2000

30/12/2000
Linja ta' Gwida tal-BĊE tat-3 ta’ Novembru, 1998 kif emendata bil-Linja ta' Gwida tas-16 ta’ Novembru, 2000 dwar il-komposizzjoni, il-valutazzjoni u l-modalitajiet għat-trasferiment inizjali ta' assi ta' riżervi barranin, u d-denominazzjoni u r-remunerazzjoni ta’ talbiet ekwivalenti (BĊE/2000/15), ĠU L 336, 30.12.2000, pġ. 114.
19/12/2000
Opinjoni dwar Att dwar l-iZzekkar (b'konnessjoni ma' l-introduzzjoni tal-muniti euro) (CON/2000/29), Il-Pajjiżi l-Baxxi, 19.12.2000.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/12/2000
Opinjoni dwar l-emenda ta' l-Artiklu 10.2 tal-Protokoll dwar l-iStatut tas-Sistema Ewropeja tal-Banek Ċentrali u tal-BĊE  (CON/2000/30), ĠU C 362, 16.12.2000, pġ. 13.
16/12/2000
Opinjoni dwar ir-regolamenti ta' l-indiċi armonizzat tal-prezzijiet tal-konsumatur (HICP)  (CON/2000/27), ĠU C 362, 16.12.2000, pġ. 12.
16/12/2000
Ftehim ta' l-14 ta' Settembru, 2000, bejn il-BĊE u l-banek ċentrali nazzjonali ta' l-iStati Membri barra ż-żona tal-euro, li jemenda l-ftehim ta' l-1 ta' Settembru, 1998, li jistabbilixxi l-proċeduri operattivi għal mekkaniżmu tar-rata tal-kambju fl-istadju III ta’ l-unjoni ekonomika u monetarja ĠU C 362, 16.12.2000, pġ. 11.
11/12/2000
Mhux aktar fis-seħħ: Linja ta' Gwida tal-BĊE tal-31 ta' Awwissu, 2000, dwar l-istrumenti tal-politika monetarja u l-proċeduri ta' l-Eurosistema (BĊE/2000/7), ĠU L 310, 11.12.2000, pġ. 1.
21/11/2000
Opinjoni dwar il-ġbir ta' l-istatistika tal-bilanċ tal-pagamenti fil-Ġermanja  (CON/2000/28), Il-Ġermanja, 21.11.2000.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2000
Opinjoni dwar l-emenda ta' l-iStatut ta' l-iSveriges Riksbank (CON/2000/26), L-Isvezja, 20.11.2000.
18/11/2000
Ir-Regolament (KE) Nru 2548/2000 tal-BĊE tat-2 ta’ Novembru 2000 li jirrigwarda d-dispożizzjonijet transitorji għall-applikazzjoni tar-riservi minimi tal-BĊE wara l-introduzzjoni ta’ l-euro fil-Greċja (BĊE/2000/11), ĠU L 291, 18.11.2000, pġ. 28.
01/11/2000
Opinjoni dwar l-Att dwar in-Negozju tat-Titoli  (CON/2000/24), Id-Danimarka, 1.11.2000.
26/10/2000
Opinjoni dwar miżuri anċillari għal-, u l-emenda tal-leġiżlazzjoni eżistenti li tirregola, l-introduzzjoni tal-euro fir-rigward tal-kooperattivi (CON/2000/25), L-Awstrija, 26.10.2000.
18/10/2000
Opinjoni dwar l-introduzzjoni tal-euro f'Saint Pierre u Miquelon u Mayotte (CON/2000/19), Franza, 18.10.2000.
09/10/2000
Opinjoni dwar Att dwar iċ-ċirkolazzjoni tat-titoli u strumenti finanzjarji oħra, u t-trasferiment tal-jedd (title) permezz ta' titolu (li jemenda u jiffinalizza bosta atti oħra)  (CON/2000/18), Il-Lussemburgu, 9.10.2000.
05/10/2000
Opinjoni dwar l-introduzzjoni tal-euro (CON/2000/22), Spanja, 5.10.2000.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/09/2000
Opinjoni dwar miżuri addizzjonali fl-implimentazzjoni tar-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nri 1103/97, 974/98 u 2866/98, kif applikabbli, dwar l-introduzzjoni tal-euro (CON/2000/21), Il-Greċja, 1.9.2000.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2000
Opinjoni dwar il-ħruġ ta' munita tad-deheb ta' DEM 1 u t-twaqqif ta' 'Fondazzjoni għall-iStabbilta` Monetarja' (CON/2000/17), Il-Ġermanja, 28.8.2000.
