1999

20/12/1999
Lausunto maksutasetilastoista (CON/1999/22), Luxemburg, 20.12.1999.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/12/1999
EKP:n päätös, tehty 12 päivänä lokakuuta 1999, EKP:n johtokunnan työjärjestyksestä (EKP/1999/7), EYVL L 314, 8.12.1999, s. 34.
08/12/1999
EKP:n päätös, tehty 7 päivänä lokakuuta 1999, jolla muutetaan EKP:n työjärjestystä (EKP/1999/6), EYVL L 314, 8.12.1999, s. 32.
25/11/1999
Lausunto 31 päivänä joulukuuta 1999 erääntyvistä rahoitussektorin sopimusvelvoitteista (CON/1999/17), Luxemburg, 25.11.1999.
20/11/1999
Ei enää voimassa: EKP:n päätös, tehty 16 päivänä marraskuuta 1999, EKP:n petostentorjuntakomitean jäsenten nimittämisestä (EKP/1999/8), EYVL L 299, 20.11.1999, s. 40.
19/11/1999
Lausunto Kreikan keskuspankin perussäännön muuttamisesta (CON/1999/18), Kreikka, 19.11.1999.
13/11/1999
Ei enää voimassa: EKP:n päätös, tehty 7 päivänä lokakuuta 1999, petosten torjunnasta (EKP/1999/5), EYVL L 291, 13.11.1999, s. 36.
12/11/1999
Lausunto neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä terveyden, koulutuksen ja sosiaalisen suojelun alaan kuuluvien tuotteiden yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä (YKHI) suoritettavan käsittelyn vähimmäisvaatimusten osalta (CON/1999/11), EYVL C 324, 12.11.1999, s. 11.Lisätietoja
28/10/1999
Lausunto järjestelyistä Banco de Españan voiton jakamiseksi valtiolle (CON/1999/16), Espanja, 28.10.1999.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/10/1999
Lausunto 1) luottolaitoksiin ja rahoitusyrityksiin sovellettavasta lainsäädännöstä, joka koskee talletussuojarahastoa, ja 2) talletussuojarahaston toiminnasta (CON/1999/15), Portugali, 27.10.1999.
12/10/1999
EKP:n asetus (EY) N:o 2157/99, annettu 23 päivänä syyskuuta 1999, EKP:n valtuuksista määrätä seuraamuksia (EKP/1999/4), EYVL L 264, 12.10.1999, s. 21.
07/10/1999
Lausunto yhdenmukaistettujen kuluttajahintaindeksien (YKHI) alaindekseistä annetun komission asetuksen (EY) N:o 2214/96 muuttamisesta (CON/1999/8), EYVL C 285, 7.10.1999, s. 14.
07/10/1999
Lausunto siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavista yrityksistä (yhteissijoitusyritykset) (CON/1998/54), EYVL C 285, 7.10.1999, s. 9.Lisätietoja
07/10/1999
Lausunto yhdenmukaistetusta kuluttajahintaindeksistä (YKHI) (CON/1998/34), EYVL C 285, 7.10.1999, s. 7.
05/10/1999
EKP:n suuntaviivat, annettu 7 päivänä heinäkuuta 1998, tietyistä euroseteleitä koskevista säännöksistä, sellaisina kuin ne ovat muutettuina 26 päivänä elokuuta 1999 [alkuperäistä päiväystä, joka oli 26 päivänä elokuuta 1998, on muutettu oikaisulla (EYVL L 287, 14.11.2000, s. 68)] (EKP/1999/3), EYVL L 258, 5.10.1999, s. 32.Lisätietoja
05/10/1999
EKP:n päätös, tehty 26 päivänä elokuuta 1999, jolla muutetaan 7 päivänä heinäkuuta 1998 tehtyä EKP:n päätöstä (EKP/1998/6) euroseteleiden nimellisarvoista, selitelmistä, vaihtamisesta, käytöstä poistamisesta ja seteliaiheen käytöstä (EKP/1999/2), EYVL L 258, 5.10.1999, s. 29.
