2000

30/12/2000
Wytyczne EBC z dnia 3 listopada 1998 r. zmienione wytycznymi z dnia 16 listopada 2000 r. w sprawie składu, wyceny i procedur w zakresie wstępnego transferu rezerw walutowych oraz wartości nominalnej i oprocentowania roszczeń równoważnych (EBC/2000/15), Dz.U. L 336 z 30.12.2000, str. 114.
19/12/2000
Opinia w sprawie ustawy o emisji monet (w związku z emisją monet euro) (CON/2000/29), Holandia, 19.12.2000.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/12/2000
Opinia w sprawie zmiany art. 10.2 Protokołu w sprawie Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i EBC (CON/2000/30), Dz.U. C 362 z 16.12.2000, str. 13.
16/12/2000
Opinia w sprawie rozporządzeń dotyczących zharmonizowanego wskaźnika cen detalicznych (HICP) (CON/2000/27), Dz.U. C 362 z 16.12.2000, str. 12.
16/12/2000
Porozumienie z dnia 14 września 2000 r. pomiędzy europejskim bankiem centralnym oraz krajowymi bankami centralnymi państw członkowskich znajdujących się poza strefą euro zmieniające porozumienie z dnia 1 września 1998 roku określające procedury operacyjne mechanizmu kursów walutowych w trzecim etapie unii gospodarczej i walutowej Dz.U. C 362 z 16.12.2000, str. 11.
11/12/2000
Akt utracił moc prawną: Wytyczna EBC z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2000/7), Dz.U. L 310 z 11.12.2000, str. 1.
21/11/2000
Opinia w sprawie zbierania w Niemczech danych statystycznych w zakresie bilansu płatniczego  (CON/2000/28), Niemcy, 21.11.2000.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2000
Opinia w sprawie zmian Statutu Sveriges Riksbank (CON/2000/26), Szwecja, 20.11.2000.
18/11/2000
Rozporządzenie (WE) nr 2548/2000 EBC z dnia 2 listopada 2000 r. dotyczące przepisów przejściowych w celu stosowania stóp rezerw obowiązkowych przez Europejski Bank Centralny po wprowadzeniu euro w Grecji (EBC/2000/11), Dz.U. L 291 z 18.11.2000, str. 28.
01/11/2000
Opinia w sprawie ustawy o obrocie papierami wartościowymi (CON/2000/24), Dania, 1.11.2000.
26/10/2000
Opinia w sprawie zmian istniejącego ustawodawstwa oraz środków pomocniczych przyjmowanych w zakresie wprowadzenia waluty euro w odniesieniu do spółdzielni (CON/2000/25), Austria, 26.10.2000.
18/10/2000
Opinia w sprawie wprowadzenia waluty euro w Saint Pierre i Miquelon oraz Mayotte (CON/2000/19), Francja, 18.10.2000.
09/10/2000
Opinia w sprawie ustawy o obrocie papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi oraz przenoszenia praw tytułem zabezpieczenia (zmieniającej i uzupełniającej niektóre inne ustawy) (CON/2000/18), Luksemburg, 9.10.2000.
05/10/2000
Opinia w sprawie wprowadzenia waluty euro (CON/2000/22), Hiszpania, 5.10.2000.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/09/2000
Opinia w sprawie dodatkowych środków odnoszących się do wdrożenia rozporządzeń Rady (WE) Nr 1103/97, 974/98 oraz 2866/98, odpowiednio, w odniesieniu do wprowadzenia waluty euro (CON/2000/21), Grecja, 1.9.2000.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2000
Opinia w sprawie emisji złotej monety o nominale 1 DEM oraz w sprawie ustanowienia Fundacji Stabilności Monetarnej (CON/2000/17), Niemcy, 28.8.2000.
28/08/2000
Opinia w sprawie fałszowania banknotów i monet wyrażonych w euro (CON/2000/16), Irlandia, 28.8.2000.
17/08/2000
Akt utracił moc prawną: Wytyczne EBC z dnia 3 lutego 2000 r. w sprawie zarządzania rezerwami dewizowymi EBC przez krajowe banki centralne i dokumentację prawną dla operacji obejmujących rezerwy dewizowe EBC (EBC/2000/1), Dz.U. L 207 z 17.8.2000, str. 24.
12/07/2000
Opinia w sprawie handlu elektronicznego (CON/2000/11), Luksemburg, 12.7.2000.
28/06/2000
Opinia w sprawie sposobu, w jaki zastosowane mają być środki regulacji waluty w związku z emisją banknotów i monet euro (ustawa o euro), jak również sposobu w jaki wprowadzone mają zostać zmiany w ustawie o emisji monet z 1988 r. oraz w Statucie Oesterreichische Nationalbank (CON/2000/14), Austria, 28.6.2000.
27/06/2000
Opinia w sprawie ratyfikacji zmian Statutu Bank of Greece zatwierdzonych przez jego Zgromadzenie Ogólne w dniu 25 kwietnia 2000 r. (CON/2000/15), Grecja, 27.6.2000.
27/06/2000
Opinia w sprawie rozporządzeń Rady dotyczących Grecji (CON/2000/12), Dz.U. C 177 z 27.6.2000, str. 11.
07/06/2000
Opinia w sprawie zarządzeń wydawanych w związku z ustawą o Unii Walutowej i Gospodarczej z 1998 r. (CON/2000/13), Irlandia, 7.6.2000.
05/05/2000
Opinia w sprawie centralizacji rejestrów depozytowych w ramach centralnego depozytu papierów wartościowych (CON/2000/8), Finlandia, 5.5.2000.
17/04/2000
Opinia w sprawie zmian Statutu Bank of Greece oraz innych zagadnień związanych z przyjęciem waluty euro przez Grecję (CON/2000/7), Grecja, 17.4.2000.
30/03/2000
Opinia w sprawie wykonania Dyrektywy 98/26/WE o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i w systemach rozrachunku papierów wartościowych (Dyrektywa o Ostateczności Rozrachunku) (CON/2000/4), Portugalia, 30.3.2000.
09/03/2000
Opinia w sprawie ustawy o funduszu gwarancyjnym deponentów i inwestorów (CON/2000/6), Dania, 9.3.2000.
24/02/2000
Opinia w sprawie zamknięcia De Nederlandsche Bank dnia 5 maja 2000 r. (CON/2000/5), Holandia, 24.2.2000.
17/02/2000
Opinia w sprawie Statutu oraz roli Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM) (CON/1999/20), Francja, 17.2.2000.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/02/2000
Opinia w sprawie ustawy o bankowości (CON/2000/1), Austria, 10.2.2000.
07/02/2000
Opinia w sprawie wprowadzenia do ustawy o Danmarks Statistik podstawy prawnej dla gromadzenia i zestawiania statystyki finansowej przez Danmarks Nationalbank (CON/2000/3), Dania, 7.2.2000.
20/01/2000
Opinia w sprawie wykonania Dyrektywy 98/26/WE o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i w systemach rozrachunku papierów wartościowych (Dyrektywa o Ostateczności Rozrachunku) (CON/1999/19), Luksemburg, 20.1.2000.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/01/2000
Opinia w sprawie zharmonizowanego wskaźnika cen detalicznych (HICP) (CON/1998/33), Dz.U. C 14 z 19.1.2000, str. 9.