1999

20/12/1999
Vélemény a fizetésimérleg-statisztikákról (CON/1999/22), Luxemburg, 1999.12.20.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/12/1999
Az EKB határozata (1999. október 12.) az EKB Igazgatósága eljárási szabályzatának elfogadásáról (EKB/1999/7), HL L 314., 1999.12.8., 34. o.
25/11/1999
Vélemény a pénzügyi szektor 1999. december 31-én esedékes szerződéses kötelezettségeiről (CON/1999/17), Luxemburg, 1999.11.25.
19/11/1999
Vélemény a Bank of Greece alapokmányának módosításáról  (CON/1999/18), Görögország, 1999.11.19.
12/11/1999
Vélemény a 2494/95/EK tanácsi rendeletnek az egészségügyi, oktatási és szociális védelmi szektor termékeinek a harmonizált fogyasztó árindexben (HICP) való kezelésére vonatkozó minimumelőírások tekintetében történő végrehajtásának részletes szabályairól  (CON/1999/11), HL C 324., 1999.11.12., 11. o.
28/10/1999
Vélemény a Banco de España nyereségének az államkincstárban történő elhelyezésére vonatkozó szabályokról  (CON/1999/16), Spanyolország, 1999.10.28.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/10/1999
Vélemény a i. hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások letéti garanciaalappal kapcsolatos jogi keretéről; és ii. a letéti garanciaalap tevékenységéről  (CON/1999/15), Portugália, 1999.10.27.
12/10/1999
AZ EKB 2157/1999/EK RENDELETE (1999. szeptember 23.) az EKB szankciók kirovására vonatkozó hatásköréről (EKB/1999/4), HL L 264., 1999.10.12., 21. o.
07/10/1999
Vélemény a 2214/96/EK bizottsági rendeletnek a harmonizált fogyasztói árindex (HICP) részindexei tekintetében történő módosításáról (CON/1999/8), HL C 285., 1999.10.7., 14. o.
07/10/1999
Vélemény az átruházható értékpapírokba fektető kollektív befektetési vállalkozásokról (CON/1998/54), HL C 285., 1999.10.7., 9. o.
07/10/1999
Vélemény a harmonizált fogyasztói árindexről (HICP) (CON/1998/34), HL C 285., 1999.10.7., 7. o.
05/10/1999
Az EKB 1999. augusztus 26-án módosított iránymutatása (1998. augusztus 26.) az euro-bankjegyekre vonatkozó egyes rendelkezésekről [a helyesbítés (HL L 287., 2000. november 14., 68. o.) még nem került figyelembevételre] (EKB/1999/3), HL L 258., 1999.10.5., 32. o.Kiegészítő információ
24/09/1999
Vélemény a Banco de Portugal-nak I. papírpénz és más okmányok előállítására és nyomtatására; ii. bankjegyek elosztására; iii. és az ilyen tevékenységek véghezviteléhez szükséges szolgáltatások fejlesztésére hatáskörökkel történő felruházásáról (CON/1999/14), Portugália, 1999.9.24.
15/09/1999
Vélemény a szerzői és szomszédos jogokról szóló törvénytervezetről (CON/1999/12), Írország, 1999.9.15.
14/09/1999
Vélemény a hitelintézetekkel és más pénzügyi intézményekkel szemben a fizetési és elszámolási rendszerek 1999. december 31-én történő zárva tartásával kapcsolatban támasztott követelések elleni védelemről (CON/1999/13), Hollandia, 1999.9.14.
03/09/1999
Vélemény a 2494/95/EK tanácsi rendeletnek a biztosítás harmonizált fogyasztói árindexben (HICP) való kezelésére vonatkozó minimumelőírások tekintetében történő végrehajtása részletes szabályairól  (CON/1999/6), HL C 252., 1999.9.3., 4. o.
03/09/1999
Vélemény az euro bevezetéséről (CON/1999/10), Németország, 1999.9.3.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/08/1999
Vélemény a fizetési és értékpapír-elszámolási rendszerekben az elszámolások véglegességéről szóló 98/26/EK irányelv (Elszámolások véglegességéről szóló irányelv) végrehajtásáról (CON/1999/9), Svédország, 1999.8.26.
23/07/1999
Vélemény a határokon átnyúló átutalásokról szóló 97/5/EK irányelv és a fizetési és értékpapír-elszámolási rendszerekben az elszámolások véglegességéről szóló 98/26/EK irányelv (Elszámolások véglegességéről szóló irányelv) végrehajtásáról (CON/1999/7), Ausztria, 1999.7.23.
15/07/1999
Vélemény a zöld-foki köztársasági escudóhoz kapcsolódó átváltási kérdésekről (CON/1998/57), HL C 200., 1999.7.15., 7. o.
15/07/1999
Vélemény a CFA-frankkal és comore-i frankkal kapcsolatos átváltási kérdésekről (CON/1998/37), HL C 200., 1999.7.15., 6. o.
14/07/1999
Vélemény a bankfelügyeleti hatóságról (CON/1999/5), Ausztria, 1999.7.14.
06/07/1999
Vélemény az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények tevékenységének megkezdéséről, folytatásáról és prudenciális felügyeletéről, valamint a hitelintézetek tevékenységének megkezdésére és folytatására vonatkozó törvények, rendeletek és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról  (CON/1998/56), HL C 189., 1999.7.6., 7. o.
01/06/1999
Vélemény a Bank of Greece részvényeinek dematerializációjáról (CON/1999/4), Görögország, 1999.6.1.
26/05/1999
Vélemény a fizetési és értékpapír-elszámolási rendszerekben az elszámolások véglegességéről szóló 98/26/EK irányelv (Elszámolások véglegességéről szóló irányelv) végrehajtásáról  (CON/1999/1), Spanyolország, 1999.5.26.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/05/1999
Vélemény Saint-Pierre-et-Miquelon és Mayotte francia területi közösségek monetáris szabályozásáról (CON/1998/64), HL C 127., 1999.5.7., 5. o.
07/05/1999
Vélemény a Közösségnek a Monacói Hercegséggel, a San Marino Köztársasággal és a Vatikáni Városállammal fennálló monetáris kapcsolatairól (CON/1998/63), HL C 127., 1999.5.7., 4. o.
30/04/1999
Vélemény az érmék előállításáról és kibocsátásáról (CON/1999/3), Olaszország, 1999.4.30.
21/04/1999
Vélemény az euro bevezetéséről szóló jogszabályok módosításáról (CON/1999/2), Olaszország, 1999.4.21.
20/03/1999
Vélemény a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság összetételéről (CON/1998/53), HL C 77., 1999.3.20., 9. o.
20/03/1999
Vélemény az euroérmék címleteiről és műszaki előírásairól (CON/1998/44), HL C 77., 1999.3.20., 8. o.