EKP/2000/10

  1. EKP:n suositus, annettu 5 päivänä lokakuuta 2000, kansallisten keskuspankkien ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2000/10), EYVL L 259, 13.10.2000, s. 65.

    Lisätietoja

    1. Oikaisu EKP:n suositukseen, annettu 5 päivänä lokakuuta 2000, kansallisten keskuspankkien ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2000/10), EYVL L 278, 31.10.2000, s. 39.