24/09/1999
Lausunto laista, jolla Banco de Portugalille annetaan oikeus i) valmistaa ja painaa setelirahaa ja muita turvapainotuotteita, ii) huolehtia setelien jakelusta ja iii) kehittää näihin toimintoihin liittyviä palveluita (CON/1999/14), Portugali, 24.9.1999.
23/09/1999
EKP:n suositus neuvoston asetukseksi (EY) EKP:n esittämistä valuuttavarantosaamisia koskevista lisävaatimuksista (EKP/1999/1), EYVL C 269, 23.9.1999, s. 9.
15/09/1999
Lausunto tekijänoikeuksia ja lähioikeuksia koskevasta lainsäädännöstä (CON/1999/12), Irlanti, 15.9.1999.
14/09/1999
Lausunto luotto- ja muiden rahoituslaitosten suojaamisesta vahingonkorvausvaatimuksilta, jotka johtuvat siitä, että maksu- ja selvitysjärjestelmät eivät ole käytössä 31 päivänä joulukuuta 1999 (CON/1999/13), Alankomaat, 14.9.1999.
03/09/1999
Lausunto neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95 yksityiskohtaisista täytäntöönpanosäännöistä yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä (YKHI) suoritettavan vakuutuksen käsittelyn vähimmäisvaatimusten osalta (CON/1999/6), EYVL C 252, 3.9.1999, s. 4.
03/09/1999
Lausunto euron käyttöönottoa koskevan lain muuttamisesta (CON/1999/10), Saksa, 3.9.1999.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/08/1999
Lausunto, joka koskee selvityksen lopullisuudesta maksujärjestelmissä ja arvopaperien selvitysjärjestelmissä annetun direktiivin 98/26/EY täytäntöönpanoa (CON/1999/9), Ruotsi, 26.8.1999.
23/07/1999
Lausunto, joka koskee maasta toiseen suoritettavista tilisiirroista annetun direktiivin 97/5/EY ja selvityksen lopullisuudesta maksujärjestelmissä ja arvopaperien selvitysjärjestelmissä annetun direktiivin 98/26/EY täytäntöönpanoa (CON/1999/7), Itävalta, 23.7.1999.
15/07/1999
Lausunto Kap Verden escudon valuuttakurssiin liittyvistä asioista (CON/1998/57), EYVL C 200, 15.7.1999, s. 7.
15/07/1999
Lausunto CFA:n frangin ja Komorien frangin valuuttakursseihin liittyvistä asioista (CON/1998/37), EYVL C 200, 15.7.1999, s. 6.
14/07/1999
Lausunto pankkivalvontaviranomaisesta (CON/1999/5), Itävalta, 14.7.1999.
06/07/1999
Lausunto elektronisen rahan liikkeeseenlaskijoiden liiketoiminnan aloittamisesta, harjoittamisesta ja toiminnan vakauden valvonnasta sekä luottolaitosten liiketoiminnan aloittamiseen ja harjoittamiseen liittyvien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (CON/1998/56), EYVL C 189, 6.7.1999, s. 7.Lisätietoja
01/06/1999
Lausunto Kreikan keskuspankin osakkeiden muuttamisesta arvo-osuuksiksi (CON/1999/4), Kreikka, 1.6.1999.
26/05/1999
Lausunto, joka koskee selvityksen lopullisuudesta maksujärjestelmissä ja arvopaperien selvitysjärjestelmissä annetun direktiivin 98/26/EY täytäntöönpanoa (CON/1999/1), Espanja, 26.5.1999.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/05/1999
EKP:n päätös, tehty 9 päivänä kesäkuuta 1998, EKP:n henkilöstön palvelussuhteen ehtojen hyväksymisestä, sellaisena kuin se on muutettuna 31 päivänä maaliskuuta 1999 (EKP/1998/4), EYVL L 125, 19.5.1999, s. 32.
