2000

30/12/2000
1998 m. lapkričio 3 d. ECB gairės dėl pradinio oficialių užsienio atsargų pervedimo sudėties, vertinimo ir formų, ir dėl atitinkamų reikalavimų nominalios išraiškos ir atlyginimo už juos, su pakeitimais, padarytais 2000 m. lapkričio 16 d. gairėmis (ECB/2000/15), OL L 336, 2000 12 30, p. 114.
19/12/2000
Nuomonė dėl Monetų kalimo įstatymo (ryšium su eurų monetų išleidimu) (CON/2000/29), Nyderlandai, 2000 12 19.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/12/2000
Nuomonė dėl Protokolo dėl Europos centrinių bankų sistemos ir ECB statuto 10.2 straipsnio dalinio pakeitimo (CON/2000/30), OL C 362, 2000 12 16, p. 13.
16/12/2000
Nuomonė dėl teisės aktų dėl suderinto vartotojų kainų indekso (SVKI) (CON/2000/27), OL C 362, 2000 12 16, p. 12.
16/12/2000
2000 m. rugsėjo 14 d. Sutartis tarp ECB ir euro zonai nepriklausančių valstybių narių nacionalinių centrinių bankų, iš dalies keičianti 1998 m. rugsėjo 1 d. Sutartį, nustatančią valiutos kurso mechanizmo veikimo būdus ekonominės ir pinigų sąjungos trečiajame etape OL C 362, 2000 12 16, p. 11.
11/12/2000
Nebegalioja: 2000 m. rugpjūčio 31 d. ECB gairės dėl Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir procedūrų (ECB/2000/7), OL L 310, 2000 12 11, p. 1.
21/11/2000
Nuomonė dėl mokėjimų balanso statistikos rinkimo Vokietijoje (CON/2000/28), Vokietija, 2000 11 21.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2000
Nuomonė dėl Sveriges Riksbank statuto dalinio pakeitimo (CON/2000/26), Švedija, 2000 11 20.
18/11/2000
2000 m. lapkričio 2 d. ECB reglamentas (EB) Nr. 2548/2000 dėl ECB nustatytų privalomųjų atsargų taikymo pereinamojo laikotarpio nuostatų įvedus eurą Graikijoje (ECB/2000/11), OL L 291, 2000 11 18, p. 28.
01/11/2000
Nuomonė dėl Prekybos vertybiniais popieriais įstatymo (CON/2000/24), Danija, 2000 11 1.
26/10/2000
Nuomonė dėl papildomų priemonių euro įvedimui kooperatyvų atžvilgiu ir jį reglamentuojančių galiojančių teisės aktų dalinių pakeitimų (CON/2000/25), Austrija, 2000 10 26.
18/10/2000
Nuomonė dėl euro įvedimo Sen Pjere ir Mikelone bei Majote (CON/2000/19), Prancūzija, 2000 10 18.
09/10/2000
Nuomonė dėl įstatymo dėl vertybinių popierių ir kitų finansinių priemonių apyvartos ir nuosavybės teisės perdavimo įkeitimu (iš dalies keičiančio ir išbaigiančio keletą kitų teisės aktų) (CON/2000/18), Liuksemburgas, 2000 10 9.
05/10/2000
Nuomonė dėl euro įvedimo (CON/2000/22), Ispanija, 2000 10 5.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/09/2000
Nuomonė dėl papildomų priemonių taikytinų įgyvendinant Tarybos reglamentus (EB) Nr. 1103/97, 974/98 ir 2866/98 dėl euro įvedimo (CON/2000/21), Graikija, 2000 9 1.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2000
Nuomonė dėl DEM 1 aukso monetos išleidimo ir „Pinigų stabilumo fondo“ įkūrimo (CON/2000/17), Vokietija, 2000 8 28.
28/08/2000
Nuomonė dėl eurais išreikštų banknotų ir monetų padirbinėjimo (CON/2000/16), Airija, 2000 8 28.
17/08/2000
Nebegalioja: 2000 m. vasario 3 d. ECB gairės dėl nacionalinių centrinių bankų turimų ECB užsienio atsargų valdymo ir operacijų su užsienio atsargomis teisinių dokumentų (ECB/2000/1), OL L 207, 2000 8 17, p. 24.
12/07/2000
Nuomonė dėl elektroninės komercijos (CON/2000/11), Liuksemburgas, 2000 7 12.
28/06/2000
Nuomonė dėl būdų, kuriais valiutos srityje turi būti imamasi priemonių ryšium su eurų banknotų ir monetų išleidimu (Euro įstatymas), bei kuriais 1988 Monetų kalimo įstatymas ir Oesterreichische Nationalbank statutas turi būti iš dalies pakeičiami (CON/2000/14), Austrija, 2000 6 28.
27/06/2000
Nuomonė dėl Bank of Greece statuto dalinių pakeitimų, 2000 m. balandžio 25 d. patvirtintų jo akcininkų visuotinio susirinkimo, ratifikavimo (CON/2000/15), Graikija, 2000 6 27.
27/06/2000
Nuomonė dėl Tarybos reglamentų dėl Graikijos (CON/2000/12), OL C 177, 2000 6 27, p. 11.
07/06/2000
Nuomonė dėl įsakymų pagal 1998 m. Ekonominės ir pinigų sąjungos įstatymą (CON/2000/13), Airija, 2000 6 7.
05/05/2000
Nuomonė dėl įrašų registrų centralizavimo centriniame vertybinių popierių depozitoriume (CON/2000/8), Suomija, 2000 5 5.
17/04/2000
Nuomonė dėl Bank of Greece statuto dalinių pakeitimų ir kitų klausimų, susijusių su euro įvedimu Graikijoje (CON/2000/7), Graikija, 2000 4 17.
30/03/2000
Nuomonė dėl Direktyvos 98/26/EB dėl atsiskaitymų baigtinumo mokėjimų ir vertybinių popierių atsiskaitymų sistemose (Atsiskaitymų baigtinumo direktyvos) įgyvendinimo (CON/2000/4), Portugalija, 2000 3 30.
09/03/2000
Nuomonė dėl Depozitoriumo ir garantijų investuotojui įstatymo (CON/2000/6), Danija, 2000 3 9.
24/02/2000
Nuomonė dėl De Nederlandsche Bank uždarymo 2000 m. gegužės 5 d. (CON/2000/5), Nyderlandai, 2000 2 24.
17/02/2000
Nuomonė dėl Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM) statuto ir vaidmens (CON/1999/20), Prancūzija, 2000 2 17.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/02/2000
Nuomonė dėl Bankininkystės įstatymo (CON/2000/1), Austrija, 2000 2 10.
07/02/2000
Nuomonė dėl teisinio pagrindo Danmarks Nationalbank finansinės statistikos rinkimui ir sudarymui įtraukimo į Danmarks Statistik įstatymą (CON/2000/3), Danija, 2000 2 7.
20/01/2000
Nuomonė dėl Direktyvos 98/26/EB dėl atsiskaitymų baigtinumo mokėjimų ir vertybinių popierių atsiskaitymų sistemose (Atsiskaitymų baigtinumo direktyvos) įgyvendinimo (CON/1999/19), Liuksemburgas, 2000 1 20.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/01/2000
Nuomonė dėl suderinto vartotojų kainų indekso (SVKI) (CON/1998/33), OL C 14, 2000 1 19, p. 9.