CON/1999/11

  1. Vélemény a 2494/95/EK tanácsi rendeletnek az egészségügyi, oktatási és szociális védelmi szektor termékeinek a harmonizált fogyasztó árindexben (HICP) való kezelésére vonatkozó minimumelőírások tekintetében történő végrehajtásának részletes szabályairól  (CON/1999/11), HL C 324., 1999.11.12., 11. o.