ECB/2000/14

  1. ECB's afgørelse af 16. november 2000 vedrørende Bank of Greeces indbetaling af kapital og bidrag til ECB's reserver og hensættelser samt Bank of Greeces første overførsel af valutareserveaktiver til ECB samt forhold i forbindelse hermed (ECB/2000/14), EFT L 336 af 30.12.2000, s. 110.

    Læs mere

       
      Artikel 2 ophæves ved afgørelse ECB/2003/18