1999

20/12/1999
Stanovisko k štatistike platobnej bilancie (CON/1999/22), Luxembursko, 20. 12. 1999.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/12/1999
Rozhodnutie Európskej centrálnej banky z 12. októbra 1999 o rokovacom poriadku Výkonnej rady Európskej centrálnej banky (ECB/1999/7), Ú. v. ES L 314, 8. 12. 1999, s. 34.
25/11/1999
Stanovisko k zmluvným záväzkom finančného sektora splatným k 31. decembru 1999 (CON/1999/17), Luxembursko, 25. 11. 1999.
19/11/1999
Stanovisko k zmenám a doplneniam štatútu Bank of Greece (CON/1999/18), Grécko, 19. 11. 1999.
12/11/1999
Stanovisko k podrobným vykonávacím pravidlám k nariadeniu Rady (ES) č. 2494/95, ktoré sa týkajú minimálnych noriem pre uvádzanie tovarov a služieb v sektore zdravotníctva, vzdelávania a sociálnej ochrany v harmonizovanom indexe spotrebiteľských cien (HICP) (CON/1999/11), Ú. v. ES C 324, 12. 11. 1999, s. 11.
28/10/1999
Stanovisko k opatreniam na prevedenie zisku Banco de España do Štátnej pokladnice (CON/1999/16), Španielsko, 28. 10. 1999.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/10/1999
Stanovisko k (i) právnemu rámcu úverových inštitúcií a finančných spoločností, pokiaľ ide o Fond záruky vkladov, a (ii) činnosti Fondu záruky vkladov (CON/1999/15), Portugalsko, 27. 10. 1999.
12/10/1999
Nariadenie ECB (ES) č. 2157/1999 z 23. septembra 1999 o práve ECB ukladať sankcie (ECB/1999/4), Ú. v. ES L 264, 12. 10. 1999, s. 21.
07/10/1999
Stanovisko k zmene a doplneniu nariadenia Komisie (ES) č. 2214/96 o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien (HICP): prenos a rozširovanie podindexov HICP (CON/1999/8), Ú. v. ES C 285, 7. 10. 1999, s. 14.
07/10/1999
Stanovisko k podnikom kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (CON/1998/54), Ú. v. ES C 285, 7. 10. 1999, s. 9.
07/10/1999
Stanovisko k harmonizovanému indexu spotrebiteľských cien (HICP) (CON/1998/34), Ú. v. ES C 285, 7. 10. 1999, s. 7.
05/10/1999
Usmernenie ECB zo 7. júla 1998 o určitých opatreniach týkajúcich sa eurobankoviek v úprave zo dňa 26. augusta 1999 (ECB/1999/3), Ú. v. ES L 258, 5. 10. 1999, s. 32.Dodatočné informácie
24/09/1999
Stanovisko k zákonu, ktorým sa Banco de Portugal zveruje právomoc (i) vyrábať a tlačiť papierové peniaze a iné dokumenty, (ii) distribuovať banknovky a (iii) rozvíjať služby súvisiace s výkonom takýchto činností (CON/1999/14), Portugalsko, 24. 9. 1999.
15/09/1999
Stanovisko k návrhu zákona o autorskom práve a súvisiacich právach (CON/1999/12), Írsko, 15. 9. 1999.
14/09/1999
Stanovisko k ochrane úverových inštitúcií a ostatných finančných inštitúcií pred záväzkami vyplývajúcimi zo zatvorenia platobných systémov a systémov vyrovnania obchodov s cennými papiermi 31. decembra 1999 (CON/1999/13), Holandsko, 14. 9. 1999.
03/09/1999
Stanovisko k podrobným vykonávacím pravidlám k nariadeniu Rady (ES) č. 2494/95, ktoré sa týkajú minimálnych noriem pre uvádzanie poistenia v harmonizovanom indexe spotrebiteľských cien (HICP) (CON/1999/6), Ú. v. ES C 252, 3. 9. 1999, s. 4.
03/09/1999
Stanovisko k zavedeniu eura (CON/1999/10), Nemecko, 3. 9. 1999.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/08/1999
Stanovisko k vykonávaniu smernice 98/26/ES o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov (smernica o neodvolateľnosti zúčtovania) (CON/1999/9), Švédsko, 26. 8. 1999.
23/07/1999
Stanovisko k vykonávaniu smernice 97/5/ES o cezhraničných prevodoch a smernice 98/26/ES o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov (smernica o neodvolateľnosti zúčtovania) (CON/1999/7), Rakúsko, 23. 7. 1999.
15/07/1999
Stanovisko k problematike výmenného kurzu kapverdského escuda (CON/1998/57), Ú. v. ES C 200, 15. 7. 1999, s. 7.
15/07/1999
Stanovisko k problematike výmenného kurzu CFA franku a komorského franku (CON/1998/37), Ú. v. ES C 200, 15. 7. 1999, s. 6.
14/07/1999
Stanovisko k orgánu bankového dohľadu (CON/1999/5), Rakúsko, 14. 7. 1999.
06/07/1999
Stanovisko k začatiu a vykonávaniu činností inštitúcií elektronických peňazí a dohľadu nad obozretným podnikaním inštitúcií elektronických peňazí a ku koordinácii právnych a správnych predpisov týkajúcich sa začatia a vykonávania činností úverových inštitúcií (CON/1998/56), Ú. v. ES C 189, 6. 7. 1999, s. 7.
01/06/1999
Stanovisko k dematerializácii akcií Bank of Greece (CON/1999/4), Grécko, 1. 6. 1999.
26/05/1999
Stanovisko k vykonávaniu smernice 98/26/ES o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov (smernica o neodvolateľnosti zúčtovania) (CON/1999/1), Španielsko, 26. 5. 1999.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/05/1999
Stanovisko k menovým opatreniam vo francúzskych územných spoločenstvách Saint Pierre a Miquelon a Mayotte (CON/1998/64), Ú. v. ES C 127, 7. 5. 1999, s. 5.
07/05/1999
Stanovisko k menovým vzťahom spoločenstva s Monackým kniežatstvom, Sanmarínskou republikou a Vatikánom (CON/1998/63), Ú. v. ES C 127, 7. 5. 1999, s. 4.
30/04/1999
Stanovisko k výrobe a vydávaniu mincí (CON/1999/3), Taliansko, 30. 4. 1999.
21/04/1999
Stanovisko k zmenám a doplneniam zákona o zavedení eura (CON/1999/2), Taliansko, 21. 4. 1999.
20/03/1999
Stanovisko k zloženiu Hospodárskeho a finančného výboru (CON/1998/53), Ú. v. ES C 77, 20. 3. 1999, s. 9.
20/03/1999
Stanovisko k nominálnym hodnotám a technickým špecifikáciám euromincí (CON/1998/44), Ú. v. ES C 77, 20. 3. 1999, s. 8.