CON/1999/9

  1. Yttrande om genomförandet av direktiv 98/26/EG om slutgiltig avveckling i system för överföring av betalningar och värdepapper (direktivet om slutgiltig avveckling)  (CON/1999/9), Sverige, 26.8.1999.

      Ytterligare information

       
      Förslag till Lag om avvecklingssystem