2000

30/12/2000
EKP:n päätös, tehty 3 päivänä marraskuuta 1998, sellaisena kuin se on muutettuna 14 päivänä joulukuuta 2000 tehdyllä päätöksellä, rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien rahoitustulon ja EKP:n tappioiden jakamisesta tilikausina 1999-2001 (EKP/2000/19), EYVL L 336, 30.12.2000, s. 119.
30/12/2000
EKP:n päätös, tehty 14 päivänä joulukuuta 2000, vuonna 2001 liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän hyväksymisestä (EKP/2000/17), EYVL L 336, 30.12.2000, s. 118.
30/12/2000
EKP:n suuntaviivat, annettu 3 päivänä marraskuuta 1998, sellaisina kuin ne ovat muutettuina 16 päivänä marraskuuta 2000 annetuilla suuntaviivoilla, valuuttavarantojen koostumuksesta ja arvostuksesta sekä niiden ensimmäistä siirtoa koskevista yksityiskohdista sekä vastaavien saamisten valuuttalajista ja korosta (EKP/2000/15), EYVL L 336, 30.12.2000, s. 114.Lisätietoja
30/12/2000
EKP:n päätös, tehty 16 päivänä marraskuuta 2000, Kreikan keskuspankin suorittamasta EKP:n pääoman sekä varanto- ja varausosuuksien maksamisesta ja valuuttavarantojen ensimmäisestä siirrosta EKP:lle sekä niihin liittyvistä seikoista (EKP/2000/14), EYVL L 336, 30.12.2000, s. 110.Lisätietoja
30/12/2000
EKP:n ja Kreikan keskuspankin välinen sopimus, tehty 16 päivänä marraskuuta 2000, EKP:n Kreikan keskuspankille EKPJ:n perussäännön 30.3 artiklan nojalla hyvittämästä saatavasta ja siihen liittyvistä seikoista EYVL L 336, 30.12.2000, s. 122.
19/12/2000
Lausunto rahalaista (liittyen eurokolikoiden käyttöönottoon) (CON/2000/29), Alankomaat, 19.12.2000.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/12/2000
Lausunto Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja EKP:n perussääntöä koskevan pöytäkirjan 10.2 artiklan muuttamisesta (CON/2000/30), EYVL C 362, 16.12.2000, s. 13.
16/12/2000
Lausunto yhdenmukaistettua kuluttajahintaindeksiä (YKHI) koskevista asetuksista (CON/2000/27), EYVL C 362, 16.12.2000, s. 12.
16/12/2000
EKP:n ja euroalueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien välinen sopimus, tehty 14 päivänä syyskuuta 2000, jolla muutetaan talous- ja rahaliiton kolmannen vaiheen valuuttakurssimekanismia koskevista toimintamenettelyistä 1 päivänä syyskuuta 1998 tehtyä sopimusta EYVL C 362, 16.12.2000, s. 11.
11/12/2000
Ei enää voimassa: EKP:n suuntaviivat, annettu 31 päivänä elokuuta 2000, eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä (EKP/2000/7), EYVL L 310, 11.12.2000, s. 1.
21/11/2000
Lausunto maksutasetilastojen keräämisestä Saksassa (CON/2000/28), Saksa, 21.11.2000.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2000
Lausunto Sveriges riksbankista annetun lain muuttamisesta (CON/2000/26), Ruotsi, 20.11.2000.
18/11/2000
EKP:n asetus (EY) N:o 2548/2000, annettu 2 päivänä marraskuuta 2000, euron käyttöön ottamiseen Kreikassa liittyvistä siirtymäsäännöksistä, jotka koskevat EKP:n soveltamia vähimmäisvarantoja (EKP/2000/11), EYVL L 291, 18.11.2000, s. 28.
14/11/2000
Oikaisu EKP:n suuntaviivoihin, annettu 26 päivänä elokuuta 1998, tietyistä euroseteleitä koskevista säännöksistä, sellaisena kuin ne ovat muutettuna 26 päivänä elokuuta 1999 (EKP/1999/3) EYVL L 287, 14.11.2000, s. 68.
