2000

30/12/2000
Obecné zásady ECB ze dne 3. listopadu 1998, ve znění obecných zásad ze dne 16. listopadu 2000, o složení a ocenění devizových rezerv, metodách jejich prvního převodu a o denominaci a úročení odpovídajících pohledávek (ECB/2000/15), Úř. věst. L 336, 30. 12. 2000, s. 114.
19/12/2000
Stanovisko k zákonu o ražbě mincí (v souvislosti se zavedením euromincí) (CON/2000/29), Nizozemsko, 19. 12. 2000.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/12/2000
Stanovisko ke změně článku 10.2 Protokolu o statutu Evropského systému centrálních bank a ECB  (CON/2000/30), Úř. věst. C 362, 16. 12. 2000, s. 13.
16/12/2000
Stanovisko k nařízením o harmonizovaném indexu spotřebitelských cen (HISP)  (CON/2000/27), Úř. věst. C 362, 16. 12. 2000, s. 12.
16/12/2000
Dohoda ze dne 14. září 2000 mezi Evropskou centrální bankou a národními centrálními bankami členských států vně eurozóny, kterou se mění dohoda ze dne 1. září 1998 o pracovních postupech pro mechanismus směnných kurzů ve třetí etapě hospodářské a měnové unie Úř. věst. C 362, 16. 12. 2000, s. 11.
11/12/2000
Již neplatí: Obecné zásady ECB ze dne 31. srpna 2000 o nástrojích a postupech měnové politiky Eurosystému (ECB/2000/7), Úř. věst. L 310, 11. 12. 2000, s. 1.
21/11/2000
Stanovisko ke shromažďování údajů pro statistiku platební bilance v Německu  (CON/2000/28), Německo, 21. 11. 2000.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2000
Stanovisko ke změně statutu Sveriges Riksbank  (CON/2000/26), Švédsko, 20. 11. 2000.
18/11/2000
Nařízení ECB (ES) č. 2548/2000 ze dne 2. listopadu 2000 o přechodných ustanoveních k uplatňování minimálních rezerv Evropskou centrální bankou po zavedení eura v Řecku (ECB/2000/11), Úř. věst. L 291, 18. 11. 2000, s. 28.
01/11/2000
Stanovisko k zákonu o obchodování s cennými papíry  (CON/2000/24), Dánsko, 1. 11. 2000.
26/10/2000
Stanovisko k doplňkovým opatřením na zavedení eura ve vztahu k družstvům a ke změně stávající právní úpravy, kterou se řídí zavedení eura ve vztahu k družstvům  (CON/2000/25), Rakousko, 26. 10. 2000.
18/10/2000
Stanovisko k zavedení eura na Saint-Pierre a Miquelon a Mayotte (CON/2000/19), Francie, 18. 10. 2000.
09/10/2000
Stanovisko k zákonu o pohybu cenných papírů a jiných finančních nástrojů a o převodu vlastnického práva jako zajištění (kterým se mění a doplňuje několik dalších zákonů) (CON/2000/18), Lucembursko, 9. 10. 2000.
05/10/2000
Stanovisko k zavedení eura  (CON/2000/22), Španělsko, 5. 10. 2000.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/09/2000
Stanovisko k dodatečným opatřením na provádění nařízení Rady (ES) č. 1103/97, 974/98 a 2866/98 o zavedení eura (CON/2000/21), Řecko, 1. 9. 2000.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2000
Stanovisko k vydání zlaté mince v nominální hodnotě 1 DEM a ke zřízení „Nadace pro měnovou stabilitu“  (CON/2000/17), Německo, 28. 8. 2000.
28/08/2000
Stanovisko k padělání bankovek a mincí znějících na euro  (CON/2000/16), Irsko, 28. 8. 2000.
17/08/2000
Již neplatí: Obecné zásady ECB ze dne 3. února 2000 o správě devizových rezerv ECB národními centrálními bankami a o právních podkladech pro operace s devizovými rezervami ECB (ECB/2000/1), Úř. věst. L 207, 17. 8. 2000, s. 24.
12/07/2000
Stanovisko k elektronickému obchodu  (CON/2000/11), Lucembursko, 12. 7. 2000.
28/06/2000
Stanovisko ke způsobu, jakým se mají přijmout opatření v měnové oblasti v souvislosti s emisí eurobankovek a euromincí (zákon o euru) a jakým se má změnit zákon o ražbě mincí z roku 1988 a statut Oesterreichische Nationalbank  (CON/2000/14), Rakousko, 28. 6. 2000.
27/06/2000
Stanovisko k ratifikaci změn statutu Bank of Greece, které dne 25. dubna 2000 schválila valná hromada akcionářů  (CON/2000/15), Řecko, 27. 6. 2000.
27/06/2000
Stanovisko k nařízením Rady týkajícím se Řecka  (CON/2000/12), Úř. věst. C 177, 27. 6. 2000, s. 11.
07/06/2000
Stanovisko k vyhláškám podle zákona o hospodářské a měnové unii z roku 1998  (CON/2000/13), Irsko, 7. 6. 2000.
05/05/2000
Stanovisko k centralizaci evidencí zaknihovaných cenných papírů v rámci centrálního depozitáře cenných papírů (CON/2000/8), Finsko, 5. 5. 2000.
17/04/2000
Stanovisko ke změnám statutu Bank of Greece a k dalším otázkám souvisejícím s přijetím eura Řeckem  (CON/2000/7), Řecko, 17. 4. 2000.
30/03/2000
Stanovisko k provádění směrnice 98/26/ES o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry (Směrnice o neodvolatelnosti zúčtování)  (CON/2000/4), Portugalsko, 30. 3. 2000.
09/03/2000
Stanovisko k zákonu o garančním fondu vkladatelů a investorů  (CON/2000/6), Dánsko, 9. 3. 2000.
24/02/2000
Stanovisko k uzavření De Nederlandsche Bank dne 5. května 2000  (CON/2000/5), Nizozemsko, 24. 2. 2000.
17/02/2000
Stanovisko ke statutu a úloze Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM) (CON/1999/20), Francie, 17. 2. 2000.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/02/2000
Stanovisko k zákonu o bankovnictví  (CON/2000/1), Rakousko, 10. 2. 2000.
07/02/2000
Stanovisko k zakotvení právního základu pro shromažďování a sestavování finančních statistických údajů ze strany Danmarks Nationalbank do zákona o Danmarks Statistik  (CON/2000/3), Dánsko, 7. 2. 2000.
20/01/2000
Stanovisko k provádění směrnice 98/26/ES o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry (Směrnice o neodvolatelnosti zúčtování) (CON/1999/19), Lucembursko, 20. 1. 2000.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/01/2000
Stanovisko k harmonizovanému indexu spotřebitelských cen (HISC) (CON/1998/33), Úř. věst. C 14, 19. 1. 2000, s. 9.