2000

30/12/2000
ECB's beslutning af 3. november 1998, ændret ved beslutning af 14. december 2000, om fordelingen af de deltagende medlemsstaters nationale centralbankers monetære indtægter og ECB's tab i regnskabsårene 1999 til 2001 (ECB/2000/19), EFT L 336 af 30.12.2000, s. 119.
30/12/2000
ECB's beslutning af 14. december 2000 om godkendelse af omfanget af møntudstedelse i 2001 (ECB/2000/17), EFT L 336 af 30.12.2000, s. 118.
30/12/2000
ECB's retningslinje af 3. november 1998, som ændret ved retningslinje af 16. november 2000, om sammensætning, værdiansættelse og fremgangsmåde vedrørende den første overførsel af valutareserveaktiver samt pålydende og forrentning af hertil svarende fordringer (ECB/2000/15), EFT L 336 af 30.12.2000, s. 114.Læs mere
30/12/2000
ECB's afgørelse af 16. november 2000 vedrørende Bank of Greeces indbetaling af kapital og bidrag til ECB's reserver og hensættelser samt Bank of Greeces første overførsel af valutareserveaktiver til ECB samt forhold i forbindelse hermed (ECB/2000/14), EFT L 336 af 30.12.2000, s. 110.Læs mere
30/12/2000
Aftale af 16. november 2000 mellem ECB og Bank of Greece vedrørende den fordring, hvormed ECB krediterer Bank of Greece i henhold til artikel 30.3 i ESCB-statutten, og forhold i forbindelse hermed EFT L 336 af 30.12.2000, s. 122.Læs mere
19/12/2000
Udtalelse om møntloven (i forbindelse med indførelse af euromønter) (CON/2000/29), Nederlandene, 19.12.2000.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/12/2000
Udtalelse om ændring af artikel 10, stk. 2, i protokollen om statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og ECB (CON/2000/30), EFT C 362 af 16.12.2000, s. 13.
16/12/2000
Udtalelse om forordninger vedrørende det harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) (CON/2000/27), EFT C 362 af 16.12.2000, s. 12.
16/12/2000
Aftale af 14. september 2000 mellem ECB og de nationale centralbanker i medlemsstaterne uden for euroområdet om ændring af aftalen af 1. september 1998 om fastlæggelse af de operationelle procedurer for en valutakursmekanisme i tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union EFT C 362 af 16.12.2000, s. 11.
11/12/2000
Ikke længere gældende: ECB's retningslinje af 31. august 2000 om Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer (ECB/2000/7), EFT L 310 af 11.12.2000, s. 1.
21/11/2000
Udtalelse om indsamling af betalingsbalancestatistik i Tyskland (CON/2000/28), Tyskland, 21.11.2000.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2000
Udtalelse om ændring af lov om Sveriges Riksbank (1988:1385) (CON/2000/26), Sverige, 20.11.2000.
18/11/2000
ECB's forordning (EF) nr. 2548/2000 af 2. november 2000 om overgangsbestemmelser for ECB's anvendelse af mindstereserver efter indførelsen af euroen i Grækenland (ECB/2000/11), EFT L 291 af 18.11.2000, s. 28.
14/11/2000
Berigtigelse til ECB's retningslinje af 26. august 1998 om visse bestemmelser vedrørende eurosedler, som ændret den 26. august 1999 (ECB/1999/3) EFT L 287 af 14.11.2000, s. 68.
01/11/2000
Udtalelse om lov om værdipapirhandel (CON/2000/24), Danmark, 1.11.2000.Læs mere
31/10/2000
Berigtigelse til ECB's henstilling ECB/2000/10 af 5. oktober 2000 vedrørende de nationale centralbankers eksterne revisorer EFT L 278 af 31.10.2000, s. 39.
26/10/2000
Udtalelse om støtteforanstaltninger for og ændring af den nuværende lovgivning vedrørende euroens indførelse i forbindelse med kooperativer  (CON/2000/25), Østrig, 26.10.2000.
18/10/2000
Udtalelse om euroens indførelse i St. Pierre og Miquelon og Mayotte (CON/2000/19), Frankrig, 18.10.2000.
13/10/2000
ECB's henstilling af 5. oktober 2000 vedrørende de nationale centralbankers eksterne revisorer (ECB/2000/10), EFT L 259 af 13.10.2000, s. 65.Læs mere
09/10/2000
Udtalelse om lov om overdragelse af værdipapirer og andre finansielle instrumenter og overførelse af adkomst gennem sikkerhedsstillelse(hvorved en række andre love ændres og færdiggøres) (CON/2000/18), Luxembourg, 9.10.2000.
05/10/2000
Udtalelse om indførelse af euroen (CON/2000/22), Spanien, 5.10.2000.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/09/2000
Berigtigelse til ECB's forordning (EF) nr. 1921/2000 af 31. august 2000 om ændring af forordning (EF) nr. 2818/98 om anvendelse af mindstereserver (ECB/1998/15) og om ændring af forordning (EF) nr. 2819/98 om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (monetære finansielle institutioner) (ECB/1998/16) (ECB/2000/8) EFT L 242 af 27.9.2000, s. 18.
