1999

20/12/1999
Udtalelse om betalingsbalancestatistik (CON/1999/22), Luxembourg, 20.12.1999.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/12/1999
ECB's afgørelse af 12. oktober 1999 vedrørende forretningsordenen for Direktionen for ECB (ECB/1999/7), EFT L 314 af 8.12.1999, s. 34.
08/12/1999
ECB's afgørelse af 7. oktober 1999 om ændring af forretningsordenen for ECB (ECB/1999/6), EFT L 314 af 8.12.1999, s. 32.
25/11/1999
Udtalelse om kontraktlige forpligtelser i den finansielle sektor, der forfalder den 31. december 1999 (CON/1999/17), Luxembourg, 25.11.1999.
20/11/1999
Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 16. november 1999 om udnævnelse af medlemmerne af ECB's Udvalg for Bekæmpelse af Svig (ECB/1999/8), EFT L 299 af 20.11.1999, s. 40.
19/11/1999
Udtalelse om ændringer i statutten for Bank of Greece (CON/1999/18), Grækenland, 19.11.1999.
13/11/1999
Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 7. oktober 1999 om bekæmpelse af svig (ECB/1999/5), EFT L 291 af 13.11.1999, s. 36.
12/11/1999
Udtalelse om detaljerede regler om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 2494/95, hvad angår minimumsstandarder for behandling af produkter fra sundheds-, uddannelses- og socialsektoren i det harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) (CON/1999/11), EFT C 324 af 12.11.1999, s. 11.Læs mere
28/10/1999
Udtalelse om ordninger for overførsel af Banco de Españas overskud til statskassen (CON/1999/16), Spanien, 28.10.1999.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/10/1999
Udtalelse om i) rammelovgivning for kreditinstitutter og finansielle selskaber vedrørende indskydergarantifonden og ii) indskydergarantifondens virksomhed (CON/1999/15), Portugal, 27.10.1999.
12/10/1999
ECB's forordning (EF) nr. 2157/1999 af 23. september 1999 om ECB's beføjelser til at pålægge sanktioner (ECB/1999/4), EFT L 264 af 12.10.1999, s. 21.
07/10/1999
Udtalelse om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 2214/96 om delindekser under det harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) (CON/1999/8), EFT C 285 af 7.10.1999, s. 14.
07/10/1999
Udtalelse om institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (CON/1998/54), EFT C 285 af 7.10.1999, s. 9.Læs mere
07/10/1999
Udtalelse om det harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) (CON/1998/34), EFT C 285 af 7.10.1999, s. 7.
05/10/1999
ECB's retningslinje af 26. august 1998 om visse bestemmelser vedrørende eurosedler, som ændret den 26. august 1999[oprindeligt dateret 26. august 1998, men korrigeret ved berigtigelse (EFT L 287, 14.11.2000, s. 68)] (ECB/1999/3), EFT L 258 af 5.10.1999, s. 32.Læs mere
05/10/1999
ECB's afgørelse af 26. august 1999 om ændring af ECB's afgørelse af 7. juli 1998 (ECB/1998/6) om pålydende værdi, specifikationer, gengivelse, ombytning og inddragelse af eurosedler (ECB/1999/2), EFT L 258 af 5.10.1999, s. 29.
24/09/1999
Udtalelse om lov, der bemyndiger Banco de Portugal, til i) at fremstille og trykke papirpenge og lignende papirer, ii) sætte sedler i omløb og iii) udvikle tjenester i forbindelse med udførelsen af disse aktiviteter (CON/1999/14), Portugal, 24.9.1999.
24/09/1999
Berigtigelse til ECB's beslutning 1999/33/EF af 7. juli 1998 om pålydende værdi, specifikationer, gengivelse, ombytning og tilbagetrækning af eurosedler (ECB/1998/6) EFT L 251 af 24.9.1999, s. 22.
23/09/1999
Henstilling fra ECB om Rådets forordning (EF) om ECB's yderligere indkaldelse af valutareserveaktiver (ECB/1999/1), EFT C 269 af 23.9.1999, s. 9.
15/09/1999
Udtalelse om lovforslag om ophavsret og lignende rettigheder (CON/1999/12), Irland, 15.9.1999.
14/09/1999
Udtalelse om beskyttelse af kreditinstitutter og andre finansielle institutioner mod forpligtelser som følge af lukningen af betalings- og værdipapirafviklingssystemerne den 31. december 1999 (CON/1999/13), Nederlandene, 14.9.1999.
03/09/1999
Udtalelse om detaljerede regler om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 2494/95, hvad angår minimumsstandarder for behandling af forsikring i det harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) (CON/1999/6), EFT C 252 af 3.9.1999, s. 4.
03/09/1999
Udtalelse om euroens indførelse (CON/1999/10), Tyskland, 3.9.1999.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/08/1999
Udtalelse om gennemførelse af direktiv 98/26/EF om endelig afregning i betalingssystemer og værdipapirafviklingssystemer (CON/1999/9), Sverige, 26.8.1999.
