1999

20/12/1999
Opinia w sprawie danych statystycznych w zakresie bilansu płatniczego (CON/1999/22), Luksemburg, 20.12.1999.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/12/1999
Decyzja EBC z dnia 12 października 1999 r. w sprawie Regulaminu Zarządu EBC (EBC/1999/7), Dz.U. L 314 z 8.12.1999, str. 34.
25/11/1999
Opinia w sprawie zobowiązań umownych sektora finansowego wymagalnych w dniu 31 grudnia 1999 r. (CON/1999/17), Luksemburg, 25.11.1999.
19/11/1999
Opinia w sprawie zmian Statutu Bank of Greece (CON/1999/18), Grecja, 19.11.1999.
12/11/1999
Opinia w sprawie szczegółowych zasad wykonywania rozporządzenia Rady (WE) Nr 2494/95 w zakresie minimalnych standardów dotyczących uwzględniania w zharmonizowanym wskaźniku cen detalicznych (HICP) produktów przynależnych do sektorów: zdrowie, edukacja, opieka społeczna (CON/1999/11), Dz.U. C 324 z 12.11.1999, str. 11.
28/10/1999
Opinia w sprawie ustaleń w zakresie przekazywania dochodów Banco de España na rzecz Skarbu Państwa (CON/1999/16), Hiszpania, 28.10.1999.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/10/1999
Opinia w sprawie (i) ram prawnych dla instytucji kredytowych oraz spółek finansowych w zakresie Funduszu Gwarancji Depozytowych; oraz (ii) działalności Funduszu Gwarancji Depozytowych (CON/1999/15), Portugalia, 27.10.1999.
12/10/1999
Rozporządzenie EBC (WE) nr 2157/1999 z dnia 23 września 1999 r. w sprawie uprawnień EBC do nakładania sankcji (EBC/1999/4), Dz.U. L 264 z 12.10.1999, str. 21.
07/10/1999
Opinia w sprawie zmiany do rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2214/96 w zakresie subindeksów zharmonizowanego wskaźnika cen detalicznych (HICP) (CON/1999/8), Dz.U. C 285 z 7.10.1999, str. 14.
07/10/1999
Opinia w sprawie przedsiębiorstw zajmujących się zbiorowym inwestowaniem w przenaszalne papiery wartościowe (CON/1998/54), Dz.U. C 285 z 7.10.1999, str. 9.
07/10/1999
Opinia w sprawie zharmonizowanego wskaźnika cen detalicznych (HICP) (CON/1998/34), Dz.U. C 285 z 7.10.1999, str. 7.
05/10/1999
Wytyczne EBC z dnia 7 lipca 1998 r. w sprawie niektórych przepisów dotyczących banknotów euro, zmienione dnia 26 sierpnia 1999 r. [wytyczne początkowo datowane na 26 sierpnia 1998 r., co było przedmiotem sprostowania (Dz.U. L 297, 14.11.2000, str. 68)] (EBC/1999/3), Dz.U. L 258 z 5.10.1999, str. 32.Dodatkowe informacje
24/09/1999
Opinia w sprawie ustawy przyznającej Banco de Portugal uprawnienia w zakresie (i) produkcji i druku papierowych banknotów oraz innych dokumentów; (ii) dystrybucji banknotów oraz (iii) rozwoju zakresu usług świadczonych w związku z wykonywaniem wskazanych uprawnień  (CON/1999/14), Portugalia, 24.9.1999.
15/09/1999
Opinia w sprawie projektu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (CON/1999/12), Irlandia, 15.9.1999.
14/09/1999
Opinia w sprawie ochrony instytucji kredytowych i innych instytucji finansowych przed roszczeniami wynikającymi z zamknięcia systemów płatności i systemów rozrachunku papierów wartościowych w dniu 31 grudnia 1999 r. (CON/1999/13), Holandia, 14.9.1999.
03/09/1999
Opinia w sprawie szczegółowych zasad wykonywania rozporządzenia Rady (WE) Nr 2494/95 w zakresie minimalnych standardów dotyczących uwzględniania działalności ubezpieczeniowej w zharmonizowanym wskaźniku cen detalicznych (CON/1999/6), Dz.U. C 252 z 3.9.1999, str. 4.
03/09/1999
Opinia w sprawie wprowadzenia waluty euro (CON/1999/10), Niemcy, 3.9.1999.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/08/1999
Opinia w sprawie wykonania Dyrektywy 98/25/WE w sprawie ostateczności rozrachunku w systemach płatności i w systemach rozrachunku papierów wartościowych (Dyrektywa o Ostateczności Rozrachunku) (CON/1999/9), Szwecja, 26.8.1999.
23/07/1999
Opinia w sprawie wykonania Dyrektywy 95/5/WE w sprawie przelewów transgranicznych oraz Dyrektywy 98/26/WE o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i w systemach rozrachunku papierów wartościowych (Dyrektywa o Ostateczności Rozrachunku) (CON/1999/7), Austria, 23.7.1999.
15/07/1999
Opinia w sprawie zagadnień kursu walutowego dotyczących waluty Cape Verde escudo (CON/1998/57), Dz.U. C 200 z 15.7.1999, str. 7.
15/07/1999
Opinia w sprawie kwestii dotyczących kursu walutowego w odniesieniu do franka CFA oraz franka komoryjskiego (CON/1998/37), Dz.U. C 200 z 15.7.1999, str. 6.
14/07/1999
Opinia w sprawie organu nadzoru bankowego (CON/1999/5), Austria, 14.7.1999.
06/07/1999
Opinia w sprawie podejmowania, prowadzenia oraz nadzoru ostrożnościowego nad działalnością w zakresie instytucji pieniądza elektronicznego oraz koordynacji ustaw, regulacji i przepisów administracyjnych dotyczących podejmowania i prowadzenia działalności w zakresie instytucji kredytowych (CON/1998/56), Dz.U. C 189 z 6.7.1999, str. 7.
01/06/1999
Opinia w sprawie dematerializacji akcji Bank of Greece (CON/1999/4), Grecja, 1.6.1999.
26/05/1999
Opinia w sprawie wykonania Dyrektywy 98/25/WE w sprawie ostateczności rozrachunku w systemach płatności i w systemach rozrachunku papierów wartościowych (Dyrektywa o Ostateczności Rozrachunku) (CON/1999/1), Hiszpania, 26.5.1999.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/05/1999
Opinia w sprawie uzgodnień monetarnych przyjętych dla francuskich obszarów terytorialnych Saint Pierre i Miquelon oraz Mayotte (CON/1998/64), Dz.U. C 127 z 7.5.1999, str. 5.
07/05/1999
Opinia w sprawie stosunków monetarnych Wspólnoty z Księstwem Monako, Republiką San Marino oraz Watykanem (CON/1998/63), Dz.U. C 127 z 7.5.1999, str. 4.
30/04/1999
Opinia w sprawie produkcji i emisji monet (CON/1999/3), Włochy, 30.4.1999.
21/04/1999
Opinia w sprawie zmian w ustawie o wprowadzeniu waluty euro (CON/1999/2), Włochy, 21.4.1999.
20/03/1999
Opinia w sprawie składu Komitetu Ekonomicznego i Finansowego (CON/1998/53), Dz.U. C 77 z 20.3.1999, str. 9.
20/03/1999
Opinia w sprawie denominacji i właściwości technicznych monet euro (CON/1998/44), Dz.U. C 77 z 20.3.1999, str. 8.