1999

20/12/1999
Advies inzake betalingsbalansstatistieken (CON/1999/22), Luxemburg, 20.12.1999.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/12/1999
Besluit van de ECB van 12 oktober 1999 betreffende het Reglement van orde van de directie van de ECB (ECB/1999/7), PB L 314 van 8.12.1999, blz. 34.
08/12/1999
Besluit van de ECB van 7 oktober 1999 tot wijziging van het Reglement van orde van de ECB (ECB/1999/6) (ECB/1999/6), PB L 314 van 8.12.1999, blz. 32.
25/11/1999
Advies inzake de contractuele verplichtingen van de financiële sector die op 31 december 1999 vervallen (CON/1999/17), Luxemburg, 25.11.1999.
20/11/1999
Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 16 november 1999 betreffende de benoeming van de leden van het Comité voor fraudebestrijding van de ECB (ECB/1999/8), PB L 299 van 20.11.1999, blz. 40.
19/11/1999
Advies inzake wijziging van de statuten van de Bank of Greece (CON/1999/18), Griekenland, 19.11.1999.
13/11/1999
Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 7 oktober 1999 betreffende de preventie van fraude (ECB/1999/5), PB L 291 van 13.11.1999, blz. 36.
12/11/1999
Advies inzake gedetailleerde regels voor de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 2494/95 van de Raad voor wat betreft de minimumnormen voor de behandeling van tot de sectoren gezondheid, onderwijs en sociale bescherming behorende producten in het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen (CON/1999/11), PB C 324 van 12.11.1999, blz. 11.Aanvullende informatie
28/10/1999
Advies betreffende regelingen voor de uitkering van de winst van de Banco de España aan de Schatkist (CON/1999/16), Spanje, 28.10.1999.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/10/1999
Advies inzake (i) het juridisch kader voor kredietinstellingen en financiële ondernemingen met betrekking tot het depositogarantiefonds en (ii) de activiteiten van het depositogarantiefonds (CON/1999/15), Portugal, 27.10.1999.
12/10/1999
Verordening van de ECB (EG) nr. 2157/1999 van 23 september 1999 met betrekking tot de bevoegdheid van de ECB om sancties op te leggen (ECB/1999/4), PB L 264 van 12.10.1999, blz. 21.
07/10/1999
Advies inzake wijziging van Verordening (EG) nr. 2214/96 van de Commissie wat de subindexcijfers van het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen betreft (CON/1999/8), PB C 285 van 7.10.1999, blz. 14.
07/10/1999
Advies inzake instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's) (CON/1998/54), PB C 285 van 7.10.1999, blz. 9.Aanvullende informatie
07/10/1999
Advies inzake de geharmoniseerde index van consumptieprijzen (CON/1998/34), PB C 285 van 7.10.1999, blz. 7.
05/10/1999
Richtsnoer van de ECB van 7 juli 1998 betreffende bepaalde bepalingen met betrekking tot eurobankbiljetten, zoals gewijzigd op 26 augustus 1999 [oorpspronkelijk gedateerd 26 augustus 1998, maar gecorrigeerd per rectificatie(PB L 287 van 14.11.2000, blz. 68)] (ECB/1999/3), PB L 258 van 5.10.1999, blz. 32.Aanvullende informatie
05/10/1999
Besluit van de ECB van 26 augustus 1999 tot wijziging van het besluit van de ECB van 7 juli 1998 (ECB/1998/6) betreffende de denominaties, specificaties, reproductie, vervanging en het uit circulatie nemen van eurobankbiljetten (ECB/1999/2), PB L 258 van 5.10.1999, blz. 29.
24/09/1999
Advies inzake een wetsontwerp waarbij aan de Banco de Portugal de bevoegdheid wordt toegekend (i) papiergeld en andere waardepapieren aan te maken en te drukken, (ii) de distributie van bankbiljetten uit te voeren en (iii) diensten daarvoor te ontwikkelen (CON/1999/14), Portugal, 24.9.1999.
23/09/1999
Aanbeveling van de ECB voor een verordening (EG) van de Raad met betrekking tot door de ECB opgeroepen verdere stortingen van externe reserves (ECB/1999/1), PB C 269 van 23.9.1999, blz. 9.
15/09/1999
Advies inzake een wetsontwerp aangaande auteursrecht en aanverwante rechten (CON/1999/12), Ierland, 15.9.1999.
14/09/1999
Advies inzake de bescherming van kredietinstellingen en andere financiële instellingen tegen verplichtingen uit hoofde van de sluiting van betalings- en effecten-afwikkelingssystemen op 31 december 1999 (CON/1999/13), Nederland, 14.9.1999.
03/09/1999
Advies inzake gedetailleerde regels voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 2494/95 van de Raad wat de minimumnormen voor de behandeling van verzekeringen in het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen betreft (CON/1999/6), PB C 252 van 3.9.1999, blz. 4.
