CON/1998/64

Nuomonė dėl piniginių susitarimų Prancūzijos Sen Pjero ir Mikelono bei Majoto teritorinėse bendrijose (CON/1998/64), OL C 127, 1999 5 7, p. 5,da . de . el . en . es . fi . fr . it . nl . pt . sv