23/07/1999
Udtalelse om gennemførelse af direktiv 97/5/EF om grænseoverskridende pengeoverførsler og af direktiv 98/26/EF om endelig afregning i betalingssystemer og værdipapirafviklingssystemer (finalitydirektivet)  (CON/1999/7), Østrig, 23.7.1999.
15/07/1999
Udtalelse om valutakursanliggender vedrørende Cape Verde escudo (CON/1998/57), EFT C 200 af 15.7.1999, s. 7.
15/07/1999
Udtalelse om valutakursanliggender vedrørende CFA-francen og Comorernes franc (CON/1998/37), EFT C 200 af 15.7.1999, s. 6.
14/07/1999
Udtalelse om banktilsynsmyndighed (CON/1999/5), Østrig, 14.7.1999.
06/07/1999
Udtalelse om adgang til at etablere og udøve virksomhed som udsteder af elektroniske penge og tilsyn med en sådan virksomhed samt om samordning af lovgivningen om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut (CON/1998/56), EFT C 189 af 6.7.1999, s. 7.Læs mere
01/06/1999
Udtalelse om dematerialisering af Bank of Greeces aktier (CON/1999/4), Grækenland, 1.6.1999.
26/05/1999
Udtalelse om gennemførelse af direktiv 98/26/EF om endelig afregning i betalingssystemer og værdipapirafviklingssystemer (finalitydirektivet) (CON/1999/1), Spanien, 26.5.1999.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/05/1999
ECB's afgørelse af 9. juni 1998 om vedtagelse af ansættelsesvilkårene for de ansatte i ECB, ændret den 31. marts 1999 (ECB/1998/4), EFT L 125 af 19.5.1999, s. 32.
19/05/1999
Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 1. december 1998 om de nationale centralbankers fordelingsnøgle for kapitalindskud i ECB (ECB/1998/13), EFT L 125 af 19.5.1999, s. 33.
19/05/1999
Forretningsorden for ECB, ændret den 22. april 1999 EFT L 125 af 19.5.1999, s. 34.
07/05/1999
Udtalelse om monetære ordninger i de oversøiske franske territorier St. Pierre og Miquelon og Mayotte (CON/1998/64), EFT C 127 af 7.5.1999, s. 5.Læs mere
07/05/1999
Udtalelse om fællesskabets monetære relationer til Fyrstendømmet Monaco, Republikken San Marino og Vatikanstaten (CON/1998/63), EFT C 127 af 7.5.1999, s. 4.
04/05/1999
Ikke længere gældende: ECB's retningslinje af 1. december 1998 om ECB's statistiske rapporteringskrav inden for betalingsbalancestatistik og statistik over kapitalbalancen over for udlandet (ECB/1998/17), EFT L 115 af 4.5.1999, s. 47.
30/04/1999
Udtalelse om fremstilling og udstedelse af mønter (CON/1999/3), Italien, 30.4.1999.
28/04/1999
Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 1. december 1998 om fastlæggelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for, at de nationale centralbanker i ikke-deltagende medlemsstater kan indbetale deres kapitalandele i ECB (ECB/1998/14), EFT L 110 af 28.4.1999, s. 33.
28/04/1999
Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 3. november 1998 om aktindsigt i ECB's dokumenter og arkiver (ECB/1998/12), EFT L 110 af 28.4.1999, s. 30.
21/04/1999
Udtalelse om ændring af lovgivning om euroens indførelse (CON/1999/2), Italien, 21.4.1999.
20/03/1999
Udtalelse om sammensætningen af Det Økonomiske og Finansielle Udvalg (CON/1998/53), EFT C 77 af 20.3.1999, s. 9.Læs mere
20/03/1999
Udtalelse om denominationer af og tekniske specifikationer for euromønter (CON/1998/44), EFT C 77 af 20.3.1999, s. 8.Læs mere
20/03/1999
Ikke længere gældende: Forretningsorden for ECB's Generelle Råd EFT L 75 af 20.3.1999, s. 36.
15/01/1999
ECB's henstilling af 7. juli 1998 om vedtagelse af visse foranstaltninger til forbedring af eurosedlers og -mønters retlige beskyttelse (ECB/1998/7), EFT C 11 af 15.1.1999, s. 13.
14/01/1999
Ikke længere gældende: ECB's beslutning af 7. juli 1998 om pålydende værdi, specifikationer, gengivelse, ombytning og tilbagetrækning af eurosedler (ECB/1998/6), EFT L 8 af 14.1.1999, s. 36.
14/01/1999
Ikke længere gældende: ECB's beslutning af 9. juni 1998 om den metode, der skal anvendes ved fastsættelsen af fordelingsnøglen for de nationale centralbankers kapitalindskud i ECB (ECB/1998/1), EFT L 8 af 14.1.1999, s. 31.