1999

20/12/1999
Opinjoni dwar l-istatistika tal-bilanċ tal-pagamenti  (CON/1999/22), Il-Lussemburgu, 20.12.1999.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/12/1999
Deċiżjoni tal-BĊE tat-12 ta’ Ottubru, 1999, dwar ir-Regoli tal-Proċedura tal-Bord Eżekuttiv tal-BĊE (BĊE/1999/7), ĠU L 314, 8.12.1999, pġ. 34.
25/11/1999
Opinjoni dwar l-obbligi kuntrattwali tas-settur finanzjarju dovuti fil-31 ta' Diċembru, 1999 (CON/1999/17), Il-Lussemburgu, 25.11.1999.
19/11/1999
Opinjoni dwar l-emendi ta' l-iStatut tal-Bank of Greece  (CON/1999/18), Il-Greċja, 19.11.1999.
13/11/1999
Mhux aktar fis-seħħ: Deċiżjoni tal-BĊE tas-7 ta’ Ottubru 1999 dwar prevenzjoni ta’ frodi (BĊE/1999/5), ĠU L 291, 13.11.1999, pġ. 36.
12/11/1999
Opinjoni dwar ir-regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2494/95 fir-rigward ta' standards minimi għat-trattament tal-prodotti fis-setturi tas-saħħa, ta' l-edukazzjoni u tal-protezzjoni soċjali fl-indiċi armonizzat tal-prezzijiet tal-konsumatur (HICP) (CON/1999/11), ĠU C 324, 12.11.1999, pġ. 11.
28/10/1999
Opinjoni dwar l-arranġamenti għall-allokazzjoni tal-profitti tal-Banco de España's għat-Teżor  (CON/1999/16), Spanja, 28.10.1999.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/10/1999
Opinjoni dwar il- (i) qafas legali ta' l-istituzzjonijiet ta' kreditu u tal-kumpaniji finanzjarji dwar il-Fond għall-Garanzija tad-Depożiti; u (ii) l-attivitajiet tal-Fond għall-Garanzija tad-Depożiti  (CON/1999/15), Il-Portugall, 27.10.1999.
12/10/1999
Ir-Regolament tal-BĊE (KE) Nru. 2157/1999 tat-23 Settembru, 1999 dwar il-poteri tal-BĊE li jimponi sanzjonijiet (BĊE/1999/4), ĠU L 264, 12.10.1999, pġ. 21.
07/10/1999
Opinjoni dwar l-emenda tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2214/96 dwar is-sub-indiċijiet ta' l-indiċi armonizzat tal-prezzijiet tal-konsumatur (HICP)  (CON/1999/8), ĠU C 285, 7.10.1999, pġ. 14.
07/10/1999
Opinjoni dwar l-impriżi għall-investiment kollettiv f'titoli trasferibbli (UCITS) (CON/1998/54), ĠU C 285, 7.10.1999, pġ. 9.
07/10/1999
Opinjoni dwar l-indiċi armonizzat tal-prezzijiet tal-konsumatur (HICP) (CON/1998/34), ĠU C 285, 7.10.1999, pġ. 7.
05/10/1999
Linja ta' Gwida tal-BĊE tas-7 ta' Lulju, 1998 dwar ċerti dispożizzjonijiet li jirrigwardaw il-karti tal-flus ta' l-euro, kif emendata fis-26 ta' Awissu, 1999 [oriġinarjament iddatata 26 Awwissu, 1998, imma kkoreġuta bil-corrigendum (ĠU L 287, 14.11.2000, p. 68)] (BĊE/1999/3), ĠU L 258, 5.10.1999, pġ. 32.Aktar tagħrif
24/09/1999
Opinjoni dwar Liġi li tagħti lill-Banco de Portugal il-kompetenza (i) li jipproduċi u jistampa flus tal-karti u dokumenti oħra; (ii) li jiddistribbwixxi karti tal-flus; u (iii) li jiżviluppa servizzi relatati mas-segwiment ta' dawn l-attivitajiet (CON/1999/14) (CON/1999/14), Il-Portugall, 24.9.1999.
15/09/1999
Opinjoni dwar Abbozz ta' Liġi dwar id-Drittijiet ta' l-Awtur u Drittijiet Relatati  (CON/1999/12), L-Irlanda, 15.9.1999.