28/08/2000
Opinjoni dwar l-iffalsifikar tal-karti tal-flus u l-muniti ddenominati fil-euro (CON/2000/16), L-Irlanda, 28.8.2000.
17/08/2000
Mhux aktar fis-seħħ: Linja ta' Gwida tal-BĊE tat-3 ta’ Frar, 2000 dwar l-amministrazzjoni ta’ l-assi tar-riservi barranin tal-BĊE mill-banek ċentrali nazzjonali u d-dokumentazzjoni legali għall-operazzjonijiet li jinvolvu l-assi tar-riservi barranin tal-BĊE (BĊE/2000/1), ĠU L 207, 17.8.2000, pġ. 24.
12/07/2000
Opinjoni dwar il-kummerċ elettroniku  (CON/2000/11), Il-Lussemburgu, 12.7.2000.
28/06/2000
Opinjoni dwar il-metodi li skondhom, il-miżuri fil-qasam tal-valuta fir-rigward tal-ħruġ tal-karti tal-flus u tal-muniti euro, għandhom jiġu addottati (Att dwar il-Euro), u li skondhom l-Att dwar l-iZzekkar 1988 u l-iStatut ta' l-Oesterreichische Nationalbank għandhom jiġu emendati (CON/2000/14), L-Awstrija, 28.6.2000.
27/06/2000
Opinjoni dwar ir-ratifikazzjoni ta' l-emendi ta' l-iStatut tal-Bank of Greece, approvati mill-Assemblea Ġenerali tiegħu ta' l-Azzjonisti fil-25 ta' April, 2000 (CON/2000/15), Il-Greċja, 27.6.2000.
27/06/2000
Opinjoni dwar ir-regolamenti tal-Kunsill dwar il-Greċja  (CON/2000/12), ĠU C 177, 27.6.2000, pġ. 11.
07/06/2000
Opinjoni dwar Ordnijiet skond l-Att ta' l-Unjoni Ekonomika u Monetarja, 1998  (CON/2000/13), L-Irlanda, 7.6.2000.
05/05/2000
Opinjoni dwar iċ-ċentralizzazzjoni tar-reġistri ta' l-entrati fil-kotba ma' depożitarju ċentrali tat-titoli  (CON/2000/8), Il-Finlandja, 5.5.2000.
17/04/2000
Opinjoni dwar l-emendi ta' l-iStatut tal-Bank of Greece u kwistjonijiet oħra dwar l-addozzjoni tal-euro mill-Greċja (CON/2000/7), Il-Greċja, 17.4.2000.
30/03/2000
Opinjoni dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva 98/26/KE dwar il-finalita` tal-ftehim f'sistemi ta' ħlas u ta' ftehim dwar it-titoli (Direttiva dwar il-Finalita` tal-Ftehim) (CON/2000/4), Il-Portugall, 30.3.2000.
09/03/2000
Opinjoni dwar l-Att dwar il-Garanzija tad-Depożitant u ta' l-Investitur  (CON/2000/6), Id-Danimarka, 9.3.2000.
24/02/2000
Opinjoni dwar l-egħluq tad-De Nederlandsche Bank fil-5 ta' Mejju, 2000  (CON/2000/5), Il-Pajjiżi l-Baxxi, 24.2.2000.
17/02/2000
Opinjoni dwar l-iStatut u r-rwol ta' l-Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM)  (CON/1999/20), Franza, 17.2.2000.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/02/2000
Opinjoni dwar l-Att dwar il-Kummerċ Bankarju  (CON/2000/1), L-Awstrija, 10.2.2000.
07/02/2000
Opinjoni dwar l-inkorporazzjoni ta' bażi legali għall-ġbir u l-kumpilazzjoni ta' l-istatistika finanzjarja mid-Danmarks Nationalbank fl-Att dwar id-Danmarks Statistik  (CON/2000/3), Id-Danimarka, 7.2.2000.
20/01/2000
Opinjoni dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva 98/26/KE dwar il-finalita` tal-ftehim f'sistemi ta' ħlas u ta' ftehim dwar it-titoli (Direttiva tal-Finalita` tal-Ftehim) (CON/1999/19), Il-Lussemburgu, 20.1.2000.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/01/2000
Opinjoni dwar l-indiċi armonizzat tal-prezzijiet tal-konsumatur (HICP)  (CON/1998/33), ĠU C 14, 19.1.2000, pġ. 9.