Menu

2000

30/12/2000
EKP suunis, mida on muudetud 16. novembri 2000. aasta suunisega, välisvaluutareservide koostise, hindamise ja esialgse ülekandmise korra ning samaväärsete nõuete vääringu ja sellelt tasutava intressi kohta, 3. november 1998 (EKP/2000/15), EÜT L 336, 30.12.2000, lk 114.
19/12/2000
Arvamus müntimisseaduse kohta (seoses euro müntide kasutuselevõtmisega) (CON/2000/29), Madalmaad, 19.12.2000.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/12/2000
Arvamus Euroopa Keskpankade Süsteemi ja EKP põhikirja protokolli artikli 10.2 muutmise kohta  (CON/2000/30), EÜT C 362, 16.12.2000, lk 13.
16/12/2000
Arvamus määruste kohta, mis puudutavad tarbijahindade harmoneeritud indeksit (THHI) (CON/2000/27), EÜT C 362, 16.12.2000, lk 12.
16/12/2000
Leping EKP ja mitte-euroala liikmesriikide keskpankade vahel, mis muudab 1. septembri 1998 lepingut, millega sätestati vahetuskursimehhanismi toimimise kord majandus- ja rahaliidu kolmandas etapis, 14.9.2000 EÜT C 362, 16.12.2000, lk 11.
11/12/2000
Kehtivus lõppenud: EKP suunis eurosüsteemi rahapoliitika instrumentide ja menetluste kohta, 31.8.2000 (EKP/2000/7), EÜT L 310, 11.12.2000, lk 1.
21/11/2000
Arvamus maksebilansi statistika kogumise kohta Saksamaal (CON/2000/28), Saksamaa, 21.11.2000.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2000
Arvamus Sveriges Riksbank [Rootsi keskpanga] põhikirja muutmise kohta  (CON/2000/26), Rootsi, 20.11.2000.
18/11/2000
EKP määrus (EÜ) nr 2548/2000, mis käsitleb üleminekusätteid kohustuslike reservide kohaldamise kohta EKP poolt pärast euro kasutuselevõttu Kreekas 2.11.2000  (EKP/2000/11), EÜT L 291, 18.11.2000, lk 28.
01/11/2000
Arvamus väärtpaberitega kauplemise seaduse kohta (CON/2000/24), Taani, 1.11.2000.
26/10/2000
Arvamus täiendavate meetmete ja kehtivate õigusaktide muudatuste kohta, mis puudutavad euro kasutuselevõtmist seoses kooperatiividega (CON/2000/25), Austria, 26.10.2000.
18/10/2000
Arvamus euro kasutuselevõtmise kohta Saint-Pierre ja Miquelon ja Mayotte’is (CON/2000/19), Prantsusmaa, 18.10.2000.
09/10/2000
Arvamus seaduse kohta, mis reguleerib väärtpaberite ja teiste finantsinstrumentide käivet ja väärtpaberite omandi üleandmist tagatisena (ning millega muudetakse ja täiendatakse mitmeid teisi seadusi) (CON/2000/18), Luksemburg, 9.10.2000.
05/10/2000
Arvamus euro kasutuselevõtmise kohta (CON/2000/22), Hispaania, 5.10.2000.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/09/2000
Arvamus täiendavate meetmete kohta, mis puudutavad Nõukogu määruste (EÜ) nr 1103/97, 974/98 ja 2866/98 asjakohaste sätete rakendamist seoses euro kasutuselevõtmisega (CON/2000/21), Kreeka, 1.9.2000.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2000
Arvamus 1 DEM vääringus kuldmündi väljalaskmise ja Raha Stabiilsuse Fondi asutamise kohta (CON/2000/17), Saksamaa, 28.8.2000.
28/08/2000
Arvamus euro pangatähtede ja müntide võltsimise kohta (CON/2000/16), Iirimaa, 28.8.2000.
17/08/2000
Kehtivus lõppenud: EKP suunis, mis käsitleb riikide keskpankade teostatavat EKP välisvaluutareservide haldamist ja EKP välisvaluutareservidega tehtavate tehingute õigusdokumente, 3. veebruar 2000  (EKP/2000/1), EÜT L 207, 17.8.2000, lk 24.
12/07/2000
Arvamus elektroonilise kaubanduse kohta (CON/2000/11), Luksemburg, 12.7.2000.
28/06/2000
Arvamus vääringu valdkonna meetmete vastuvõtmise viisi kohta (euro seadus) seoses euro pangatähtede ja müntide emiteerimisega, 1988. aasta müntimisseaduse ja Oesterreichische Nationalbank [Austria keskpanga] põhikirja muutmise viisi kohta  (CON/2000/14), Austria, 28.6.2000.
27/06/2000
Arvamus Bank of Greece [Kreeka keskpanga] põhikirja 25. aprilli 2000 aktsionäride üldkoosolekul vastu võetud muutmise ratifitseerimise kohta (CON/2000/15), Kreeka, 27.6.2000.
27/06/2000
Arvamus seoses nõukogu määrustega Kreeka kohta (CON/2000/12), EÜT C 177, 27.6.2000, lk 11.
07/06/2000
Arvamus 1998. aasta majandus- ja rahaliidu seaduse alusel antud mmääruste kohta (CON/2000/13), Iirimaa, 7.6.2000.
05/05/2000
Arvamus väärtpaberiregistrite koondamise kohta väärtpaberite keskdepositooriumisse. (CON/2000/8), Soome, 5.5.2000.
17/04/2000
Arvamus Bank of Greece [Kreeka keskpanga] põhikirja muutmise ja muude küsimuste kohta, mis on seotud euro kasutuselevõtuga Kreeka poolt (CON/2000/7), Kreeka, 17.4.2000.
30/03/2000
Arvamus direktiivi 98/26/EÜ, mis sätestab arvelduse lõplikkuse makse- ja väärtpaberiarveldussüsteemides (Arvelduse lõplikkuse direktiiv), rakendamise kohta  (CON/2000/4), Portugal, 30.3.2000.
09/03/2000
Arvamus hoiustajate ja investorite tagatiste seaduse kohta (CON/2000/6), Taani, 9.3.2000.
24/02/2000
Arvamus De Nederlandsche Bank [Hollandi keskpanga] sulgemise kohta 5. mail 2000 (CON/2000/5), Madalmaad, 24.2.2000.
17/02/2000
Arvamus Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM) põhikirja ja ülesannete kohta (CON/1999/20), Prantsusmaa, 17.2.2000.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/02/2000
Arvamus pangandusseaduse kohta (CON/2000/1), Austria, 10.2.2000.
07/02/2000
Arvamus Danmarks Nationalbanki [Taani keskpanga] poolt finantsstatistika kogumise ja koostamise õigusliku aluse inkorporeerimise kohta Taani statistikaseadusse (CON/2000/3), Taani, 7.2.2000.
20/01/2000
Arvamus direktiivi 98/26/EÜ, mis sätestab arvelduse lõplikkuse makse- ja väärtpaberiarveldussüsteemides (Arvelduse lõplikkuse direktiiv), rakendamise kohta (CON/1999/19), Luksemburg, 20.1.2000.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/01/2000
Arvamus tarbijahindade harmoneeritud indeksi (THHI) kohta (CON/1998/33), EÜT C 14, 19.1.2000, lk 9.