1999

20/12/1999
Atzinums par maksājumu bilances statistiku (CON/1999/22), Luksemburga, 20.12.1999.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/12/1999
ECB lēmums (1999. gada 12. oktobris) par ECB valdes reglamentu (ECB/1999/7), OV L 314, 8.12.1999, 34. lpp..
25/11/1999
Atzinums par finanšu sektora līgumsaistībām, kuru termiņš ir 1999. gada 31. decembrī (CON/1999/17), Luksemburga, 25.11.1999.
19/11/1999
Atzinums par grozījumiem Bank of Greece statūtos (CON/1999/18), Grieķija, 19.11.1999.
12/11/1999
Atzinums par sīki izstrādātiem noteikumiem kā ieviest Padomes Regulu (EK) 2494/95 saistībā ar obligātajiem produktu apstrādes standartiem veselības aizsardzības, izglītības un sociālās aizsardzības nozarēs Saskaņotajā patēriņa cenu indeksā (HICP) (CON/1999/11), OV C 324, 12.11.1999, 11. lpp..
28/10/1999
Atzinums par Banco de España peļņas iemaksas Valsts kasē kārtību (CON/1999/16), Spānija, 28.10.1999.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/10/1999
Atzinums par i) kredītiestāžu un finanšu uzņēmējsabiedrību tiesisko regulējumu saistībā ar Noguldījumu garantiju fondu; ii) Noguldījumu garantiju fonda darbību (CON/1999/15), Portugāle, 27.10.1999.
12/10/1999
ECB Regula (EK) Nr. 2157/1999 (1999. gada 23. septembris) par ECB pilnvarām piemērot sankcijas (ECB/1999/4), OV L 264, 12.10.1999, 21. lpp..
07/10/1999
Atzinums par grozījumiem Komisijas Regulā (EK) Nr. 2214/96 attiecībā uz Saskaņotā patēriņa cenu indeksa (HICP) apakšindeksiem (CON/1999/8), OV C 285, 7.10.1999, 14. lpp..
07/10/1999
Atzinums par uzņēmumiem, kas veic kolektīvos ieguldījumus pārvedamos vērtspapīros (UCITS) (CON/1998/54), OV C 285, 7.10.1999, 9. lpp..
07/10/1999
Atzinums par Saskaņoto patēriņa cenu indeksu (HICP) (CON/1998/34), OV C 285, 7.10.1999, 7. lpp..
05/10/1999
ECB Pamatnostādne (1998. gada 26. augusts) par dažiem noteikumiem attiecībā uz euro banknotēm, ņemot vērā 1999. gada 26. augustā izdarītos grozījumus [kļūdu labojums (OV L 287, 14.11.2000, 68. lpp) nav vēl ņemts vērā] (ECB/1999/3), OV L 258, 5.10.1999, 32. lpp..Papildus informācija
24/09/1999
Atzinums par likumu, ar kuru Banco de Portugal tiek noteikta kompetence i) pavairot un iespiest papīra naudu un citus dokumentus; ii) izplatīt banknotes; iii) sniegt pakalpojumus, kas saistīti ar šo darbību veikšanu (CON/1999/14), Portugāle, 24.9.1999.
15/09/1999
Atzinums par Autortiesību un blakustiesību likumu (CON/1999/12), Īrija, 15.9.1999.
14/09/1999
Atzinums par kredītiestāžu un citu finanšu iestāžu aizsardzību pret saistībām, kas izriet no maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmu slēgšanas 1999. gada 31. decembrī (CON/1999/13), Nīderlande, 14.9.1999.
03/09/1999
Atzinums par sīki izstrādātiem noteikumiem kā ieviest Padomes Regulu (EK) 2494/95 saistībā ar obligātiem standartiem par apdrošināšanas traktējumu Saskaņotajā patēriņa cenu indeksā (HICP) (CON/1999/6), OV C 252, 3.9.1999, 4. lpp..
03/09/1999
Atzinums par euro ieviešanu (CON/1999/10), Vācija, 3.9.1999.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/08/1999
Atzinums par to, kā ieviest Direktīvu 98/26/EK par norēķinu galīgumu maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmās (Norēķinu galīguma direktīvu) (CON/1999/9), Zviedrija, 26.8.1999.
23/07/1999
Atzinums par to, kā ieviest Direktīvu 97/5/EK par pārrobežu pārskaitījumiem un Direktīvu 98/26/EK par norēķinu galīgumu maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmās (Norēķinu galīguma direktīvu) (CON/1999/7), Austrija, 23.7.1999.
15/07/1999
Atzinums par maiņas kursa jautājumiem saistībā ar Kaboverdes eskudo (CON/1998/57), OV C 200, 15.7.1999, 7. lpp..
15/07/1999
Atzinums par maiņas kursa jautājumiem saistībā ar CFA franku un Komoru franku (CON/1998/37), OV C 200, 15.7.1999, 6. lpp..
14/07/1999
Atzinums par banku uzraudzības iestādi (CON/1999/5), Austrija, 14.7.1999.
06/07/1999
Atzinums par elektroniskās naudas iestāžu darbības sākšanu, veikšanu un uzraudzību, kā arī par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz kredītiestāžu darbības sākšanu un veikšanu (CON/1998/56), OV C 189, 6.7.1999, 7. lpp..
01/06/1999
Atzinums par Bank of Greece kapitāla daļu dematerializāciju (CON/1999/4), Grieķija, 1.6.1999.
26/05/1999
Atzinums par to, kā ieviest Direktīvu 98/26/EK par norēķinu galīgumu maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmās (Norēķinu galīguma direktīvu) (CON/1999/1), Spānija, 26.5.1999.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/05/1999
Atzinums par monetāro režīmu Francijas Senpjēras un Mikelonas un Majotas teritorijās (CON/1998/64), OV C 127, 7.5.1999, 5. lpp..
07/05/1999
Atzinums par Kopienas monetārajām attiecībām ar Monako Firstisti, Sanmarīno Republiku un Vatikānu (CON/1998/63), OV C 127, 7.5.1999, 4. lpp..
30/04/1999
Atzinums par monētu izgatavošanu un emisiju (CON/1999/3), Itālija, 30.4.1999.
21/04/1999
Atzinums par grozījumiem likumā par euro ieviešanu (CON/1999/2), Itālija, 21.4.1999.
20/03/1999
Atzinums par Ekonomikas un finanšu komitejas sastāvu (CON/1998/53), OV C 77, 20.3.1999, 9. lpp..
20/03/1999
Atzinums par euro monētu denominācijām un tehniskajām specifikācijām (CON/1998/44), OV C 77, 20.3.1999, 8. lpp..