27/09/2000
Berigtigelse til ECB's forordning (EF) nr. 1921/2000 af 31. august 2000 om ændring af forordning (EF) nr. 2818/98 om anvendelse af mindstereserver (ECB/1998/15) og om ændring af forordning (EF) nr. 2819/98 om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (monetære finansielle institutioner) (ECB/1998/16) (ECB/2000/8) EFT L 242 af 27.9.2000, s. 18.
09/09/2000
ECB's forordning (EF) Nr. 1921/2000 af 31. august 2000 om ændring af forordning (EF) nr. 2818/98 om anvendelse af mindstereserver (ECB/1998/15) og om ændring af forordning (EF) nr. 2819/98 om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (monetære finansielle institutioner) (ECB/1998/16) (ECB/2000/8), EFT L 229 af 9.9.2000, s. 34.
09/09/2000
ECB's forordning (EF) nr. 1921/2000 af 31. august 2000 om ændring af forordning (EF) nr. 2818/98 om anvendelse af mindstereserver (ECB/1998/15) og om ændring af forordning (EF) nr. 2819/98 om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (monetære finansielle institutioner) (ECB/1998/16) (ECB/2000/8), EFT L 229 af 9.9.2000, s. 34.
01/09/2000
Udtalelse om yderligere foranstaltninger til gennemførelse af de respektive Rådets forordninger nr. 1103/97, nr. 974/98 og nr. 2866/98 om euroens indførelse (CON/2000/21), Grækenland, 1.9.2000.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2000
Udstedelse af en DEM 1-guldmønt og etablering af en „fond for monetær stabilitet“ (CON/2000/17), Tyskland, 28.8.2000.
28/08/2000
Udtalelse om forfalskning af eurosedler og -mønter (CON/2000/16), Irland, 28.8.2000.
17/08/2000
Ikke længere gældende: ECB's retningslinje af 3. februar 2000 om de nationale centralbankers forvaltning af ECB's valutareserveaktiver og om den juridiske dokumentation for transaktioner vedrørende ECB's valutareserveaktiver (ECB/2000/1), EFT L 207 af 17.8.2000, s. 24.
12/07/2000
Udtalelse om elektronisk handel (CON/2000/11), Luxembourg, 12.7.2000.
28/06/2000
Udtalelse om procedurer for vedtagelse af valutaforanstaltninger i forbindelse med udstedelse af eurosedler og –mønter (lov om euroen) samt procedurer for ændring af møntloven af 1988 og lov om Oesterreichische Nationalbank af 1984. (CON/2000/14), Østrig, 28.6.2000.
27/06/2000
Udtalelse om ratificering af ændringerne i statutten for Bank of Greece godkendt på generalforsamlingen den 25. april 2000 (CON/2000/15), Grækenland, 27.6.2000.
27/06/2000
Udtalelse om Rådets forordninger vedrørende Grækenland (CON/2000/12), EFT C 177 af 27.6.2000, s. 11.Læs mere
07/06/2000
Udtalelse om bekendtgørelser i henhold til lov om Den Økonomiske og Monetære Union, 1998 (CON/2000/13), Irland, 7.6.2000.
05/05/2000
Udtalelse om centralisering af registreringer i en værdipapircentral  (CON/2000/8), Finland, 5.5.2000.
17/04/2000
Udtalelse om ændringer i statutten for Bank of Greece og andre spørgsmål vedrørende euroens indførelse i Grækenland (CON/2000/7), Grækenland, 17.4.2000.
30/03/2000
Udtalelse om gennemførelse af direktiv 98/26/EF om endelig afregning i betalingssystemer og værdipapirafviklingssystemer (finalitydirektivet) (CON/2000/4), Portugal, 30.3.2000.
09/03/2000
Udtalelse om lov om en garantifond for indskydere og investorer (CON/2000/6), Danmark, 9.3.2000.Læs mere
04/03/2000
ECB's henstilling af 10. februar 2000 vedrørende de nationale centralbankers eksterne revisorer (ECB/2000/2), EFT C 62 af 4.3.2000, s. 21.
24/02/2000
Udtalelse om lukning af De Nederlandsche Bank den 5. maj 2000 (CON/2000/5), Nederlandene, 24.2.2000.
17/02/2000
Udtalelse om statut for IEDOM (Institut d’émission des départements d’outre-mer) og IEDOMs rolle (CON/1999/20), Frankrig, 17.2.2000.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/02/2000
Meddelelse fra ECB om pålæggelse af sanktioner i tilfælde af misligholdelse af pligten til at holde mindstreserver EFT C 39 af 11.2.2000, s. 3.
10/02/2000
Udtalelse om lov om bankvirksomhed (CON/2000/1), Østrig, 10.2.2000.
07/02/2000
Udtalelse om indførelse af et juridisk grundlag for Danmarks Nationalbanks indsamling og bearbejdelse af finansiel statistik i lov om Danmarks Statistik  (CON/2000/3), Danmark, 7.2.2000.Læs mere
20/01/2000
Udtalelse om gennemførelse af direktiv 98/26/EF om endelig afregning i betalingssystemer og værdipapirafviklingssystemer (CON/1999/19), Luxembourg, 20.1.2000.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/01/2000
Udtalelse om det harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) (CON/1998/33), EFT C 14 af 19.1.2000, s. 9.
07/01/2000
ECB's beslutning af 23. december 1999 om godkendelse af omfanget af møntudstedelse i 2000 (ECB/1999/11), EFT L 4 af 7.1.2000, s. 18.