1999

20/12/1999
Aviz cu privire la statisticile referitoare la balanţa de plăţi (CON/1999/22), Luxemburg, 20.12.1999.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/12/1999
Decizia BCE din 12 octombrie 1999 privind Regulamentul de procedură al Comitetului executiv al BCE  (BCE/1999/7), JO L 314, 8.12.1999, p. 34.
25/11/1999
Aviz cu privire la obligaţiile contractuale ale sectorului financiar datorate la 31 decembrie 1999 (CON/1999/17), Luxemburg, 25.11.1999.
19/11/1999
Aviz cu privire la modificarea Statutului Bank of Greece (CON/1999/18), Grecia, 19.11.1999.
13/11/1999
Nu mai este în vigoare: Decizia BCE din 7 octombrie 1999 privind prevenirea fraudei  (BCE/1999/5), JO L 291, 13.11.1999, p. 36.
28/10/1999
Aviz cu privire la distribuirea profitului Banco de España către Trezorerie (CON/1999/16), Spania, 28.10.1999.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/10/1999
Aviz cu privire la, pe de o parte, cadrul juridic al instituţiilor de credit şi al societăţilor financiare în privinţa Fondului de Garantare a Depozitelor şi, pe de altă parte, activităţile Fondului de Garantare a Depozitelor  (CON/1999/15), Portugalia, 27.10.1999.
12/10/1999
Regulamentul (CE) nr. 2157/1999 al BCE din 23 septembrie 1999 privind competența BCE de a impune sancțiuni  (BCE/1999/4), JO L 264, 12.10.1999, p. 21.
05/10/1999
Orientarea BCE din 7 iulie 1998 privind anumite dispoziţii referitoare la bancnotele euro, modificată la 26 august 1999 [iniţial datată 26 august 1998, dar corectată prin rectificare (JO L 287, 14.11.2000, p. 68)] (BCE/1999/3), JO L 258, 5.10.1999, p. 32.
24/09/1999
Aviz cu privire la legea referitoare la acordarea de competenţe pentru Banco de Portugal (i) de producere şi tipărire a banilor şi a altor documente; (ii) de distribuire de bancnote şi (iii) de dezvoltare a serviciilor legate de îndeplinirea acestor activităţi (CON/1999/14), Portugalia, 24.9.1999.
15/09/1999
Aviz cu privire la legea dreptului de autor şi a drepturilor conexe (CON/1999/12), Irlanda, 15.9.1999.
14/09/1999
Aviz cu privire la protejarea instituţiilor de credit şi a altor instituţii financiare în ceea ce priveşte răspunderea angajată ca urmare a închiderii sistemelor de plăţi şi de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare în data de 31 decembrie 1999 (CON/1999/13), Țările de Jos, 14.9.1999.
03/09/1999
Aviz cu privire la introducerea euro (CON/1999/10), Germania, 3.9.1999.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/08/1999
Aviz cu privire la transpunerea Directivei 98/26/CE privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi de decontare a titlurilor de valoare (Directiva privind caracterul definitiv al decontării) (CON/1999/9), Suedia, 26.8.1999.
23/07/1999
Aviz cu privire la transpunerea Directivei 97/5/CE privind transferurile de fonduri transfrontaliere şi a Directivei 98/26/CE privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi de decontare a titlurilor de valoare (Directiva privind caracterul definitiv al decontării) (CON/1999/7), Austria, 23.7.1999.
14/07/1999
Aviz cu privire la autoritatea de supraveghere bancară (CON/1999/5), Austria, 14.7.1999.
01/06/1999
Aviz cu privire la dematerializarea acţiunilor Bank of Greece (CON/1999/4), Grecia, 1.6.1999.
26/05/1999
Aviz cu privire la transpunerea Directivei 98/26/EC privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi de decontare a titlurilor de valoare (Directiva privind caracterul definitiv al decontării)  (CON/1999/1), Spania, 26.5.1999.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/04/1999
Aviz cu privire la producţia şi emisiunea de monede metalice (CON/1999/3), Italia, 30.4.1999.
21/04/1999
Aviz cu privire la modificările la legea privind introducerea euro (CON/1999/2), Italia, 21.4.1999.