz cu privire la legea monedei metalice (în ceea ce priveşte introducerea monedelor metalice euro) (CON/2000/29), Țările de Jos, 19.12.2000.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/12/2000
Nu mai este în vigoare: Orientarea BCE din 31 august 2000 privind instrumentele și procedurile de politică monetară ale Eurosistemului  (BCE/2000/7), JO L 310, 11.12.2000, p. 1.
21/11/2000
Aviz cu privire la colectarea statisticilor referitoare la balanţa de plăţi în Germania (CON/2000/28), Germania, 21.11.2000.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2000
Aviz cu privire la modificarea statutului Sveriges Riksbank (CON/2000/26), Suedia, 20.11.2000.
18/11/2000
Regulamentul (CE) nr. 2548/2000 al BCE din 2 noiembrie 2000 privind dispozițiile tranzitorii pentru aplicarea rezervelor minime obligatorii de către Banca Centrală Europeană în urma introducerii monedei euro în Grecia  (BCE/2000/11), JO L 291, 18.11.2000, p. 28.
01/11/2000
Aviz cu privire la Legea referitoare la tranzacţionarea valorilor mobiliare (CON/2000/24), Danemarca, 1.11.2000.
26/10/2000
Aviz cu privire la măsurile auxiliare şi la modificarea legislaţiei în vigoare care reglementează introducerea euro în privinţa cooperativelor (CON/2000/25), Austria, 26.10.2000.
18/10/2000
Aviz cu privire la introducerea euro în Saint Pierre şi Miquelon şi în Mayotte (CON/2000/19), Franța, 18.10.2000.
09/10/2000
Aviz cu privire la Actul referitor la circulaţia valorilor mobiliare şi a altor instrumente financiare şi transferul dreptului de proprietate prin intermediul garanţiilor financiare (de modificare şi completare a altor acte) (CON/2000/18), Luxemburg, 9.10.2000.
05/10/2000
Aviz cu privire la introducerea euro (CON/2000/22), Spania, 5.10.2000.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/09/2000
Aviz cu privire la măsurile suplimentare privind punerea în aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 1103/97, nr. 974/98 şi nr. 2866/98 ale Consiliului, privind introducerea euro (CON/2000/21), Grecia, 1.9.2000.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2000
Aviz cu privire la emiterea unei monede de aur cu valoarea de 1 DEM şi înfiinţarea unei „Fundaţii pentru stabilitate monetară” (CON/2000/17), Germania, 28.8.2000.
28/08/2000
Aviz cu privire la falsificarea bancnotelor şi a monedelor metalice exprimate în euro (CON/2000/16), Irlanda, 28.8.2000.
12/07/2000
Aviz cu privire la comerţul electronic (CON/2000/11), Luxemburg, 12.7.2000.
28/06/2000
Aviz cu privire la modalităţile de adoptare a măsurilor în domeniul monetar referitoare la emiterea bancnotelor şi monedelor metalice euro (Legea privind euro) şi a modalităţilor de modificare a Legii din anul 1998 privind emiterea de monede metalice, precum şi a Statutului Oesterreichische Nationalbank (CON/2000/14), Austria, 28.6.2000.
27/06/2000
Aviz cu privire la ratificarea modificărilor Statutului Bank of Greece şi aprobarea acestuia de către Adunarea generală a acţionarilor la 25 aprilie 2000 (CON/2000/15), Grecia, 27.6.2000.
07/06/2000
Aviz cu privire la ordinele emise în temeiul legii din 1998 privind Uniunea Economică şi Monetară  (CON/2000/13), Irlanda, 7.6.2000.
05/05/2000
Aviz cu privire la centralizarea registrelor în formă dematerializată la depozitarul central de instrumente financiare (CON/2000/8), Finlanda, 5.5.2000.
17/04/2000
Aviz cu privire la modificarea Statutului Bank of Greece, precum şi alte probleme legate de adoptarea euro de către Grecia (CON/2000/7), Grecia, 17.4.2000.
30/03/2000
Aviz cu privire la transpunerea Directivei 98/26/CE privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi de decontare a titlurilor de valoare (Directiva privind caracterul definitiv al decontării) (CON/2000/4), Portugalia, 30.3.2000.
09/03/2000
Aviz cu privire la Legea privind garantarea deponenţilor şi investitorilor (CON/2000/6), Danemarca, 9.3.2000.
24/02/2000
Aviz cu privire la închiderea De Nederlandsche Bank în data de 5 mai 2000 (CON/2000/5), Țările de Jos, 24.2.2000.
17/02/2000
Aviz cu privire la statutul şi rolul Institut d'émission des départements d'outre-mer (CON/1999/20), Franța, 17.2.2000.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/02/2000
Aviz cu privire la Legea bancară (CON/2000/1), Austria, 10.2.2000.
07/02/2000
Aviz cu privire la includerea în Legea privind Danmark Statistik a unui temei juridic pentru colectarea şi elaborarea statisticilor financiare de către Danmarks Nationalbank (CON/2000/3), Danemarca, 7.2.2000.
20/01/2000
Aviz cu privire la transpunerea Directivei 98/26/CE privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi de decontare a titlurilor de valoare (Directiva privind caracterul definitiv al decontării) (CON/1999/19), Luxemburg, 20.1.2000.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language