1999

20/12/1999
Stanovisko ke statistice platební bilance  (CON/1999/22), Lucembursko, 20. 12. 1999.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/12/1999
Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 12. října 1999 o jednacím řádu Výkonné rady Evropské centrální banky (ECB/1999/7), Úř. věst. L 314, 8. 12. 1999, s. 34.
25/11/1999
Stanovisko ke smluvním závazkům finančního sektoru splatným k 31. prosinci 1999  (CON/1999/17), Lucembursko, 25. 11. 1999.
19/11/1999
Stanovisko ke změnám statutu Bank of Greece  (CON/1999/18), Řecko, 19. 11. 1999.
12/11/1999
Stanovisko k prováděcím pravidlům k nařízení Rady (ES) č. 2494/95, která se týkají minimálních standardů pro uvádění zboží a služeb v sektoru zdravotnictví, vzdělávání a sociální ochrany v harmonizovaném indexu spotřebitelských cen (HISC) (CON/1999/11), Úř. věst. C 324, 12. 11. 1999, s. 11.
28/10/1999
Stanovisko k opatřením týkajícím se převedení zisku Banco de España do státní pokladny (CON/1999/16), Španělsko, 28. 10. 1999.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/10/1999
Stanovisko k i) právnímu rámci úvěrových institucí a finančních společností, pokud jde o fond pojištění vkladů, a ii) činnosti fondu pojištění vkladů  (CON/1999/15), Portugalsko, 27. 10. 1999.
12/10/1999
Nařízení ECB (ES) č. 2157/1999 ze dne 23. září 1999 o pravomoci ECB uvalovat sankce (ECB/1999/4), Úř. věst. L 264, 12. 10. 1999, s. 21.
07/10/1999
Stanovisko ke změně nařízení Komise (ES) č. 2214/96 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen (HISC): předávání a zveřejňování dílčích indexů HISC  (CON/1999/8), Úř. věst. C 285, 7. 10. 1999, s. 14.
07/10/1999
Stanovisko k subjektům kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP)  (CON/1998/54), Úř. věst. C 285, 7. 10. 1999, s. 9.
07/10/1999
Stanovisko k harmonizovanému indexu spotřebitelských cen (HISC) (CON/1998/34), Úř. věst. C 285, 7. 10. 1999, s. 7.
05/10/1999
Obecné zásady ECB ze dne 7. července 1998 o některých ustanoveních týkajících se eurobankovek, ve znění ze dne 26. srpna 1999 (ECB/1999/3), Úř. věst. L 258, 5. 10. 1999, s. 32.Dodatečné informace
24/09/1999
Stanovisko k zákonu, kterým se Banco de Portugal svěřuje pravomoc i) vyrábět a tisknout papírové peníze a jiné dokumenty, ii) distribuovat bankovky a iii) rozvíjet služby související s výkonem těchto činností  (CON/1999/14), Portugalsko, 24. 9. 1999.
15/09/1999
Stanovisko k návrhu zákona o autorském právu a souvisejících právech  (CON/1999/12), Irsko, 15. 9. 1999.
14/09/1999
Stanovisko k ochraně úvěrových institucí a ostatních finančních institucí před závazky, které vyplývají z uzavření systémů zúčtování plateb a systémů vypořádání obchodů s cennými papíry dne 31. prosince 1999 (CON/1999/13), Nizozemsko, 14. 9. 1999.
03/09/1999
Stanovisko k prováděcím pravidlům k nařízení Rady (ES) č. 2494/95, která se týkají minimálních standardů pro uvádění pojištění v harmonizovaném indexu spotřebitelských cen (HISC) (CON/1999/6), Úř. věst. C 252, 3. 9. 1999, s. 4.
03/09/1999
Stanovisko k zavedení eura  (CON/1999/10), Německo, 3. 9. 1999.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/08/1999
Stanovisko k provádění směrnice 98/26/ES o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry (Směrnice o neodvolatelnosti zúčtování) (CON/1999/9), Švédsko, 26. 8. 1999.
23/07/1999
Stanovisko k provádění směrnice 97/5/ES o přeshraničních převodech a směrnice 98/26/ES o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry (Směrnice o neodvolatelnosti zúčtování) (CON/1999/7), Rakousko, 23. 7. 1999.
15/07/1999
Stanovisko k problematice směnného kurzu kapverdského escuda  (CON/1998/57), Úř. věst. C 200, 15. 7. 1999, s. 7.
15/07/1999
Stanovisko k problematice směnného kurzu CFA franku a komorského franku (CON/1998/37), Úř. věst. C 200, 15. 7. 1999, s. 6.
14/07/1999
Stanovisko k orgánu bankovního dohledu  (CON/1999/5), Rakousko, 14. 7. 1999.
06/07/1999
Stanovisko k přístupu k činnosti institucí elektronických peněz, o jejím výkonu a obezřetnostním dohledu nad touto činností, a ke koordinaci právních a správních předpisů o přístupu k činnosti úvěrových institucí a jejím výkonu  (CON/1998/56), Úř. věst. C 189, 6. 7. 1999, s. 7.
01/06/1999
Stanovisko k zaknihování akcií Bank of Greece  (CON/1999/4), Řecko, 1. 6. 1999.
26/05/1999
Stanovisko k provádění směrnice 98/26/ES o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry (Směrnice o neodvolatelnosti zúčtování) (CON/1999/1), Španělsko, 26. 5. 1999.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/05/1999
Stanovisko k měnovým opatřením ve francouzských územních společenstvích Saint-Pierre a Miquelon a Mayotte (CON/1998/64), Úř. věst. C 127, 7. 5. 1999, s. 5.
07/05/1999
Stanovisko k měnovým vztahům Společenství s Monackým knížectvím, Republikou San Marino a Vatikánem  (CON/1998/63), Úř. věst. C 127, 7. 5. 1999, s. 4.
30/04/1999
Stanovisko k výrobě a emisi mincí  (CON/1999/3), Itálie, 30. 4. 1999.
21/04/1999
Stanovisko ke změnám zákona o zavedení eura  (CON/1999/2), Itálie, 21. 4. 1999.
20/03/1999
Stanovisko ke složení Hospodářského a finančního výboru  (CON/1998/53), Úř. věst. C 77, 20. 3. 1999, s. 9.
20/03/1999
Stanovisko k nominálním hodnotám a technickým specifikacím euromincí  (CON/1998/44), Úř. věst. C 77, 20. 3. 1999, s. 8.