2000

30/12/2000
Smjernica ESB od 3. studenoga 1998. kako je izmijenjena Smjernicom od 16. studenoga 2000. o sastavu, vrednovanju i načinima inicijalnog prijenosa deviznih pričuva, te o nominalnoj vrijednosti i remuneraciji odgovarajućih potraživanja  (ESB/2000/15), SL L 336, 30.12.2000., str. 114.
18/11/2000
Uredba (EZ) br. 2548/2000 ESB od 2. studenoga 2000. o prijelaznim odredbama za primjenu odredbi o minimalnim pričuvama od strane ESB nakon uvođenja eura u Grčkoj (ESB/2000/11), SL L 291, 18.11.2000., str. 28.