1999

20/12/1999
Mnenje v zvezi s statistiko plačilne bilance (CON/1999/22), Luksemburg, 20. 12. 1999.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/12/1999
Sklep ECB z dne 12. oktobra 1999 o Poslovniku Izvršilnega odbora ECB (ECB/1999/7), UL L 314, 8. 12. 1999, str. 34.
25/11/1999
Mnenje v zvezi s pogodbenimi obveznostmi finančnega sektorja, ki zapadejo na 31. december 1999 (CON/1999/17), Luksemburg, 25. 11. 1999.
19/11/1999
Mnenje v zvezi s spremembami Statuta centralne banke Bank of Greece  (CON/1999/18), Grčija, 19. 11. 1999.
12/11/1999
Mnenje v zvezi s podrobnimi pravili za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 2494/95 glede minimalnih standardov za obravnavo proizvodov v zdravstvu, izobraževanju in socialnem varstvu v harmoniziranem indeksu cen življenjskih potrebščin (HICP) (CON/1999/11), UL C 324, 12. 11. 1999, str. 11.
28/10/1999
Mnenje o ureditvi dodelitve dobička centralne banke Banco de España v državno blagajno (CON/1999/16), Španija, 28. 10. 1999.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/10/1999
Mnenje v zvezi s (i) pravnim okvirjem za kreditne institucije in finančne družbe, ki se nanaša na sklad za zajamčene vloge; in (ii) aktivnostmi sklada za zajamčene vloge (CON/1999/15), Portugalska, 27. 10. 1999.
12/10/1999
Uredba ECB (ES) št. 2157/1999 z dne 23. septembra 1999 o pooblastilih ECB za nalaganje sankcij (ECB/1999/4), UL L 264, 12. 10. 1999, str. 21.
07/10/1999
Mnenje v zvezi s spremembami Uredbe Komisije (ES) št. 2214/96 o podindeksih harmoniziranih indeksov cen življenjskih potrebščin (HICP) (CON/1999/8), UL C 285, 7. 10. 1999, str. 14.
07/10/1999
Mnenje v zvezi s kolektivnimi naložbenimi podjemi za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) (CON/1998/54), UL C 285, 7. 10. 1999, str. 9.
07/10/1999
Mnenje v zvezi s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin (HICP) (CON/1998/34), UL C 285, 7. 10. 1999, str. 7.
05/10/1999
Smernica ECB z dne 7. julija 1998 o nekaterih določbah glede euro bankovcev, kakor je bila spremenjena dne 26. avgusta 1999 (ECB/1999/3), UL L 258, 5. 10. 1999, str. 32.Dodatne informacije
24/09/1999
Mnenje o zakonu, ki centralni banki Banco de Portugal podeljuje pristojnost (i) da izdeluje in tiska papirnati denar in druge dokumente; (ii) da distribuira bankovce; in (iii) da razvija storitve v zvezi z opravljanjem teh dejavnosti (CON/1999/14), Portugalska, 24. 9. 1999.
15/09/1999
Mnenje o Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (CON/1999/12), Irska, 15. 9. 1999.
14/09/1999
Mnenje v zvezi z varstvom kreditnih in drugih finančnih institucij pred odgovornostjo zaradi nedelovanja plačilnih sistemov in sistemov poravnave poslov z vrednostnimi papirji na 31. december 1999  (CON/1999/13), Nizozemska, 14. 9. 1999.
03/09/1999
Mnenje v zvezi s podrobnimi pravili za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 2494/95 o minimalnih standardih za obravnavo zavarovanja v harmoniziranem indeksu cen življenjskih potrebščin (HICP)  (CON/1999/6), UL C 252, 3. 9. 1999, str. 4.
03/09/1999
Mnenje o uvedbi eura (CON/1999/10), Nemčija, 3. 9. 1999.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/08/1999
Mnenje v zvezi z izvajanjem Direktive 98/26/ES o dokončnosti poravnave pri plačilih in sistemih poravnave vrednostnih papirjev (Direktiva o dokončnosti poravnave)  (CON/1999/9), Švedska, 26. 8. 1999.
23/07/1999
Mnenje v zvezi z izvajanjem Direktive 97/5/ES o čezmejnih nakazilih in Direktive 98/26/ES o dokončnosti poravnave pri plačilih in sistemih poravnave vrednostnih papirjev (Direktiva o dokončnosti poravnave) (CON/1999/7), Avstrija, 23. 7. 1999.
15/07/1999
Mnenje v zvezi z zadevami glede deviznega tečaja kapverdskega eskuda (CON/1998/57), UL C 200, 15. 7. 1999, str. 7.
15/07/1999
Mnenje v zvezi z zadevami glede deviznega tečaja franka CFA in komorskega franka (CON/1998/37), UL C 200, 15. 7. 1999, str. 6.
14/07/1999
Mnenje v zvezi z organom bančnega nadzora (CON/1999/5), Avstrija, 14. 7. 1999.
06/07/1999
Mnenje v zvezi z začetkom opravljanja in opravljanjem dejavnosti ter nadzorom skrbnega in varnega poslovanja institucij za izdajo elektronskega denarja ter o uskladitvi zakonov in drugih predpisov v zvezi z začetkom opravljanja in opravljanjem dejavnosti kreditnih institucij (CON/1998/56), UL C 189, 6. 7. 1999, str. 7.
01/06/1999
Mnenje v zvezi z dematerializacijo delnic centralne banke Bank of Greece  (CON/1999/4), Grčija, 1. 6. 1999.
26/05/1999
Mnenje v zvezi z izvajanjem Direktive 98/26/ES o dokončnosti poravnave pri plačilih in sistemih poravnave vrednostnih papirjev (Direktiva o dokončnosti poravnave) (CON/1999/1), Španija, 26. 5. 1999.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/05/1999
Mnenje o denarni ureditvi v francoskih ozemeljskih skupnostih Saint Pierre in Miquelon ter Mayotte (CON/1998/64), UL C 127, 7. 5. 1999, str. 5.
07/05/1999
Mnenje v zvezi z monetarnimi odnosi Skupnosti s Kneževino Monako, Republiko San Marino in Vatikansko mestno državo (CON/1998/63), UL C 127, 7. 5. 1999, str. 4.
30/04/1999
Mnenje v zvezi s izdelovanjem in izdajanjem kovancev (CON/1999/3), Italija, 30. 4. 1999.
21/04/1999
Mnenje o spremembah zakona o uvedbi eura (CON/1999/2), Italija, 21. 4. 1999.
20/03/1999
Mnenje v zvezi s sestavo Ekonomsko-finančnega odbora (CON/1998/53), UL C 77, 20. 3. 1999, str. 9.
20/03/1999
Mnenje o apoenih in tehničnih specifikacijah eurokovancev (CON/1998/44), UL C 77, 20. 3. 1999, str. 8.