03/09/1999
Advies inzake de invoering van de euro (CON/1999/10), Duitsland, 3.9.1999.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/08/1999
Advies inzake de tenuitvoerlegging van Richtlijn 98/26/EG betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen (CON/1999/9), Zweden, 26.8.1999.
23/07/1999
Advies inzake de tenuitvoerlegging van Richtlijn 97/5/EG betreffende grensoverschrijdende overmakingen en van Richtlijn 98/26/EG betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen (CON/1999/7), Oostenrijk, 23.7.1999.
15/07/1999
Advies inzake wisselkoersaangelegenheden betreffende de Kaapverdische escudo (CON/1998/57), PB C 200 van 15.7.1999, blz. 7.
15/07/1999
Advies inzake wisselkoersaangelegenheden betreffende de CFA-frank en de Comoriaanse frank (CON/1998/37), PB C 200 van 15.7.1999, blz. 6.
14/07/1999
Advies inzake de bankentoezichthouder (CON/1999/5), Oostenrijk, 14.7.1999.
06/07/1999
Advies inzake de toegang tot, de uitoefening van en het bedrijfseconomisch toezicht op de werkzaamheden van instellingen voor elektronisch geld, en de coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen (CON/1998/56), PB C 189 van 6.7.1999, blz. 7.Aanvullende informatie
01/06/1999
Advies inzake de dematerialisatie van de aandelen van de Bank of Greece (CON/1999/4), Griekenland, 1.6.1999.
26/05/1999
Advies inzake de tenuitvoerlegging van Richtlijn 98/26/EG betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen (CON/1999/1), Spanje, 26.5.1999.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/05/1999
Besluit van de ECB van 9 juni 1998 inzake de goedkeuring van de arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de ECB, zoals gewijzigd op 31 maart 1999 (ECB/1998/4), PB L 125 van 19.5.1999, blz. 32.
19/05/1999
Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 1 december 1998 inzake het procentuele aandeel van de nationale centrale banken in de verdeelsleutel voor het kapitaal van de ECB (ECB/1998/13), PB L 125 van 19.5.1999, blz. 33.
19/05/1999
Reglement van orde van de ECB, zoals gewijzigd op 22 april 1999 PB L 125 van 19.5.1999, blz. 34.
07/05/1999
Advies inzake monetaire regelingen in de Franse territoriale gemeenschappen Saint Pierre en Miquelon en Mayotte (CON/1998/64), PB C 127 van 7.5.1999, blz. 5.Aanvullende informatie
07/05/1999
Advies inzake de monetaire betrekkingen van de Gemeenschap met het Vorstendom Monaco, de Republiek San Marino en Vaticaanstad (CON/1998/63), PB C 127 van 7.5.1999, blz. 4.
04/05/1999
Niet langer van kracht zijn: Richtsnoer van de ECB van 1 december 1998 betreffende de statistische rapportagevereisten van de ECB met betrekking tot betalingsbalansstatistieken en statistieken inzake de internationale investeringspositie (ECB/1998/17), PB L 115 van 4.5.1999, blz. 47.
30/04/1999
Advies betreffende de aanmaak en uitgifte van munten (CON/1999/3), Italië, 30.4.1999.
28/04/1999
Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 1 december 1998 betreffende de maatregelen die nodig zijn voor de volstorting van het kapitaal van de ECB door de nationale centrale banken van de niet-deelnemende lidstaten (ECB/1998/14), PB L 110 van 28.4.1999, blz. 33.
28/04/1999
Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 3 november 1998 inzake toegang van het publiek tot de documentatie en archieven van de ECB (ECB/1998/12), PB L 110 van 28.4.1999, blz. 30.
21/04/1999
Advies inzake wijziging van de wet betreffende de invoering van de euro (CON/1999/2), Italië, 21.4.1999.
20/03/1999
Advies inzake de samenstelling van het Economisch en Financieel Comité (CON/1998/53), PB C 77 van 20.3.1999, blz. 9.Aanvullende informatie
20/03/1999
Advies inzake de denominaties en technische specificaties van euromuntstukken (CON/1998/44), PB C 77 van 20.3.1999, blz. 8.Aanvullende informatie
20/03/1999
Niet langer van kracht zijn: Reglement van orde van de Algemene Raad van de ECB PB L 75 van 20.3.1999, blz. 36.
15/01/1999
Aanbeveling van de ECB van 7 juli 1998 betreffende de vaststelling van bepaalde maatregelen ter vergroting van de rechtsbescherming van eurobankbiljetten en -munten (ECB/1998/7), PB C 11 van 15.1.1999, blz. 13.
14/01/1999
Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 7 juli 1998 betreffende de denominaties, specificaties, reproductie, vervanging en het uit circulatie nemen van eurobankbiljetten (ECB/1998/6), PB L 8 van 14.1.1999, blz. 36.
14/01/1999
Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 9 juni 1998 betreffende de wijze waarop het procentuele aandeel van de nationale centrale banken in de verdeelsleutel voor het kapitaal van de ECB dient te worden bepaald (ECB/1998/1), PB L 8 van 14.1.1999, blz. 31.