CON/1999/11

  1. Yttrande om detaljerade regler för genomförandet av rådets förordning (EG) nr 2494/95 i fråga om minimistandarder för hur produkter inom hälsovård, utbildning och social trygghet skall behandlas i det harmoniserade konsumentprisindexet (HIKP) (CON/1999/11), EGT C 324, 12.11.1999, s. 11.

      Ytterligare information

       
      Förslag till rådets förordning (EG) om föreskrifter för genomförandet av rådets förordning (EG) nr 2494/95 i fråga om minimistandarder för hur produkter inom hälsovård, utbildning och social trygghet skall behandlas i det harmoniserade konsumentprisindexet (KOM(1999) 377)