14/09/1999
Opinjoni dwar il-protezzjoni ta' l-istituzzjonijiet ta' kreditu w istituzzjonijiet finanzjarji oħra kontra passivi li jirriżultaw mill-egħluq ta' sistemi ta' ħlas u ta' ftehim dwar it-titoli fil-31 ta' Diċembru, 1999 (CON/1999/13), Il-Pajjiżi l-Baxxi, 14.9.1999.
03/09/1999
Opinjoni dwar regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2494/95 fir-rigward ta' standards minimi għat-trattament ta' l-assigurazzjoni fl-indiċi armonizzat tal-prezzijiet tal-konsumatur (HICP) (CON/1999/6), ĠU C 252, 3.9.1999, pġ. 4.
03/09/1999
Opinjoni dwar l-introduzzjoni tal-euro (CON/1999/10), Il-Ġermanja, 3.9.1999.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/08/1999
Opinjoni dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva 98/26/KE dwar il-finalita` tal-ftehim f'sistemi ta' ħlas u ta' ftehim dwar it-titoli (Direttiva dwar il-Finalita` tal-Ftehim) (CON/1999/9), L-Isvezja, 26.8.1999.
23/07/1999
Opinjoni dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva 97/5/KE dwar it-trasferimenti internazzjonali ta' kreditu u tad-Direttiva 98/26/KE dwar il-finalita' tal-ftehim f'sistemi ta' ħlas u ta' ftehim dwar it-titoli (Direttiva dwar il-Finalita` tal-Ftehim) (CON/1999/7), L-Awstrija, 23.7.1999.
15/07/1999
Opinjoni dwar kwistjonijiet tar-rata tal-kambju fir-rigward ta' l-iskud tal-Cape Verde (CON/1998/57), ĠU C 200, 15.7.1999, pġ. 7.
15/07/1999
Opinjoni dwar kwistjonijiet tar-rata tal-kambju li għandhom x'jaqsmu mal-frank tas-CFA u l-frank Komorjan  (CON/1998/37), ĠU C 200, 15.7.1999, pġ. 6.
14/07/1999
Opinjoni dwar l-awtorita` bankarja superviżorja  (CON/1999/5), L-Awstrija, 14.7.1999.
06/07/1999
Opinjoni dwar il-bidu, is-segwiment u s-superviżjoni prudenzjali tan-negozju ta' l-istituzzjonijiet tal-flus elettroniku, u l-koordinazzjoni tal-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi li għandhom x'jaqsmu mal-bidu u s-segwiment tan-negozju ta' l-istituzzjonijiet ta' kreditu  (CON/1998/56), ĠU C 189, 6.7.1999, pġ. 7.
01/06/1999
Opinjoni dwar l-iżmaterjalizzazzjoni (dematerialisation) ta' l-ishma tal-Bank of Greece  (CON/1999/4), Il-Greċja, 1.6.1999.
26/05/1999
Opinjoni dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva 98/26/KE dwar il-finalita` tal-ftehim f'sistemi ta' ħlas u ta' ftehim dwar it-titoli (Direttiva dwar il-Finalita` tal-Ftehim) (CON/1999/1), Spanja, 26.5.1999.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/05/1999
Opinjoni dwar l-arranġamenti monetarji fil-komunitajiet territorjali Franċiżi ta' Saint Pierre u Miquelon u Mayotte (CON/1998/64), ĠU C 127, 7.5.1999, pġ. 5.
07/05/1999
Opinjoni dwar ir-relazzjonijiet monetarji tal-Komunita` mal-Prinċipalita` ta' Monako, ir-Repubblika ta' San Marino u l-Belt tal-Vatikan  (CON/1998/63), ĠU C 127, 7.5.1999, pġ. 4.
30/04/1999
Opinjoni dwar il-produzzjoni u l-ħruġ ta' muniti  (CON/1999/3), L-Italja, 30.4.1999.
21/04/1999
Opinjoni dwar l-emendi tal-liġi dwar l-introduzzjoni tal-euro (CON/1999/2), L-Italja, 21.4.1999.
20/03/1999
Opinjoni dwar il-kompożizzjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Finanzjarju  (CON/1998/53), ĠU C 77, 20.3.1999, pġ. 9.
20/03/1999
Opinjoni dwar id-denominazzjonijiet u l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tal-muniti euro (CON/1998/44), ĠU C 77, 20.3.1999, pġ. 8.