Menu

1999

20/12/1999
Arvamus maksebilansi statistika kohta (CON/1999/22), Luksemburg, 20.12.1999.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/12/1999
EKP otsus, 12. oktoober 1999, EKP juhatuse töökorra kohta (EKP/1999/7), EÜT L 314, 8.12.1999, lk 34.
25/11/1999
Arvamus rahandussektori lepinguliste kohustuste kohta, mille tähtaeg on 31. detsember 1999 (CON/1999/17), Luksemburg, 25.11.1999.
19/11/1999
Arvamus Bank of Greece [Kreeka keskpanga] põhikirja muudatuste kohta (CON/1999/18), Kreeka, 19.11.1999.
12/11/1999
Arvamus määruse kohta, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad Nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 rakendamiseks ühtlustatud tarbijahinnaindeksis tervishoiu-, haridus- ja sotsiaalkaitsesektori toodete käsitlemise vähimate nõuete osas (CON/1999/11), EÜT C 324, 12.11.1999, lk 11.
28/10/1999
Arvamus Banco de España [Hispaania keskpanga] kasumi riigikassasse kandmise korra kohta (CON/1999/16), Hispaania, 28.10.1999.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/10/1999
Arvamus i) krediidi- ja finantsasutuste õigusliku raamistiku kohta, mis puudutab Hoiuste Tagamise Fondi, ja ii) Hoiuste Tagamise Fondi tegevuse kohta (CON/1999/15), Portugal, 27.10.1999.
12/10/1999
EKP määrus (EÜ) nr 2157/1999 EKP volituste kohta sanktsioonide rakendamiseks, 23.09.1999 (EKP/1999/4), EÜT L 264, 12.10.1999, lk 21.
07/10/1999
Arvamus määruse (EÜ) nr 2214/96, mis käsitleb ühtlustatud tarbijahinnaindeksite osaindekseid (THHI), muutmise kohta (CON/1999/8), EÜT C 285, 7.10.1999, lk 14.
07/10/1999
Arvamus avatud investeerimisfondide (UCITS) kohta (CON/1998/54), EÜT C 285, 7.10.1999, lk 9.
07/10/1999
Arvamus tarbijahindade harmoneeritud indeksi (THHI) kohta (CON/1998/34), EÜT C 285, 7.10.1999, lk 7.
05/10/1999
EKP 7.7.1998 suunis euro pangatähti käsitlevate teatavate sätete kohta, mida on muudetud 26.8.1999 [algne kuupäev 26.8.1998, mis parandati korrigendumiga (EÜT L 287, 14.11.2000, lk 68)] (EKP/1999/3), EÜT L 258, 5.10.1999, lk 32.Täiendav teave
24/09/1999
Arvamus seaduse kohta, mis annab Banco de Portugalile [Portugali keskpangale] õiguse (i) valmistada ja trükkida paberraha ja teisi dokumente; (ii) levitada pangatähti ja (iii) pakkuda eelnimetatud toimingutega seotud teenuseid (CON/1999/14), Portugal, 24.9.1999.
15/09/1999
Arvamus autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste seaduse kohta (CON/1999/12), Iirimaa, 15.9.1999.
14/09/1999
Arvamus krediidiasutuste ja teiste finantsinstitutsioonide kaitsmise kohta vastutuse eest, mis tuleneb makse- ja väärtpaberitehingute arveldussüsteemide sulgemisest 31. detsembril 1999. aastal (CON/1999/13), Madalmaad, 14.9.1999.
03/09/1999
Arvamus määruse kohta, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad Nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 rakendamiseks ühtlustatud tarbijahinnaindeksis kindlustuse käsitlemise vähimate nõuete osas  (CON/1999/6), EÜT C 252, 3.9.1999, lk 4.
03/09/1999
Arvamus euro kasutuselevõtmise kohta (CON/1999/10), Saksamaa, 3.9.1999.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/08/1999
Arvamus direktiivi 98/26/EÜ, mis sätestab arvelduse lõplikkuse makse- ja väärtpaberiarveldussüsteemides (Arvelduse lõplikkuse direktiiv), rakendamise kohta  (CON/1999/9), Rootsi, 26.8.1999.
23/07/1999
Arvamus direktiivi 97/5/EÜ, mis puudutab kreeditkorraldusega tehtud välismakseid, ning 98/26/EÜ, mis sätestab arvelduse lõplikkuse makse- ja väärtpaberiarveldussüsteemides (Arvelduse lõplikkuse direktiiv), rakendamise kohta (CON/1999/7), Austria, 23.7.1999.
15/07/1999
Arvamus Cabo Verde eskuudo vahetuskursiga seotud küsimuste kohta (CON/1998/57), EÜT C 200, 15.7.1999, lk 7.
15/07/1999
Arvamus vahetuskursiga seotud küsimustes, mis puudutavad CFA franki ja Komooride franki (CON/1998/37), EÜT C 200, 15.7.1999, lk 6.
14/07/1999
Arvamus pangandusjärelevalve asutuse kohta (CON/1999/5), Austria, 14.7.1999.
06/07/1999
Arvamus elektronraha asutuste tegevuse alustamise, tegevuse ja selle järelevalve kohta ning krediidiasutuste tegevuse alustamist ja tegevust reguleerivate seaduste, määruste ja haldusaktide ühtlustamise kohta (CON/1998/56), EÜT C 189, 6.7.1999, lk 7.
01/06/1999
Arvamus Bank of Greece [Kreeka keskpanga] aktsiate elektroonilisse registrisse üleviimise kohta (CON/1999/4), Kreeka, 1.6.1999.
26/05/1999
Arvamus direktiivi 98/26/EÜ, mis sätestab arvelduse lõplikkuse makse- ja väärtpaberiarveldussüsteemides (Arvelduse lõplikkuse direktiiv), rakendamise kohta (CON/1999/1), Hispaania, 26.5.1999.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/05/1999
Arvamus Prantsusmaa ülemere territooriumite Mayotte, Saint-Pierre ja Miquelon rahalise korralduse kohta (CON/1998/64), EÜT C 127, 7.5.1999, lk 5.
07/05/1999
Arvamus ühenduse rahaliste suhete kohta Monaco Vürstiriigi, San Marino Vabariigi ja Püha Tooliga (CON/1998/63), EÜT C 127, 7.5.1999, lk 4.
30/04/1999
Arvamus müntide valmistamise ja väljalaskmise kohta (CON/1999/3), Itaalia, 30.4.1999.
21/04/1999
Arvamus õigusmuudatuste kohta, mis puudutavad euro kasutuselevõtmist (CON/1999/2), Itaalia, 21.4.1999.
20/03/1999
Arvamus majandus- ja finantskomitee koosseisu kohta (CON/1998/53), EÜT C 77, 20.3.1999, lk 9.
20/03/1999
Arvamus euro müntide nimiväärtuste ja tehniliste näitajate kohta (CON/1998/44), EÜT C 77, 20.3.1999, lk 8.