1999

08/12/1999
Odluka ESB-a od 12. listopada 1999. o Poslovniku Izvršnog odbora ESB (ESB/1999/7), SL L 314, 8.12.1999., str. 34.
12/10/1999
Uredba ESB (EZ) br. 2157/1999 od 23. rujna 1999. o ovlastima ESB za izricanje sankcija (ESB/1999/4), SL L 264, 12.10.1999., str. 21.
05/10/1999
Smjernica ESB od 7. srpnja 1998. o određenim odredbama u vezi s euronovčanicama, kako je izmijenjena 26. kolovoza 1999. (ESB/1999/3), SL L 258, 5.10.1999., str. 32.