ECB/2000/14

  1. ECB:s beslut av den 16 november 2000 om Bank of Greece inbetalning av kapital och bidrag till ECB:s reserver och avsättningar samt Bank of Greece inledande överföring av reservtillgångar till ECB m.m. (ECB/2000/14), EGT L 336, 30.12.2000, s. 110.

    Ytterligare information

       
      Artikel 2 upphävs av beslut ECB/2003/18