01/11/2000
Lausunto Tanskan arvopaperikauppalaista (CON/2000/24), Tanska, 1.11.2000.
31/10/2000
Oikaisu EKP:n suositukseen, annettu 5 päivänä lokakuuta 2000, kansallisten keskuspankkien ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2000/10) EYVL L 278, 31.10.2000, s. 39.
26/10/2000
Lausunto osuuskuntia koskevan voimassa olevan lainsäädännön muuttamisesta ja täydentämisestä euron käyttöönoton mahdollistamiseksi (CON/2000/25), Itävalta, 26.10.2000.
18/10/2000
Lausunto euron käyttöönotosta Mayottessa sekä Saint Pierre ja Miquelonissa (CON/2000/19), Ranska, 18.10.2000.
13/10/2000
EKP:n suositus, annettu 5 päivänä lokakuuta 2000, kansallisten keskuspankkien ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2000/10), EYVL L 259, 13.10.2000, s. 65.Lisätietoja
09/10/2000
Lausunto laista arvopaperien ja muiden rahoitusinstrumenttien liikkeeseenlaskusta sekä vakuusluovutuksesta (muutta ja täydentää useita muita säädöksiä) (CON/2000/18), Luxemburg, 9.10.2000.
05/10/2000
Lausunto euron käyttöönotosta (CON/2000/22), Espanja, 5.10.2000.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/09/2000
Oikaistaan EKP:n asetus (EY) N:o 1921/2000, annettu 31 päivänä elokuuta 2000, vähimmäisvarantojen soveltamisesta annetun EKP:n asetuksen (EY) N:o 2818/98 (EKP/1998/15) sekärahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta annetun EKP:n asetuksen (EY) N:o 2819/98 (EKP/1998/16) muuttamisesta (EKP/2000/8) EYVL L 242, 27.9.2000, s. 18.
27/09/2000
Oikaisu EKP:n asetukseen (EY) N:o 1921/2000, annettu 31 päivänä elokuuta 2000, vähimmäisvarantojen soveltamisesta annetun EKP:n asetuksen (EY) N:o 2818/98 (EKP/1998/15) sekä rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta annetun EKP:n asetuksen (EY) N:o 2819/98 (EKP/1998/16) muuttamisesta (EKP/2000/8) EYVL L 242, 27.9.2000, s. 18.
09/09/2000
EKP:n asetus (EY) N:o 1921/2000, annettu 31 päivänä elokuuta 2000, vähimmäisvarantojen soveltamisesta annetun EKP:n asetuksen (EY) N:o 2818/98 (EKP/1998/15) sekä rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta annetun EKP:n asetuksen (EY) N:o 2819/98 (EKP/1998/16) muuttamisesta (EKP/2000/8), EYVL L 229, 9.9.2000, s. 34.
09/09/2000
EKP:n asetus (EY) N:o 1921/2000, annettu 31 päivänä elokuuta 2000, vähimmäisvarantojen soveltamisesta annetun EKP:n asetuksen (EY) N:o 2818/98 (EKP/1998/15) sekä rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta annetun EKP:n asetuksen (EY) N:o 2819/98 (EKP/ 1998/16) muuttamisesta (EKP/2000/8), EYVL L 229, 9.9.2000, s. 34.
01/09/2000
Lausunto, joka koskee neuvoston asetusten (EY) N:o 1103/97, (EY) N:o 974/98 ja (EY) N:o 2866/98 täytäntöönpanoon liittyviä lisätoimenpiteitä sekä euron käyttöönottoa (CON/2000/21), Kreikka, 1.9.2000.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2000
Lausunto 1 Saksan markan nimellisarvoisen kultakolikon liikkeeseenlaskusta ja Monetary Stability Foundation -säätiön perustamisesta (CON/2000/17), Saksa, 28.8.2000.
28/08/2000
Lausunto euromääräisten setelien ja kolikoiden väärentämisestä (CON/2000/16), Irlanti, 28.8.2000.