19/05/1999
Ei enää voimassa: EKP:n päätös, tehty 1 päivänä joulukuuta 1998, kansallisten keskuspankkien prosenttiosuuksista EKP:n pääoman jakoperusteessa (EKP/1998/13), EYVL L 125, 19.5.1999, s. 33.
19/05/1999
EKP:n työjärjestys, sellaisena kuin se on muutettuna 22 päivänä huhtikuuta 1999 EYVL L 125, 19.5.1999, s. 34.
07/05/1999
Lausunto Ranskalle kuuluvien alueiden Saint Pierre ja Miquelonin ja Mayotten rahapoliittisista järjestelyistä (CON/1998/64), EYVL C 127, 7.5.1999, s. 5.Lisätietoja
07/05/1999
Lausunto yhteisön valuuttasuhteista Monacon ruhtinaskunnan, San Marinon tasavallan ja Vatikaanivaltion kanssa (CON/1998/63), EYVL C 127, 7.5.1999, s. 4.
04/05/1999
Ei enää voimassa: EKP:n suuntaviivat, annettu 1 päivänä joulukuuta 1998, maksutasetta ja ulkomaista nettovarallisuusasemaa koskevista EKP:n tilastovaatimuksista (EKP/1998/17), EYVL L 115, 4.5.1999, s. 47.
30/04/1999
Lausunto kolikoiden tuotannosta ja liikkeeseenlaskusta (CON/1999/3), Italia, 30.4.1999.
28/04/1999
Ei enää voimassa: EKP:n päätös, tehty 1 päivänä joulukuuta 1998, EKP:n pääoman maksamisen edellyttämistä rahaliittoon osallistumattomien jäsenvaltioiden kansallisia keskuspankkeja koskevista toimenpiteistä (EKP/1998/14), EYVL L 110, 28.4.1999, s. 33.
28/04/1999
Ei enää voimassa: EKP:n päätös, tehty 3 päivänä marraskuuta 1998, yleisön oikeudesta saada tietoja EKP:n asiakirjoista ja arkistoista (EKP/1998/12), EYVL L 110, 28.4.1999, s. 30.
21/04/1999
Lausunto euron käyttöönottoa koskevan lain muuttamisesta (CON/1999/2), Italia, 21.4.1999.
20/03/1999
Lausunto talous- ja rahoituskomitean kokoonpanosta (CON/1998/53), EYVL C 77, 20.3.1999, s. 9.Lisätietoja
20/03/1999
Lausunto eurometallirahojen yksikköarvoista ja teknisistä eritelmistä (CON/1998/44), EYVL C 77, 20.3.1999, s. 8.Lisätietoja
20/03/1999
Ei enää voimassa: EKP:n yleisneuvoston työjärjestys EYVL L 75, 20.3.1999, s. 36.
15/01/1999
EKP:n suositus, annettu 7 päivänä heinäkuuta 1998, toimenpiteistä eurosetelien ja -metallirahojen oikeudellisen aseman turvaamiseksi (EKP/1998/7), EYVL C 11, 15.1.1999, s. 13.
14/01/1999
Ei enää voimassa: EKP:n päätös, tehty 7 päivänä heinäkuuta 1998, euroseteleiden nimellisarvoista, selitelmistä, vaihtamisesta, käytöstä poistamisesta ja seteliaiheen käytöstä (EKP/1998/6), EYVL L 8, 14.1.1999, s. 36.
14/01/1999
Ei enää voimassa: EKP:n päätös, tehty 9 päivänä kesäkuuta 1998, EKP:n pääoman jakoperusteessa käytettävästä kansallisten keskuspankkien prosenttiosuuksien määrittämismenetelmästä (EKP/1998/1), EYVL L 8, 14.1.1999, s. 31.