1999

20/12/1999
Nuomonė dėl mokėjimų balanso statistikos (CON/1999/22), Liuksemburgas, 1999 12 20.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/12/1999
1999 m. spalio 12 d. ECB sprendimas dėl ECB vykdomosios valdybos darbo reglamento (ECB/1999/7), OL L 314, 1999 12 8, p. 34.
25/11/1999
Nuomonė dėl finansų sektoriaus sutartinių įsipareigojimų, vykdytinų 1999 m. gruodžio 31 d. (CON/1999/17), Liuksemburgas, 1999 11 25.
19/11/1999
Nuomonė dėl Bank of Greece statuto dalinių pakeitimų (CON/1999/18), Graikija, 1999 11 19.
12/11/1999
Nuomonė dėl išsamių Tarybos reglamento (EB) Nr. 2494/95 įgyvendinimo taisyklių ryšium su produktų sveikatos, švietimo ir socialinės apsaugos sektoriuose režimo suderintame vartotojų kainų indekse (SVKI) minimaliais standartais (CON/1999/11), OL C 324, 1999 11 12, p. 11.
28/10/1999
Nuomonė dėl susitarimų dėl Banco de España pelno paskirstymo iždui  (CON/1999/16), Ispanija, 1999 10 28.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/10/1999
Nuomonė dėl (i) su Indėlių garantijos fondu susijusios kredito įstaigų ir finansinių bendrovių teisinės sistemos; ir (ii) Indėlių garantijos fondo veiklos (CON/1999/15), Portugalija, 1999 10 27.
12/10/1999
1999 m. rugsėjo 23 d. ECB reglamentas (EB) Nr. 2157/1999 dėl ECB teisių taikyti sankcijas (ECB/1999/4), OL L 264, 1999 10 12, p. 21.
07/10/1999
Nuomonė dėl Tarybos reglamento (EB) Nr. 2214/96 dėl suderintų vartotojų kainų indeksų (SVKI) subindeksų (CON/1999/8), OL C 285, 1999 10 7, p. 14.
07/10/1999
Nuomonė dėl kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų (KIPVPS) (CON/1998/54), OL C 285, 1999 10 7, p. 9.
07/10/1999
Nuomonė dėl suderinto vartotojų kainų indekso (SVKI) (CON/1998/34), OL C 285, 1999 10 7, p. 7.
05/10/1999
1998 m. liepos 7 d. ECB rekomendacija dėl euro banknotų tam tikrų nuostatų, pakeistų 1999 m. rugpjūčio 26 d. (ECB/1999/3), OL L 258, 1999 10 5, p. 32.Papildoma informacija
24/09/1999
Nuomonė dėl įstatymo, suteikiančio Banco de Portugal kompetenciją (i) gaminti ir spausdinti popierinius pinigus ir kitus dokumentus; (2) skirstyti banknotus; ir (iii) vystyti paslaugas, susijusias su tokios veiklos vykdymu (CON/1999/14), Portugalija, 1999 9 24.
15/09/1999
Nuomonė dėl Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo projekto (CON/1999/12), Airija, 1999 9 15.
14/09/1999
Nuomonė dėl kredito įstaigų ir kitų finansų įstaigų apsaugos nuo įsipareigojimų, kilusių iš mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymų sistemų uždarymo 1999 m. gruodžio 31 d. (CON/1999/13), Nyderlandai, 1999 9 14.
03/09/1999
Nuomonė dėl išsamių Tarybos reglamento (EB) Nr. 2494/95 įgyvendinimo taisyklių ryšium su draudimo režimo suderintame vartotojų kainų indekse (SVKI) minimaliais standartais (CON/1999/6), OL C 252, 1999 9 3, p. 4.
03/09/1999
Nuomonė dėl euro įvedimo (CON/1999/10), Vokietija, 1999 9 3.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/08/1999
Nuomonė dėl Direktyvos 98/26/EB dėl atsiskaitymų baigtinumo mokėjimų ir vertybinių popierių atsiskaitymų sistemose (Atsiskaitymų baigtinumo direktyvos) įgyvendinimo (CON/1999/9), Švedija, 1999 8 26.
23/07/1999
Nuomonė dėl Direktyvos 97/5/EB dėl tarptautinių kreditinių pervedimų ir Direktyvos 98/26/EB dėl atsiskaitymų baigtinumo mokėjimų ir vertybinių popierių atsiskaitymų sistemose (Atsiskaitymų baigtinumo direktyvos) įgyvendinimo (CON/1999/7), Austrija, 1999 7 23.
15/07/1999
Nuomonė dėl valiutos keitimo kurso klausimų, susijusių su Kape Verde eskudu (CON/1998/57), OL C 200, 1999 7 15, p. 7.
15/07/1999
Nuomonė dėl valiutų keitimo kurso klausimų, susijusių su CFA franku ir Komorų franku (CON/1998/37), OL C 200, 1999 7 15, p. 6.
14/07/1999
Nuomonė dėl bankų priežiūros institucijos (CON/1999/5), Austrija, 1999 7 14.
06/07/1999
Nuomonė dėl elekroninių pinigų įstaigų veiklos pradėjimo, vykdymo ir riziką ribojančios priežiūros, bei dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kredito įstaigų veiklos pradėjimu ir vykdymu, koordinavimo (CON/1998/56), OL C 189, 1999 7 6, p. 7.
01/06/1999
Nuomonė dėl Bank of Greece akcijų pavertimo nematerialiomis (CON/1999/4), Graikija, 1999 6 1.
26/05/1999
Nuomonė dėl Direktyvos 98/26/EB dėl atsiskaitymų baigtinumo mokėjimų ir vertybinių popierių atsiskaitymų sistemose (Atsiskaitymų baigtinumo direktyvos) įgyvendinimo (CON/1999/1), Ispanija, 1999 5 26.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/05/1999
Nuomonė dėl piniginių susitarimų Prancūzijos Sen Pjero ir Mikelono bei Majoto teritorinėse bendrijose (CON/1998/64), OL C 127, 1999 5 7, p. 5.
07/05/1999
Nuomonė dėl Bendrijos piniginių santykių su Monako Kunigaikštyste, San Marino Respublika ir Vatikano miestu (CON/1998/63), OL C 127, 1999 5 7, p. 4.
30/04/1999
Nuomonė dėl monetų gamybos ir išleidimo (CON/1999/3), Italija, 1999 4 30.
21/04/1999
Nuomonė dėl įstatymo dėl euro įvedimo dalinių pakeitimų (CON/1999/2), Italija, 1999 4 21.
20/03/1999
Nuomonė dėl Ekonomikos ir finansų komiteto sudėties (CON/1998/53), OL C 77, 1999 3 20, p. 9.
20/03/1999
Nuomonė dėl eurų monetų valiutinių išraiškų ir techninių specifikacijų (CON/1998/44), OL C 77, 1999 3 20, p. 8.