EKP/2000/14

  1. EKP:n päätös, tehty 16 päivänä marraskuuta 2000, Kreikan keskuspankin suorittamasta EKP:n pääoman sekä varanto- ja varausosuuksien maksamisesta ja valuuttavarantojen ensimmäisestä siirrosta EKP:lle sekä niihin liittyvistä seikoista (EKP/2000/14), EYVL L 336, 30.12.2000, s. 110.

    Lisätietoja

       
      Päätös EKP/2003/18 kumoaa 2 artiklan