CON/1998/64

  1. Yttrande om de monetära bestämmelserna i de franska utomeuropeiska förvaltningsområdena Saint-Pierre och Miquelon samt Mayotte (CON/1998/64), EGT C 127, 7.5.1999, s. 5.

      Ytterligare information

       
      Förslag till rådets beslut om monetära bestämmelser i de franska utomeuropeiska förvaltningsområdena Saint-Pierre och Miquelon samt Mayotte (KOM(1998) 801)