CON/1999/11

  1. Stanovisko k prováděcím pravidlům k nařízení Rady (ES) č. 2494/95, která se týkají minimálních standardů pro uvádění zboží a služeb v sektoru zdravotnictví, vzdělávání a sociální ochrany v harmonizovaném indexu spotřebitelských cen (HISC) (CON/1999/11), Úř. věst. C 324, 12. 11. 1999, s. 11.