CON/2000/8

  1. Lausunto arvo-osuusrekisterien keskittämisestä arvopaperikeskukseen (CON/2000/8), Suomi, 5.5.2000.

      Lisätietoja

       
      Hallituksen esitys Eduskunnalle arvo-osuusrekisterien keskittämistä arvopaperikeskukseen koskevaksi lainsäädännöksi