17/08/2000
Ei enää voimassa: EKP:n suuntaviivat, annettu 3 päivänä helmikuuta 2000, kansallisten keskuspankkien suorittamasta EKP:n valuuttavarantojen hoidosta sekä EKP:n valuuttavarannoilla suoritettavia operaatioita varten laadituista oikeudellisista asiakirjoista (EKP/2000/1), EYVL L 207, 17.8.2000, s. 24.
12/07/2000
Lausunto sähköisestä kaupankäynnistä (CON/2000/11), Luxemburg, 12.7.2000.
28/06/2000
Lausunto eurosetelien ja -kolikoiden liikkeeseenlaskuun liittyvistä toimenpiteistä (eurolaki) sekä Itävallan vuoden 1998 rahalain ja vuoden 1984 keskuspankkilain muuttamisesta (CON/2000/14), Itävalta, 28.6.2000.
27/06/2000
Lausunto Kreikan keskuspankin perussääntöön tehtävien, sen osakkeenomistajien 25 päivänä huhtikuuta 2004 hyväksymien muutosten vahvistamisesta (CON/2000/15), Kreikka, 27.6.2000.
27/06/2000
Lausunto Kreikkaa koskevista neuvoston asetuksista (CON/2000/12), EYVL C 177, 27.6.2000, s. 11.Lisätietoja
07/06/2000
Lausunto talous- ja rahaliittolain alaisista määräyksistä (CON/2000/13), Irlanti, 7.6.2000.
05/05/2000
Lausunto arvo-osuusrekisterien keskittämisestä arvopaperikeskukseen (CON/2000/8), Suomi, 5.5.2000.Lisätietoja
17/04/2000
Lausunto Kreikan keskuspankin perussäännön muuttamisesta ja euron käyttöönottoa Kreikassa koskevista muista asioista (CON/2000/7), Kreikka, 17.4.2000.
30/03/2000
Lausunto, joka koskee selvityksen lopullisuudesta maksujärjestelmissä ja arvopaperien selvitysjärjestelmissä annetun direktiivin 98/26/EY täytäntöönpanoa (CON/2000/4), Portugali, 30.3.2000.
09/03/2000
Lausunto laista talletuksista ja sijoittajien vakuuksista  (CON/2000/6), Tanska, 9.3.2000.
04/03/2000
EKP:n suositus, annettu 10 päivänä helmikuuta 2000, kansallisten keskuspankkien ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2000/2), EYVL C 62, 4.3.2000, s. 21.
24/02/2000
Lausunto Alankomaiden keskuspankin pitämisestä suljettuna 5.5.2000 (CON/2000/5), Alankomaat, 24.2.2000.
17/02/2000
Lausunto IEDOMin (Institut d’émission des départements d’outre-mer) perussäännöstä ja tehtävistä (CON/1999/20), Ranska, 17.2.2000.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/02/2000
EKP:n ilmoitus vähimmäisvarantovelvoitteen rikkomisesta koituvien seuraamusten määräämisestä EYVL C 39, 11.2.2000, s. 3.
10/02/2000
Lausunto Itävallan pankkilaista (CON/2000/1), Itävalta, 10.2.2000.
07/02/2000
Lausunto oikeusperustan sisällyttämisestä Tanskan tilastolakiin Tanskan keskuspankin toteuttamaa rahoitustilastojen keräämistä ja laatimista varten (CON/2000/3), Tanska, 7.2.2000.
20/01/2000
Lausunto, joka koskee selvityksen lopullisuudesta maksujärjestelmissä ja arvopaperienselvitysjärjestelmissä annetun direktiivin 98/26/EY täytäntöönpanoa (CON/1999/19), Luxemburg, 20.1.2000.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/01/2000
Lausunto yhdenmukaistetusta kuluttajahintaindeksistä (YKHI) (CON/1998/33), EYVL C 14, 19.1.2000, s. 9.
07/01/2000
EKP:n päätös, tehty 23 päivänä joulukuuta 1999, vuonna 2000 liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän hyväksymisestä (EKP/1999/11), EYVL L 4, 7.1.2000, s. 18.